Šetření na veřejné dopravě Praze škodí. Radní porušují svůj slib o podpoře MHD

PRAHA – Aby bylo možné stavět další silnice pro auta, je nutné redukovat veřejnou dopravu, čímž v ulicích přibude více aut. Pak možná nebude stačit ani tunel Blanka a bude potřeba stavět další silnice. Takový začarovaný kruh vytváří rozhodnutí pražské radnice o omezení veřejné dopravy v letošním roce o pět procent oproti loňsku (1). „Veřejná doprava je typem výdajů, na nichž je nepřípustné šetřit, podobně jako třeba na školství. Jinak město poškodíme,“ říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

„Radnice by měla investovat do dalšího rozvoje a zlepšování veřejné dopravy. To by Pražanům pomohlo přesednout z automobilů do tramvají, autobusů a metra. Ulehčilo by se tak ulicím a město by mohlo lépe dýchat,“ říká mluvčí Auto*Matu Michal Křivohlávek.

Namísto toho hodlá magistrát právě veřejné dopravě utáhnout opasek. A to paradoxně kvůli výstavbě tunelů a dálničních křižovatek pro auta. „Výstavba tunelu Blanka polyká podstatnou část městského rozpočtu. Nezbývají pak peníze na provoz metra a autobusů, ani třeba na zdánlivou banalitu, jakou je odklízení sněhu. Takové kroky nepomohou přesvědčit Pražany, aby více používali MHD, spíše naopak. Aut v ulicích může dále přibývat,“ dodává Křivohlávek.

Rozpočet, který vedení radnice schválilo na letošní rok pro dopravní podnik a Ropid, odporuje programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy (2). V něm politikové slíbili občanům rozvoj hromadné dopravy a zlepšování dopravní obslužnosti. „Přestože nás magistrát ujišťuje o opaku, je zřejmé, že snižování rozpočtu veřejné dopravy v době, kdy počet spojů i cestujících roste, zhorší kvalitu cestování. Intervaly se prodlouží, některé spoje zaniknou a atraktivita MHD poklesne,“ obává se Tereza Vohryzková z iniciativy Auto*Mat.

Podle ní je jasné, že se Praha snaží v letech hospodářské krize šetřit. Nesouhlasí nicméně s tím, aby se šetřilo primárně na MHD, zatímco do betonování tunelů pro auta proudí miliardy stále stejnou rychlostí. „Upřednostňováním automobilové dopravy před veřejnou, cyklistickou a pěší se problémy města zhoršují. Je to vidět na míře hluku a znečištění ovzduší, kvalitě veřejného prostoru a koneckonců i úpadku obliby Prahy mezi turisty,“ uzavírá Vohryzková.

Poznámky:

1) Informace o předpokládaném snížení výkonů MHD

vyplývá z jednání Výboru dopravy Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 3. 12. 2009. Na něm byla prezentována „smlouva na zajištění dopravní obslužnosti v hlavním městě Praze“ pro rok 2010, která je závazná pro dopravní podnik a počítá se v ní s omezením některých spojů.

Zápis z uvedeného jednání výboru:
http://magistrat.praha-mesto.cz/82654_Zapis-z-jednani-Vyboru-dopravy-ZHMP-ze-dne-3-12-2009

2) „Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy na volební období 2006 až 2010 slibuje:

„Jednoznačnou prioritou Rady bude i nadále podpora MHD. Rada chce udržet její mimořádně vysoký podíl na celkových přepravních objemech ve městě, a proto bude cílevědomě zkvalitňovat a rozšiřovat síť MHD, pokračovat ve výstavbě nových tras metra, zavádět nové nízkopodlažní bezbariérové tramvaje a dále modernizovat vozový park Dopravního podniku HMP.”

Celý text ke stažení (doc): http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=48662&sh=-697499106

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře