Rozklad státní ochrany přírody vstoupil do nové etapy

Ministerstvo životního prostředí ohlásilo další vlnu propouštění a rušení fungujících odborů. Úřad tak přichází o zkušené profesionály, po kterých nemá náročnou agendu kdo převzít. Peníze, které měly sloužit ozdravění prostředí pro českou veřejnost, zřejmě poputují na projekty, jejichž veřejný přínos je sice sporný, lobbistické skupiny na nich ovšem vydělají. Ochrana životního prostředí se tím dostává do systematického ohrožení, varuje Zelený kruh ekologických organizací, jehož je Auto*Mat členem.

Počátkem listopadu ministerstvo ohlásilo propuštění dalších 23 odborníků a zrušení či sloučení odborů, které zajišťovaly přímou ochranu životního prostředí [1]. Po razantních organizačních a personálních změnách na MŽP v minulém roce a propuštění desítek odborníků ze všech národních parků, ČIŽP a SFŽP [2], se jedná o další v řadě nesystémových změn ministerstva. Kupříkladu část právníků ministerstva byla propuštěna, aby hned vzápětí ministerstvo vyhlásilo veřejnou zakázku na právní služby do výše až 40 milionů korun [3]. Současná restrukturalizace ministerstva nemá za dobu jeho existence obdoby – více než kdykoli předtím jsou vedoucí pozice obsazované podle stranického klíče a bez ohledu na potřebné zkušenosti [4].Na schopnosti odborného rozhodování přitom závisí kvalita životního prostředí a zdraví lidí v České republice. [5]

Případů nekoncepčního jednání a záměrného oslabování role ministerstva jeho vlastním vedením nalezneme v posledních měsících celou řadu: ministr Chalupa se společně s exministrem průmyslu Kocourkem zasloužil o darování 26 miliard korun přímo ČEZu v bezplatných emisních povolenkách. Tyto prostředky přitom mohly být využity na pokračování populárního programu Zelená úsporám. Pomohly by tak zlepšit kvalitu ovzduší a ještě i ušetřit domácnostem za topení.

A to stále není všechno: obyvatelé na Ústecku a Ostravsku musí stále dýchat špinavý vzduch, dobrovolné dohody ministerstva se znečišťovateli jsou totiž uzavírány tak, že k jeho zlepšení nevedou. Ministr nevystoupil proti Státní energetické koncepci, jejíž oba předložené scénáře prakticky zamezují využití obnovitelných zdrojů domácnostmi. Jeden z nich navíc počítá s rozšířením těžby hnědého uhlí a bouráním obcí v severních Čechách, přestože ministra k zachování limitů těžby zavazuje platná koaliční smlouva. Ministerstvo také dosud neschválilo již dva roky připravenou vyhlášku, která by zabránila živelnému kácení alejí a stromů ve městech.

Ministr hojně cestuje po českých obcích [6], na slibovaný dialog si ale zatím čas nenašel, přestože se na něj mnohé občanské iniciativy marně obracejí už několik měsíců. Ministerstvo kvůli nekoncepčnímu a zájmovému vedení stále méně tvoří protiváhu ekonomickým rezortům [7].

Mgr. Júlia Sokolovičová uvádí

„Ochrana životního prostředí přestává být agendou MŽP. Zdá se, že agendou ministerstva se naopak stala spolupráce s průmyslem a developery. Považuji to nejen za nesmyslné, ale hlavně za nesmírně ohrožující pro budoucí kvalitu prostředí, v němž lidé žijí. Je skutečně v pořádku, že zcela vymizela protiváha firemních zájmů, když jde o kvalitu života občanů a naše životní prostředí?“

Mgr. Daniel Vondrouš uvádí

„Jak by se občané stavěli k tomu, kdyby z vedení Ministerstva zdravotnictví byli vyhozeni všichni lékaři a zrušil by se, dejme tomu, odbor farmacie? Podobná situace nyní nastala na Ministerstvu životního prostředí.“

Kontakt:
Júlia Sokolovičová, ředitelka asociace ekologických organizací Zelený kruh
email: julia.sokolovicova@zelenykruh.cz, mobil: 608 071 134

Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí
email: daniel.vondrous@zelenykruh.cz, mobil: 724 215 068

Poznámky:
[1] Kvůli organizační změně zanikl samostatný Odbor péče o národní parky, Odbor nástrojů politiky životního prostředí, zabývající se mimo jiné environmentálním vzděláváním a Odbor územních vazeb, který se zabýval životním prostředím uvnitř měst, “sídelní kaši“, “brownfields“ či agendou Zdravých měst. Naopak byl nově vytvořený Odbor marketingu, komunikace a publikační činnosti.

[2] Ministerstvo vyměnilo také vedení České inspekce životního prostředí a několikrát změnilo vedení Státního fondu životního prostředí. Následné propouštění v počátečním období vyšetřovaného korupčního skandálu ministra Drobila zásadně ohrozilo funkčnost SFŽP.

[3] Výzva k podání nabídek je na stránkách MŽP k nalezení pod odkazem http://www.mzp.cz/cz/pravni_sluzby.

[4] Na pozice náměstků nyní zasedli tři inženýři, humanitně vzdělaný Ivo Hlaváč a Tomáš Vrbík, který nyní studuje obor Právo ve veřejné správě. S výjimkou člena TOP09, Tomáše Tesaře, jsou všichni členy ODS.

[5] Tisková zpráva Ministertva životního prostředí z 2. 11. 2011. Staženo z odkazu www.mzp.cz/cz/news_111102_organizacni_zmena.

[6] Titulní stránka webu Ministerstva životního prostředí, na kterou hned dne 10. 11. 2011 přibyly čtyři příspěvky bez závažného obsahu je přiložena níže. Je jim věnováno podstatně více prostoru než zprávě o rušení odborů a propouštění pracovníků. Více viz www.mzp.cz.

[7] V rámci jednání sněmovního Výboru pro životní prostředí 16. listopadu zástupci ministerstva přímo avizovali, že v polovině roku 2012 přehodnotí programové priority MŽP a připraví návrhy odpovídajících změn legislativy.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře