Program nové pražské rady dle Auto*Matu: Posun vpřed i rezervy

08. 11. 2018

PRAHA – Větší otevřenost radnice, rozvoj veřejné dopravy a zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty. To všechno jsou body programového prohlášení nové Rady hl. m. Prahy, které spolek Auto*Mat velmi oceňuje. Koaliční program má však podle Auto*Matu pořád značné rezervy. Málo zdůrazňuje potřebu zlepšovat kvalitu ovzduší a řešit dopady klimatické změny, nezmiňuje železniční diametr a neřeší ani rizika dostavby Městského okruhu. Spolek proto posílá radním podrobnější komentář a nabízí schůzku.

Celkové ladění programu je velmi pozitivní, a pokud jej nové vedení naplní, bude to obdivuhodné,” komentuje prohlášení nové městské rady Vratislav Filler ze spolku Auto*Mat.

Sporný Městský okruh

Program nové rady dává Praze velkou naději. Přes všechna pozitiva ale v prohlášení postrádáme několik bodů. Např. jakoukoliv zmínku o stavbě železničního diametru, který by dopravě v centru ulevil víc než Městský okruh.” Právě pojetí Městského okruhu je velmi sporným bodem. V programu chybí jakékoliv záruky, že Městský okruh bude postaven v souladu s podmínkami vzešlými z posuzování vlivu stavby na životní prostředí, tedy až po dokončení okruhu vnějšího,” dodává Filler.

Silnější dohled zvenčí

Naopak velmi slibné jsou závazky upravit připravovaný Metropolitní plán na základě připomínek občanů. Bude třeba, aby rozhodnutí, kroky a výstupy Institutu plánování a rozvoje byly pod silnějším dohledem zvenčí a probíhala jejich důkladná nezávislá oponentura,” míní Martin Šotola, ředitel spolku Auto*Mat. „Věříme, že se povede otevřenější debata jak o o velkých dopravních stavbách, tak o řešení pražských rozvojových území.”

Kvalita ovzduší a klimatická změna

Mírným zklamáním je pro Auto*Mat formulace programu v oblasti životního prostředí. Je skvělé, že Praha chce sázet stromy a řešit znečištění ovzduší způsobené auty s nefunkčními filtry, chybí nám ale přihlášení se k plnění celého programu zlepšování kvality ovzduší z roku 2015,” upozorňuje Šotola. Obdobně útržkovitě působí nakládání se strategií přizpůsobení klimatické změně. Zlepšování životního prostředí a řešení klimatické změny by se mělo prolínat napříč celým programem,” doplňuje.

Změnit Prahu k lepšímu

Spolek Auto*Mat ihned po zveřejnění programu vypracoval stručný komentář k programovému prohlášení a zasílá jej dnes představitelům koaličních stran společně s návrhem ke schůzce. Cílem Auto*Matu je hledat cesty, jak společně s novou radou nastartovat pozitivní rozvoj hlavního města ,uzavírá Vratislav Filler.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře