Pro Prahu s moderní dopravní sítí. Auto*Mat začal sbírat podpisy pod námitky k územnímu plánu

PRAHA – Zdá se vám, že dopravní situace v Praze není dobrá? Pokud si přejete méně hluku a prachu z aut, více prostoru pro chodce a cyklisty a kvalitnější veřejnou dopravu, můžete podpořit námitky k územnímu plánu, které zveřejnila iniciativa Auto*Mat. Podepisovat je možné až do 9. prosince, kdy je nutné dokumenty předat magistrátu. Součástí námitek je i požadavek na zklidnění severojižní magistrály a zmrazení plánů na výstavbu dalších částí Městského okruhu a radiál v navržené podobě, tedy v podstatě dálnic v centru Prahy.

„Tunel Blanka ukazuje, jak velkým omylem je projekt základního komunikačního systému, vymyšlený komunistickými inženýry a prosazovaný dodnes. Stavba tunelů a mimoúrovňových křižovatek je extrémně finančně náročná, přitom dopravě v Praze nijak nepomáhá. Navíc pak nezbývají peníze na nové vozy tramvají, stavbu nových tratí ani opravy silnic,“ vysvětluje mluvčí iniciativy Auto*Mat Michal Křivohlávek.

Námitky k územnímu plánu obsahují také požadavek na vymezení severojižní magistrály jako takzvané významné rozvojové osy, a to včetně přilehlých čtvrtí postižených nadměrným provozem. „Magistrát sice deklaruje, že má zájem o zklidnění magistrály, ovšem do územního plánu se to nepromítlo. Jedná se o jeden z největších problémů centra Prahy, vyžadující komplexní řešení a úplnou proměnu dopravních vztahů v několika čtvrtích města,“ říká Michal Křivohlávek.

Auto*Mat požaduje také definovat, jaký bude mít případné realizace nového územního plánu vliv na zdraví obyvatel Prahy. Podle sdružení v podkladech chybí vymezení oblastí, které jsou zatížené hlukem a emisemi z dopravy více, než připouští zákon, a výhled, jak se tato situace změní do budoucna. Územní plán ani nevyčíslil, kolik obyvatel žije kvůli nadměrnému automobilismu v nevyhovujících podmínkách a zda to nový územní plán zlepší, nebo ještě zhorší.

Klasickou agendou Auto*Matu je podpora cyklistické dopravy. Také v připomínkách k územnímu plánu se objevuje požadavek na důsledné zapracování sítě cyklistické infrastruktury.

Auto*Mat dále požaduje zavedení kvalitní sítě veřejné dopravy do prostorů pražských nádraží, kde se předpokládá vznik nových čtvrtí. Jedná se o Masarykovo a Smíchovské náraží, nádraží Bubny a Nákladové nádraží Žižkov. Noví obyvatelé těchto čtvrtí by neměli být odkázáni především na auta.

Posledním bodem, který chce iniciativa prosadit, je zastavení nekoordinovaného rozlévání města za jeho okraje. „Ve městě je řada již urbanizovaných a zanedbaných prostranství, kde je možné stavět nové budovy. Nechápeme tedy, proč by měly vznikat další čtvrti na okrajích takzvaně na zelené louce. Tím by se zvýšila intenzita automobilové dopravy, která pak bude ještě více zatěžovat také centrum města a zhoršovat kvalitu života,“ říká Michal Křivohlávek z Auto*Matu.

Poznámky:

1) Informace o připomínkách k územnímu plánu na internetu:

http://uzemni-plan.auto-mat.cz/

2) Připomínky Auto*Matu je možné podepisovat na několika místech v Praze:

Mamacoffee v budově Národní technické knihovny
Technická 6, Praha 6. Otevřeno: Po–Pá: 8–22, So–Ne: 10–22

Mamacoffee na Vinohradech
Londýnská 49, Praha 2. Otevřeno: Po–Pá: 8:30–20:00, So–Ne: 10:30–20:00

Mamacoffee v divadle Minor
Vodičkova 6, Praha 1. Otevřeno: Po–Pá: 8:00–22:00, So–Ne: 10:00–22:00

Knihkupectví Torst
Ostrovní 17, Praha 1. Otevřeno: Po–Pá: 11:00–18:00

Kino Oko – kavárna
Františka Křížka 15, Praha 7. Otevřeno denně od 14:00 do noci

Ta Kavárna
Na Topolce 2, Praha 4. Otevřeno: Po, St: 8–18, Út, Čt, Pá: 8:00–14:00

Mlýnská kavárna
Park Kampa, Praha 1. Otevřeno: Po–Ne: 12:00–24:00

3) Připomínky iniciativy Auto*Mat k územnímu plánu:1. Zklidnění severojižní magistrály

Požadujeme vymezit celou severojižní magistrálu a k ní přiléhající čtvrti jako rozvojovou osu, což umožní celkové zklidnění magistrály a postupnou přeměnu této dálnice vedoucí centrem Prahy v městský bulvár.

2. Zmrazení plánů na stavby dalších dálnic centrem města

Požadujeme zařazení dosud nepostavených částí nadřazených komunikací (Městského okruhu, sedmi radiál a dvou spojek) do územní rezervy, případně etapizaci jejich výstavby v závislosti na rozvoji veřejné dopravy. Stavba komunikací dálničního typu obydlenými čtvrtěmi vede ke zhoršování kvality života v Praze. Podpora veřejné dopravy musí být větší než dnes.

Požadujeme přesně vymezit území včetně počtu obyvatel, kteří budou po případné realizaci nového územního plánu nadlimitně zatížení hlukem a emisemi z dopravy, a srovnání se současným stavem, na základě zákonných hygienických limitů.

3. Podpora cyklistické dopravy

Požadujeme důsledné zapracování ucelené koncepce rozvoje infrastruktury pro cyklistickou dopravu do územního plánu. Zejména v centrálních částech města a v místech, kde vytvářejí umělou bariéru nejčastěji nadřazené komunikace a komunikace nižšího významu, je nutné vytvořit prostor také pro plnohodnotný provoz jízdních kol.

4. Moderní řešení dopravy v nových čtvrtích Prahy

V souvislosti se vznikem nových čtvrtí ve významných přestavbových územích – na místě nevyužívaných pozemků Masarykova nádraží, Nákladového nádraží Žižkov, Smíchovského nádraží, nádraží Bubny a dalších územích – požadujeme vytvořit dostatečnou kapacitu veřejné dopravy a vytvořit podmínky pro pěší a cyklisty. Teprve pak lze umožnit výstavbu.

5. Rozvoj zastavěných částí města namísto zastavování další nezastavěné krajiny

Namísto nové zástavby v oblasti stávajícího, původně venkovského osídlení ve vnějším pásmu Prahy požadujeme šetrné zahušťování současných prostorových rezerv v kompaktním městě. Požadujeme, aby využití stovek hektarů volné krajiny (dnes nezastavěných pozemků) bylo formou etapizace vázáno na vyčerpání potenciálu významných přestavbových území včetně brownfields. Projekty Západního a Východního města a další zbytečně zvyšují zatížení uliční sítě automobilovou dopravou.

6. Vypuštění variant s negativním dopadem na životní prostředí

Požadujeme vypuštění všech variant řešení jednotlivých staveb a území, které mají negativní dopad na životní prostředí a podmínky pro život v Praze.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře