Politici čtyř stran se shodli na prioritě MHD, ODS se nevyjádřila

PRAHA – Volební lídři ČSSD, Strany zelených, Věcí veřejných a TOP 09 se shodli na tom, že město musí dělat maximum pro větší rychlost MHD, její konkurenceschopnost a pohodlnost (1), (4). Recepty stran na to, co dělat, pokud uspějí ve volbách a budou rozhodovat, se však různí. Ukázala to první ze série předvolebních debat s kandidáty do pražského zastupitelstva (2), které pořádá iniciativa Auto*Mat. Zástupce ODS na debatu nedorazil. Další debata na téma veřejný prostor se koná v sobotu v základní škole Londýnská na Vinohradech. Pražané mohou pokládat kandidátům nejsilnějších stran otázky prostřednictvím internetu (3).
Mezi Jiřím Dientsbierem ml. (ČSSD), Pavlem Dobešem (Věci veřejné), Tomášem Hudečkem (TOP 09) a Petrou Kolínskou (Strana zelených) panuje v názorech na MHD překvapivá shoda. Všichni by zahájili stavbu metra D, rozšířili preferenci tramvají a zřizovali vyhrazené pruhy pro autobusy. Shodují se také v tom, že veřejná doprava musí být bezbariérová a že se v jejich volebním období nebude zdražovat.

Petra Kolínská by do MHD zapojila taxislužbu a sází na rozšíření nabídky železnice. Tvrdí, že v Dopravním podniku se plýtvá a doprava může být levnější. Pavel Dobeš si myslí, že pro odlehčení veřejné dopravě musí město nejprve dostavět dálniční obchvat a městský okruh a zavést mýtné. Tomáš Hudeček chce zastavit nekoncepční výstavbu podzemních parkovišť v centru města. Jiří Dientsibier by rozšířil preferenci MHD na křižovatkách a zřídil další vyhrazené pruhy pro autobusy. Pustil by do nich i automobily, v nichž je více osob než jen řidič.

„Vzhledem k vysoké popularitě MHD mezi Pražany nemůže žádný člověk, který chce být zvolen zastupitelem, odmítnout její podporu. Proto je důležité sledovat konkrétní sliby kandidátů a posuzovat, nakolik jsou splnitelné,“ říká Michal Křivohlávek z Auto*Matu. „Debata ukázala, že ať už zasedne na radnici kterákoliv z těchto čtyř politických stran, veřejná doprava bude mít vysokou míru priority a město se jí bude věnovat, což je oproti dnešku dobrá zpráva,“ dodal.

Kandidáti dostali čtyři otázky a každý z nich měl tři minuty, aby na každou z nich odpověděl. Vyjádření komentoval dopravní odborník Martin Šubrt. Debatu v salonku Masarykova nádraží sledovalo asi sto posluchačů, kteří mohli v závěru položit své dotazy.

PŘÍLOHY:

1) Co říkají politici – veřejná doprava:

https://auto-mat.cz/2010/09/co-rikaji-politici-verejna-doprava/

2) Série 4 předvolebních debat o Praze:

https://auto-mat.cz/aktivity/volby-2010/

3) Trápí vás doprava? Řeknete to budoucímu primátorovi Prahy!

https://auto-mat.cz/2010/09/trapi-vas-doprava-reknete-to-budoucimu-primatorovi-prahy/

4) Přístup politických stran k jednotlivým otázkám

1. Jak odlehčíte přetížené dopravě v centru?

Kandidáti všech stran se shodují na potřebě vybudovat co nejdříve trasu metra D. Jiří Dientsbier ml. (ČSSD) zdůrazňuje potřebu zachovat četnost spojů, budovat nové tramvajové trati a posílit nejvytíženější linky. Strana Zelených ústy Petry Kolínské navíc sází na železniční dopravu – nabízí totiž vyšší rychlost, pohodlí i kapacitu, ve vozech jsou oproti metru také toalety. Hlavní město by se podle Kolínské mělo na rozvoj železnice v Praze finančně podílet. Kolínská by také ráda vrátila tramvaje do centra, zejména na Václavské náměstí. Pavel Dobeš (Věci veřejné) chce nejprve dostavět obchvat Prahy a Městský okruh, poté zavést mýtné a omezit vjezd automobilů do centra. Před výstavbou nových linek MHD preferuje opravu existujících tratí. V centru chce rozšířit parkovací zóny, aby stojící automobily neblokovaly tramvaje, a zřizovány další pěší zóny a ulice přístupné pouze MHD. Koncepci výstavby metra D, nových tramvajových linek a rozvoje vlakové dopravy prosazuje také Tomáš Hudeček (TOP 09). Ten zdůraznil potřebu zachovat Masarykovo nádraží pro jeho výhodné umístění přímo v centru města.

Komentář Auto*Matu: Vzhledem k zahájení stavby metra A, kterou už prakticky nelze zastavit, nebude mít město v nadcházejícím volebním období další peníze na další trasu metra. Podobný problém může představovat financování železnice, byť její rozvoj by znamenal skutečně zásadní skok v rychlosti a kvalitě MHD v Praze. Klíčová tak bude výstavba nových linek povrchové MHD a oprava existujících tramvajových kolejí. Představu, že město musí nejprve dokončit oba dálniční okruhy a pak teprve prosazovat vlastní dopravní politiku, patří minulosti. Okruhy jsou rozestavěné již desítky let a dopravní situace v Praze se neustále zhoršuje, takže konkrétní kroky je potřeba podnikat okamžitě. Zachování Masarykova nádraží zejména pro příměstskou dopravu je velmi potřebné. Nezbytným předpokladem zlepšení MHD je snížení zátěže automobilové dopravy v centru, neobť zhruba 80 % všech cest autem začíná i končí v oblasti uvnitř městského okruhu.

2. Jak zbavíte veřejnou dopravu bariér?

Petra Kolínská (SZ) navrhuje uvolnit ročně 200 milionů Kč. Za tyto peníze by prý bylo možné během 4 let přestavět 10 stanic metra na bezbariérové. Podle ní je nutné také urychlit nákup bezbariérových autobusů. Pavel Dobeš (VV) chce upravovat tramvajové zastávky a nakupovat nízkopodlažní modely tramvají a autobusů. Tomáš Hudeček (TOP 09) by zvážil, zda má smysl renovovat stará vozidla MHD a raději by pokračoval v nákupu nových, bezbariérových. Jiří Dientsbier (ČSSD) si myslí, že i s malým rozpočtem lze zajistit větší čistotu prostředků MHD. Důraz by kladl na levné nájezdové rampy pro vozíčkáře a rodiče s kočárky do souprav metra.

Komentář Auto*Matu: Vzhledem k tomu, že téma bariér v MHD se stalo široce známým, lze očekávat, že nové vedení magistrátu stanoví zejména bezbariérovost stanic metra jako jednu z priorit. Důležité bude také soustředit se na technické parametry vozů tramvají a metra, protože některé dnes používané typy nejenže nejsou bezbariérové, dokonce ani nejsou uvnitř uzpůsobeny k převozu kočárků a invalidních vozíků. Pro investičně náročné přestavby zastávek tramvají a stanic metra by radnice měla stanovit seznam priorit a harmonogram.

3. Jak zvýšíte rychlost veřejné dopravy?

Pavel Dobeš (VV) by omezil vjezd aut do centra. Zopakoval, že město musí dostavět dálniční obchvat a Městský okruh a zavést mýtný systém. Pak je podle něj potřeba zavést preferenci MHD na semaforech a zřizovat vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy. Také Tomáš Hudeček (TOP 09) si myslí, že Praha potřebuje dálniční obchvat a Městský okruh. Především chce ale zastavit nekoncepční zásahy do územního plánu, které přitahují auta do ulic centra města, jako byla výstavba podzemních garáží na náměstí Republiky. Zároveň odmítá radikální omezování podnikatelů, kteří sou na autu závislí. Jiří Dientsbier ml. (ČSSD) by sázel na větší preferenci tramvají, například na náměstí I. P. Pavlova, kde má před MHD přednost magistrála. Posílení linek podle něj není možné, protože naráží na fyzickou kapacitu sítě. Do vyhrazených pruhů pro autobusy by pustil také taxíky a auta, v nichž jede víc než jedna osoba. Petře Kolínské (SZ) nejvíce vadí, že mezi některými čtvrtěmi není vůbec žádné přímé spojení MHD, například mezi Prahou 6 a Prahou 8. Proto chce stavět nové linky veřejné dopravy a zavést preferenci na všech křižovatkách, opravit koleje a nakoupit nové tramvaje, což umožní vyšší rychlost jízdy. Součástí MHD mají být podle Kolínské také vozy taxislužby.

Komentář Auto*Matu: Zdá se, že i nové strany podléhají mýtu, že dokud Praha nedostaví dálniční i Městský okruh, nelze realizovat dopravní politiku. Okruhy jsou však rozestavěny již desítky let a stále čekat na řešení problémů nelze. Z 550 pražských křižovatek je dnes zavedena preference MHD na 104, takže zlepšení je možné. Totéž platí pro tramvajové trati, kde má nyní tramvaj přednost na 76 z 217 semaforů. Náměstí I. P. Pavlova je příkladem místa, kde však zlepšení není možné bez zásadního omezení provozu severojižní magistrály. Pokud by dostaly tramvaje za nynějšího provozu preferenci, silniční průtah zkolabuje. V centru Prahy byla v poslední době schválena stavba více než 3000 parkovacích míst v podzemních garážích bez redukce parkovacích míst na ulicích. Tento trend je nutné zastavit, jinak bude v centru zatížení automobily neustále narůstat a uvolnit cestu tramvajím a autobusům bude stále větším problémem. Je nutné zabránit vjíždění aut na koleje, což brzdí tramvaje. Problém je také v tom, že výstavbu a rekonstrukce kolejí a ulic v Praze nikdo nekoordinuje a na opatření ve prospěch MHD se často zapomíná.

4. Jak zvýšíte konkurenceschopnost MHD vůči autům?

Tomáš Hudeček (TOP 09) tvrdí, že kvalitu MHD určuje poměr mezi cenou, komfortem a rychlostí. Zda by však raději přidal Dopravnímu podniku nebo zdražil jízdné, nevysvětlil s odkazem na nutnost podrobné znalosti rozpočtu. Zaměřil se na kritiku kapesních krádeží a bezdomovců a špinavé sedačky v tramvajích. Jiří Dientsbier ml. (ČSSD) se připojil ke kritice bezdomovců. Snažil by se o větší komfort a čistotu MHD, aby jí lidé dávali přednost. Odmítá zvyšovat cenu, zejména předplatních kupónů. Myslí si, že když město zruší Open Card a projekt turniketů do metra, může být veřejná doprava zdarma. Podle Petry Kolínské se v Dopravním podniku plýtvá, proto by nová radnice měla provést hloubkový audit hospodaření a srazit objem dotací, aniž by se snížila výkonnost veřejné dopravy. Kolínská by zvýšila cenu parkovacích karet na 7 až 8 tisíc z dnešních 700 Kč, což je méně než poplatek za psa. Pokud by si však někdo koupil roční jízdenku MHD, mohla by se mu její cena od parkovného odečíst. Kolínská je proti zvyšování jízdného, naopak by zavedla rodinné slevy a umožnila hradit předplatné MHD ve splátkách. Pavel Dobeš (VV) si myslí, že by Dopravní podnik měl za stejné peníze nabízet o třetinu více služeb, nebo služby kvalitnější.

Komentář Auto*Matu: Když je něco zdarma, lidé si toho neváží, proto je zpoplatnění MHD správné. Cena však musí být taková, aby bylo i pro několikačlennou rodinu levnější jet tramvají než autem, což dnes v Praze neplatí. Namísto zavádění drahých turniketů je třeba investovat do větší pohodlnosti a čistoty vozidel MHD. Je nutné ukotvit Dopravní podnik v systému města a odkrýt jeho rozpočty a financování. Dnes je Dopravní podnik sice podřízen hlavnímu městu, ale investuje například do stavby metra a není zřejmé, jaké má pravomoci. Řadu nákupů a služeb by pravděpodobně bylo možné zlevnit bez snížení kvality cestování.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře