Ministerstvo znovu odmítlo Břevnovskou radiálu. Poškodila by životní prostředí, projekt se musí přepracovat

PRAHA – Již sedmým rokem probíhá hodnocení vlivů uvažované Břevnovské radiály na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí, které proces vede, nyní podruhé vrátilo dokumentaci k přepracování (1). Stavbu odmítá hygienik, Praha 17, magistrátní odbor ochrany prostředí a řada občanských sdružení (2). „Doplněná dokumentace nereaguje adekvátním způsobem na většinu požadavků MŽP,“ uvádí ministerstvo jako důvod ke druhému odmítnutí projektu.

Ministerstvo vytýká dokumentaci, zpracované Hlavním městem Prahou, závažné nedostatky. „V řadě případů jsou údaje obsažené v doplněné dokumentaci již neaktuální. Jedná se o zásadní údaje týkající se stavu životního prostředí v dotčeném území a údaje týkajících se vlivů předloženého záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Vzhledem k tomu, že… rozhodující jsou možná variantní řešení záměru, jeví se jako nezbytné, aby východiskem řešení vzniklé situace bylo transparentní stanovení parametrů jednotlivých variant,“ uvádí se ve stanovisku ministerstva s tím, že stav dokumentace neumožňuje stavbu objektivně posoudit.

„Vrácení dokumentace k přepracování vítáme,“ komentuje rozhodnutí ministerstva Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat, která takový krok rovněž požadovala. „Břevnovská radiála zřejmě není vůbec potřebná. Praha trvá na budování dalších kapacitních komunikací pro automobily bez toho, aby se zvažovaly skutečné alternativy. Město by mělo dát přednost modernizaci železniční trati na Kladno, zkvalitnění veřejné dopravy a vybudování terminálů P+R nabízejících možnost nechat auto před hranicemi města. Takové řešení by bylo mnohem levnější a přineslo by užitek většímu počtu obyvatel,“ vysvětlil návrh občanských sdružení Filler.

Na přípravu Břevnovské radiály jsou v letošním rozpočtu Prahy vyhrazeny 3 miliony korun. Připočteme-li přípravu Radlické radiály a další části městského okruhu s Libeňskou spojkou (takzvaná Blanka II), jde již o 60,9 milionu korun. Na pouhé plánování obřích staveb pro automobily tak dává Praha více, než kolik jsou investice určené na přímé zlepšování podmínek pro pěší – BESIP má letos vymezen pouze 34 milionů. Vlastní stavba Břevnovské radiály by podle současných propočtů měla přijít na 20 miliard korun.

Podle Auto*Matu hrozí, že vzhledem k enormním cenám dálničních a tunelových staveb v Praze se město může dostat do dluhů. Vzhledem k tomu, že městu chybí vnější obchvat, obává se řada odborníků zavlečení tranzitní dopravy do centra metropole. Městský okruh včetně tunelu Blanka a Břevnovské radiály by tak nahradily funkci obchvatu a zahltily Prahu automobily.

Břevnovská radiála by nenávratně poškodila tvář historických čtvrtí – Střešovic, Břevnova, Vypichu a Bílé hory. Vznikla by bariéra podobná té, již vytváří tunel Blanka. Jedna z variant počítá mimo jné s vyústěním dálničního tunelu v bezprostřední blízkosti Břevnovského kláštera. Ve všech ulicích v okolí radiály by zásadně zesílil automobilový provoz.

Přílohy:

1) Nové stanovisko ministerstva a další dokumentace o vlivech Břevnovské radiály na životní prostředí je dostupná na webu.

2) Tisková zpráva Auto*Matu s komentářem k Břevnovské radiále: https://auto-mat.cz/2011/01/po-potizich-s-blankou-pripravuje-praha-dalsi-dalnici-pres-brevnov/

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře