Kdy přestanou pražské emise zabíjet?

PRAHA – V důsledku špatného ovzduší, které v ČR nejvíce zatěžují auta1, 2, zahynou každým rokem předčasně tisíce lidí – několikanásobně více než při dopravních nehodách. Iniciativa Auto*Mat vyzývá primátorku Krnáčovou k důslednému snižování emisí v Praze.

Probíhající veřejná debata o podvodech při měření emisí vozů koncernu VW je zúžená na dilema zda u automobilů snižovat emise CO2, nebo emise plynů přímo škodících lidskému zdraví. Tím se ovšem odvádí pozornost od skutečnosti, že řešení negativních důsledků automobilové dopravy ve městech leží zcela jinde – ve snižování objemu tohoto druhu dopravy.

Pokud Praha chce důsledněji chránit zdraví a životy svých obyvatel, musí realizovat opatření, která budou regulovat automobilovou dopravu. Tento krok je nejúčinnějším způsobem, jak zajistit, aby otrávené ovzduší přestalo Pražany zabíjet.

Řešením rozhodně není stavět další komunikace. „Nikdy nepostavíme dost silnic na to, aby emise v Praze poklesly,“ říká Vratislav Filler, člen Auto*Matu.

Auto*Mat proto pražskou primátorku požádal, aby iniciovala následující kroky:

 1. Zavázat se, že v případě závažného překročení imisních limitů přikročí Praha k regulaci vjezdu motorových vozidel do širšího centra.
 2. Jako rychlé opatření fungující již tuto zimu zavést urychleně omezení tranzitu historickým centrem, které je jedním z emisemi nejvíce zatížených míst v Praze. Jedná se víceméně o koncept iniciativy Auto*Mat představený v září 2015 a prezentovaný na stránkách tunel-blanka.cz.
 3. Zavázat se k zavedení mýta v historickém centru Prahy v horizontu dvou let. Praha může iniciovat vznik potřebné legislativy formou zákonodárné iniciativy.
 4. Zavázat se k zákonodárné iniciativě, která zajistí, že policie bude moci operativně a přímo v terénu identifikovat a z provozu vyřazovat vozidla nesplňující emisní požadavky, například kvůli úmyslnému odstranění prachového filtru či jiné nezákonné manipulaci s vozidlem.
 5. Převést nejvytíženější autobusové trasy na elektrickou trakci tím, že by do dvou let byla zahájena výstavba tramvajových tratí do Slivence, na sídliště Dědina, na sídliště Libuš, tramvajového mostu v Podolí, trati do Suchdola, z Vinohradské třídy do centra a z Želivského na Háje, a dále, aby byla do dvou let zprovozněna první linka elektrických autobusů s tzv. dynamickým dobíjením.

Jedná se sice o ambiciózní výzvy, ale životy a zdraví obyvatel Prahy za to určitě stojí.
Přílohy:

 1. studie Státního zdravotnického ústavu: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/odborne_zpravy/OZ_13/ovzdusi_2013.pdf
 2. graf: “Původci znečištění v Praze” (zdroj: MŽP):

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,- Přidám se

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře