Jak je to s nehodovostí cyklistů? BESIP zkresluje skutečnost

14. 07. 2020

Médii poslední dobou rezonuje výsledek květnové tiskové zprávy BESIPu, podle které zavinili cyklisté v roce 2019 tři čtvrtiny smrtelných nehod, kterých se účastnili. Tento údaj je ale v rozporu s dlouhodobými výsledky (za roky 2007-2019), kde cyklisté při srážkách s jinými účastníky provozu způsobují zpravidla kolem 40 % nehod. Na stránkách nehody.cdv.cz je naštěstí možné čísla citovaná BESIPem relativně snadno ověřit. A jak to dopadlo? BESIP ve své tiskové zprávě zveřejnil číslo, které je sice formálně správně, nicméně naprosto zavádějící.

Chyba první: Zavádějící metodika

Kde se BESIP dopustil chyby? Chcete-li určit něčí podíl zavinění na nehodách, je to zdánlivě snadné – stačí podělit počet zaviněných nehod jejich celkovým počtem. U závažných nehod s účastí cyklisty ale existuje nezanedbatelný počet nehod, které se obešly bez jiného účastníka nehody: pády, nárazy do překážek, srážky se zvířetem. Tyto nehody tvoří u cyklistů více než třetinu ze všech případů. Když data o samonehody očistíme, podíl zavinění samozřejmě výrazně klesne, konkrétně u smrtelných nehod za loňský rok 2019 ze 75 % na 64 %. Tento očištěný údaj se již po upozornění spolku AutoMat objevil i médiích, konkrétně v reportáži Událostí České televize.

Chyba druhá: Vyvozování statistiky z pouhých desítek nehod

Nebyl to ale jediný nedostatek analýzy. BESIP ohlásil tříčtvrtinový podíl zavinění cyklistů při smrtelných nehodách na základě datové sady pouhých 36 případů v roce 2019. Po odečtení samonehod se dostaneme dokonce na číslo 25. To je číslo nesmírně malé k tomu, aby z něj bylo možné vyvozovat dlouhodobější trendy. Především proto, že nemáme data za celý rok 2020, abychom mohli dále srovnávat.

Pokud k nehodám s následkem smrti přidáme i těžká zranění (tzv. Koeficient KSI), získáme podstatně spolehlivější datovou sadu 197 nehod za rok 2019. Podíl zavinění cyklistů v těchto případech činil 42 % za loňský rok a dlouhodobě dokonce 40 % .

Když navíc odečteme nehody s tramvajemi, vlaky a chodci a soustředíme se výhradně na závažné nehody cyklistů a motorových vozidel, vychází dlouhodobý podíl zavinění cyklistou na 38 %. Motoristé mají tedy na svědomí 62 % nehod. To je pravý opak toho, jak se závěr zprávy BESIPu obvykle interpretuje.

Uvádí BESIP veřejnost v omyl?

Do značné míry ano. Podle zjištění spolku AutoMat neprovedl BESIP důkladnou analýzu dat, neočistil podíl zavinění o nehody bez dalšího účastníka a vydal tiskovou zprávu se zavádějícími údaji na základě pouhých 36 nehod. Navíc bez doplnění kontextu statistik z minulých let. V důsledku toho se může část veřejnosti domnívat, že cyklisté si za srážky s auty můžou převážně sami. Přitom skutečnost je přesně opačná.

Potřebnost takového výstupu je proto více než sporná. BESIP tím nepřispěl k větší bezpečnosti provozu a namísto toho prohlubuje příkop mezi cyklisty a motoristy. Přitom by jeho hlavním cílem měla být snaha napětí zahlazovat, neboť strašení špatně interpretovanými daty do budoucna nepomůže opravdu nikomu,“ dodává Vratislav Filler ze spolku AutoMat.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře