Dolínek slíbil obnovit přípravy doprovodných opatření k tunelu Blanka

PRAHA – Dotace EU na prodloužení metra A je podmíněna zlepšením životního prostředí Prahy. Jeho kvalitu však může silně ohrozit otevření tunelu Blanka. Náměstek primátorky Petr Dolínek proto slíbil přezkoumat možnosti doprovodných opatření ke zprovoznění tunelu včetně zklidnění historického centra.

7 miliard Korun – tolik by musela Praha vrátit Evropské unii, pokud by se po zprovoznění metra A dostatečně nezlepšil stav životního prostředí v Praze. Přitom právě nárůstem emisí CO2 ve městě hrozí otevření tunelového komplexu Blanka, plánované letos na jaře.

Jak prohlásil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) na čtvrtečním zasedání Výboru pro dopravu a evropské fondy ZHMP, otevření tunelu Blanka bude mít vliv na plnění indikátorů, které podmiňují dotaci EU pro metro A. Dolínek proto zadal dotčeným organizacím (Technická Správa komunikací, Dopravní podnik), aby členy Výboru seznámily se všemi faktory, které mohou získání dotace zkomplikovat.

Na neblahé dopady otevření Blanky pro Prahu dlouhodobě upozorňuje pražské sdružení Auto*Mat. To navíc navrhuje řadu opatření, která by stav životního prostředí i očekávané zvýšení intenzity provozu v Praze řešila (více na: www.tunel-blanka.cz). „Právě v roce, kdy se otevírá Blanka, je podmínkou evropské dotace na metro A do Motola zlepšení životního prostředí v Praze. Na místě je tedy otázka, zda námi navrhovaná opatření – hlavně přesměrovat dopravu z povrchových komunikací do tunelů [1] – budou vůbec stačit. Možná bude potřeba i výraznější omezení intenzity automobilové dopravy v pražských ulicích,“ komentuje situaci Vratislav Filler z Auto*Matu.

Možné problémy, které by otevření Blanky bez větších opatření způsobilo, bagatelizuje Ladislav Pivec, pověřený ředitel Technické Správy komunikací. Ta dostala už více než před rokem za úkol vyhodnotit proveditelnost řady doprovodných opatření ke zprovoznění tunelu [2]. Zpráva, kterou TSK k této věci na výbor předložila [3, 4], byla nicméně podrobena silné kritice jak od přítomných členů výboru z ODS a Top09, kteří postrádali návrhy řešení zejména pro severovýchod Prahy, tak od radní Prahy 6 Petry Kolínské (SZ). Ta ji označila za velmi nedostatečnou a varovala, že bojkotem opatření, která by snížila CO2 na povrchu TSK ohrožuje dotaci na metro. Petra Kolínská dodala, že od TSK očekává předkládat politické reprezentaci koncpety řešení v řádně zdůvodněných variantách.

Petr Dolínek na Výboru přislíbil, že některá návazná opatření k tunelu Blanka budou realizována hned v den jeho otevření a další pak v průběhu zhruba jednoho roku. Přislíbil také obnovit vyjednávání s městskými částmi, TSK a dalšími organizacemi o opatřeních, která by měla zprovoznění tunelu doprovázet. Nicméně dodal, že rozhodnutí o zklidnění historického centra, které on osobně podporuje, bude nakonec záležitostí čistě politickou.

Příběh nevyzpytatelné Blanky tak pokračuje.

Přílohy:

1) Opatření navrhovaná iniciativou Auto*Mat: http://tunel-blanka.cz/chci-pomoci/reseni/

2) Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2165 ze dne 19.11., kterým se zadává prověření opatření ke zprovoznění tunelu Blanka: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=185051

3) Podklad pro jednání dopravního výboru ohledně doprovodných opatření k tunelu Blanka zde.

4) Stručné vysvětlení nedostatečného posouzení navrhovaných opatření ze strany TSK zde.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře