Děti zasedly za řidítka kol a vyrazily na školní cyklojízdu

PRAHA – Více než 200 žáků prvního stupně zasedlo za řidítka kol a vyrazilo na pražskou školní cyklojízdu. Uspořádala ji Základní škola Dr. E. Beneše v Čakovicích ve spolupráci s iniciativou Auto*Mat. Děti se vydaly na kolech ze školy městem do lesoparku, kde na ně čekaly úkoly souvisejí s tematikou ekologické dopravy a bezpečnosti. Cílem cyklojízdy je vybudovat pozitivní vztah dětí k cyklodopravě, prakticky je poučit o správném a bezpečném chování na silnicích, a v neposlední řadě posílit jejich sociální kompetence. V řadě druhá červnová školní cyklojízda se uskuteční ve spolupráci s ZŠ K Dolům již tento pátek 20. června od 8 hodin v Modřanech.

Děti s pomocí dobrovolníků sdružení Auto*Mat a policie překonávaly křižovatky a riziková místa. Během celého projektového dne si vyzkoušely kromě znalostních úkolů s dopravní tematikou také jízdu zručnosti, seznámily se s prací s mapou a získaly povědomí o okolních cyklotrasách. Naučily se i základy oprav kol, které v praxi bezpochyby využijí. „Cílem cyklojízdy je také posílit vztah ke svému okolí a jeho vnímání při každodenních cestách do školy. Cyklojízda mnohým z nich umožní svou cestu do školy poznat z jiné perspektivy než ze zadního sedadla auta, kde jsou děti izolované od okolního světa i spolužáků. Vedle toho si děti posílily sociální kompetence týmovou prací a společným rozhodováním v rámci svého kolektivu,“ doplnila koordinátorka cyklojízdy z iniciativy Auto*Mat, Laura Kopecká.

Na přípravě cyklojízdy se podíleli i rodiče žáků školy, kteří projevují velké nadšení a zájem pro věc. „Děti se školní jízdy už nemohly dočkat. Jsme neobyčejně rádi, že se naší škole daří zapojovat stále větší množství rodičů. To je pro výsledek akce, pro propagaci cyklistiky a cestování do škol po svých či na kole, ale především pro výchovu dětí, to nejdůležitejší,“ říká hlavní organizátorka ze strany školy, paní učitelka a entuziastická cyklistka Dagmar Holubová.

„Dětem se školní cyklojízda moc líbila. Báječně jsme si ji užili a vzájemně si slíbili, že se za rok určitě musíme potkat ve stejném složení na stejném místě. Možná ale ještě dřív, na velké podzimní cyklojízdě. Když děti slyšely, že přes Prahu jezdí 2x ročně v jednom hroznu až pět tisíc velkých i malých cyklistů, měly veliké oči,“ dodává Laura Kopecká.

Cyklojízda pražských škol probíhá v rámci vzdělávacího projektu iniciativy Auto*Mat „Udržitelně do školy“. Smyslem projektu je ukázat dětem, jak doprava ovlivňuje jejich každodenní život, a naučit je přemýšlet o plusech a minusech různých druhů dopravy. Nedílnou součástí je i získávání praktických a zdravých návyků v dopravě a podílení se na jejím zklidňování v okolí škol.

Druhá letošní pražská školní cyklojízda se koná ve spolupráci s modřanskou ZŠ K Dolům již tento pátek 20. června od 8 hodin. Děti během jízdy po Modřanech a okolo řeky Vltavy budou také plnit nejrůznější úkoly týkající se ekologie dopravy, bezpečného pohybu cyklistů a chodců v dopravě a orientace ve svojí čtvrti na mapě i na silnici.

Projekt iniciativy Auto*Mat „Udržitelně do školy“:
vzdelavani.auto-mat.cz

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře