Děti zajímá doprava ve městě. Píší o ní povídky a soutěží

PRAHA – Udělat něco pro životní prostředí a zábavnou formou se u toho naučit nové věci? Netradiční prvky výuky zažívají děti v pražských základních školách. Připravila je pro ně iniciativa Auto*Mat na téma dopravy ve městě. V březnu děti posílaly své příspěvky o tom, jak cestují do školy, do Literární soutěže (1). Od začátku dubna až do konce května soutěží o „zelené kilometry“ (2). Zájemci se mohou stále registrovat.

„Prostřednictvím soutěží se děti hravou formou seznamují s problematikou dopravy. Snažíme se je motivovat, aby své každodenní cesty do školy a zpět vykonávaly ekologickým způsobem a zajímaly se o to, jak doprava ovlivňuje životní prostředí města,“ říká manažerka vzdělávacího projektu Udržitelně do školy Julie Kárová z iniciativy Auto*Mat.

V březnu přitahovala pozornost žáků a žákyň pražských základních škol k dopravě úspěšná Literární soutěž. Sešly se desítky příspěvků, které hodnotili spisovatelka Jana Šrámková, autorka detektivních příběhů pro děti Pavla Horáková, básník Michal Matzenauer a Tereza Horváthová, která vydává dětské knihy v nakladatelství Baobab.

„Za důležité považuji, že se mezi příspěvky vyskytly i příběhy, které dávají prostor snění, ideálu, fantazijní cestě ke zlepšení věcí. Stejná imaginace, kterou psaní a vymýšlení příběhů podporuje, se jednou může uplatnit v občanské aktivitě a hledání skutečných řešení. Čím budou odvážnější, tím lépe,“ hodnotí Literární soutěž členka poroty, spisovatelka Jana Šrámková.

Děti popisovaly svou cestu do školy, nebo psaly, proč rády jezdí na kole. V komiksech poukázaly na nepříjemnosti, se kterými se setkávají každý den, například na smog, kolony aut či příliš rychlou jízdu. Vítěz soutěže, jedenáctiletý Jan Vacek, ve svém příběhu popsal, jak vyřešit problém přebujelé automobilové dopravy ve městech, a navrhl využít elektromobily.

Zamýšlet se nad pohybem ve městě mohou žáci a žákyně prvního stupně základních škol také v dubnu a v květnu. Probíhá totiž soutěž o „zelené kilometry“. Děti je dostávají za každou cestu do školy a ze školy, kterou vykonají veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky. Nejpilnější sběrači kilometrů získají odměnu. Již čtvrtý ročník soutěže zastřešuje celoevropská kampaň ZOOM.

Vzdělávat se ovšem mohou nejen děti, ale i jejich učitelé (3). Auto*Mat pro ně v dubnu pořádá několik školení, jak zařadit téma dopravy do vyučovacích hodin. „Seznamujeme pedagogy s problematikou udržitelné dopravy u nás i v zahraničí. Díky školení mají možnost vyzkoušet si začlenění interaktivních vzdělávacích aktivit do standardní i projektové výuky. Kurz je zdarma,“ vysvětluje koordinátorka vzdělávacího projektu Julie Kárová.

Přílohy:

1) První cenu v Literární soutěži získal Jan Vacek z 5. třídy ZŠ Veronské náměstí se svou povídkou Záchrana světa. Stříbro obdržela pohádka Maťa Kouby, žáka 3. třídy ZŠ Hanspaulka. Bronz pak náleží žáku 5. třídy Tyršovy ZŠ a MŠ Jáchymovi Fojtíkovi a jeho básni Já a moje kolo. Nejlepší komiks vytvořila Michaela Majerová z 5. třídy Tyršovy ZŠ a MŠ.

Oceněné soutěžní práce je možné si prohlédnout na webu: vzdelavani.auto-mat.cz

Celkem se Literární soutěže zúčastnilo 27 dětí ze čtyř pražských škol: ZŠ a MŠ Zličín (Praha 5), ZŠ Hanspaulka (Praha 6), Tyršova ZŠ a MŠ (Praha 5) a ZŠ Veronské náměstí (Praha 10).

2) Registrovat se do soutěže o zelené kilometry je možné zasláním e-mailu na adresu julie.karova@auto-mat.cz – v předmětu uveďte „zelené kilometry“. Podrobnosti o pravidlech jsou k nalezení na webu. V minulém kole, které probíhalo na podzim, se soutěže zúčastnilo 1 255 dětí a společně nasbíraly 11 384 zelených kilometrů.

3) Školení pro pedagogy je zdarma včetně občerstvení. Účastníci získají potvrzení o absolvování. Účast je třeba potvrdit alespň dva dny předem na e-mail julie.karova@auto-mat.cz.

Termíny a místa konání:
18. 4. / 16:00 – 17:30 / pracovní prostor HUB, Drtinova 10, Praha 5
19. 4. / 8:30 – 10:00 / Multifunkční prostor Fontanela, Korunní 35, Praha 2

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře