Bilance Blanky: milion kilometrů v autech denně navíc a smrtící koktejl pro veřejnou dopravu

PRAHA – Rok po zprovoznění Blanky ujedou auta na pražských silnicích denně až o milion kilometrů víc než o rok dříve, ukazuje analýza z dat Technické správy komunikací [1]. Provoz v Praze zesílil do té míry, že narušuje pravidelnost veřejné dopravy.

Dřívější sdělení TSK, podle kterého provozu v Praze po otevření Blanky nepřibylo [2], se otřásá v základech. Iniciativa Auto*Mat proto žádá náměstka pro dopravu Petra Dolínka o urychlenou realizaci opatření, které by zlepšily pravidelnost veřejné dopravy. [3]

Po Praze najezdí auta každý den přes dvacet milionů kilometrů. Auto*Mat z podrobných dat TSK vypočetl, že v červnu 2016 se na pražských silnicích denně ujelo o milion kilometrů více než před zprovozněním tunelu Blanka. Významnou roli v tom má i postupné houstnutí dopravy po zprovoznění tunelu. Na sledovaných úsecích Blanky se provoz od října 2015 zvýšil o pětinu. [1]

“Tunelu Blanka nabídl nové dopravní kapacity a fakticky tak umožnil zvýšení provozu v Praze. Bez něj by tak vysoký nárůst nebyl možný,” komentuje situaci Vratislav Filler ze spolku Auto*Mat. “Analýza ukazuje mírný úbytek dopravy v centru. Jenže za každý ujetý kilometr, který ubyl v ulicích, přibylo šestnáct kilometrů na okruzích a radiálách. S nadsázkou tak lze tvrdit, že efektivita Blanky v odvádění dopravy z města je nějakých šest procent.”

Analýza také odhalila rozpor v nedávném tvrzení TSK, podle které Blanka provoz v Praze nezvýšila. [2] “Jejich vlastní data tomu přímo odporují,” komentuje Filler: “Možná mají jinou metodiku. Rozpor by ale měli vysvětlit, aby to nevypadalo, že TSK obalamutila náměstka pro dopravu Petra Dolínka tím, že mu dodala nesprávné údaje.”

Houstnoucí provoz má podle informací Auto*Matu už také dopady na pravidelnost veřejné dopravy, zejména autobusů. “Například linky 125, 177 či autobusy na Strakonické jsou již dopravních špičkách zcela nepoužitelné,” konstatuje Filler. Na rostoucí zpožďování veřejné dopravy vlivem kolon přitom Praha nereaguje rychlým zřizováním nových vyhrazených pruhů a zlepšováním preference veřejné dopravy. “Zaostávání v preferenci veřejné dopravy je smrtící, na zhoršující se pravidelnost autobusů lidé reagují dalším přesedáním do aut – a dalším zhoršením dopravních zácp,” upozorňuje Filler.

Auto*Mat proto žádá Petra Dolínka [3]:

 • o zveřejnění vývoje nepravidelností veřejné dopravy od zprovoznění Blanky,
 • o rychlou implementaci všech dostupných opatření zlepšujících pravidelnost veřejné dopravy,
 • o bezodkladné zveřejnění sčítání intenzit dopravy provedeného na podzim 2016,
 • a v případě potvrzení chyby v prezentaci dat po zprovoznění Blanky ze strany TSK o vyvození důsledků z toho, že TSK pochybně informuje Radu hlavního města Prahy.

 

Auto*Mat dále žádá TSK [4]:

 • o vyjasnění postupu, jakým TSK došla k závěru, že se po zprovoznění Blanky doprava v Praze nezvýšila,
 • a o vysvětlení rozporu mezi nárůstem intenzit z vybrané sítě a v ročenkách dopravy.

 

Poznámky:

[1]: Devět měsíců provozu Blanky – analýza intenzit dopravy. Auto*Mat, 10/2016. Online (https://drive.google.com/open?id=0B8A0BmQtNYx5c3FOUGFKVk9uWEU  a https://drive.google.com/open?id=0B8A0BmQtNYx5WGNNWmJoTjhudWs). Zkráceně jsou výsledky shrnuty v příloze tiskové zprávy.

[2]: Blankou za rok projelo 30 milionů aut. Tisková zpráva MHMP 16.9.2016. Online (https://www.novinky.cz/domaci/414898-blankou-za-rok-projelo-pres-30-milionu-aut-mesicni-provoz-vyjde-na-20-milionu.html). Ve zprávě se doslova uvádí: “Zprovoznění TKB nemělo za následek zvýšení celkového objemu automobilové dopravy v Praze, neboť ujeté vozokilometry na celé pražské komunikační síti zůstaly prakticky beze změny.”

[3]: Dopis náměstku Dolínkovi. Online (https://drive.google.com/open?id=0B8A0BmQtNYx5TS11Q3ZqWUlfdWs )

[4]: Žádost o informace TSK. Online (https://drive.google.com/open?id=0B8A0BmQtNYx5dHpoZnlYM2lDUVU )

 

Přílohy:

Příloha 1: Vybrané výsledky analýzy

Hlavní výsledky analýzy

 1. Na podzim 2015 došlo na sledované síti k nárůstu denního dopravního výkonu oproti předchozímu roku o téměř 600 tisíc vozokilometrů (nárůst cca 4%).
 2. Nárůst na sledované síti mimo tunel Blanka je nezanedbatelný a dosahuje zhruba 200 tisíc vozokilometrů.
 3. Snížení intenzity provozu v městských ulicích bylo velmi neefektivní. Za každý vozokilometr, který v ubyl v ulicích mimo nadřazený komunikační systém, přibylo 16 vozokilometrů na okruzích a radiálách na území města.
 4. Auto*Mat odhaduje, že denní dopravní výkon uvedený v ročence TSK za rok 2015 je podhodnocený o 0,6 – 0,9 milionu vozokilometrů.
 5. Od zprovoznění tunelu došlo ke zvýšení intenzit přesahujícímu 10% ve sledovaných úsecích v Mrázovce, Letenském tunelu, na Argentinské, Jugoslávských Partyzánů a V Holešovičkách. Jedná se o dopad zprovoznění tunelového komplexu Blanka.
 6. Sledované ulice, na kterých došlo se zprovozněním tunelu k poklesu intenzit, mají tendenci zaplňovat opět kapacitu uvolněnou zprovozněním tunelu. Jedinou ulicí, kde doprava výrazněji poklesla, a která současně nejeví známky opětovného zvyšování intenzit, je Veletržní, kde byla kapacita snížena.
 7. Od podzimu 2015 do června 2016 doprava na vybrané síti dále vzrostla přibližně o 150 tisíc vozokilometrů.
 8. Denní dopravní výkon na vybrané komunikační síti v Praze vzrostl od podzimu 2014 do června 2016 nejméně o 700 tisíc vozokilometrů. Převedeme-li tento nárůst na celou pražskou dopravní síť, je velmi pravděpodobné, že se v Praze od zprovoznění Blanky najezdí autem denně zhruba o milion kilometrů více než předtím.

 

Závěry z analýzy dle spolku Auto*Mat

 1. Analýza vyvrací tvrzení Technické správy komunikací v tom smyslu, že tunel Blanka údajně nezvýšil dopravní výkon automobilové dopravy v Praze.
 2. Tunel Blanka nárůst intenzit dopravy ve vnějším sektoru Prahy v roce 2015 fakticky umožnil, bez něj by tak vysoký nárůst nebyl možný.
 3. Od podzimu 2015 do léta 2016 došlo k Praze k dalšímu nárůstu dopravy překračujícímu 120 tisíc vozokilometrů, který je způsobený střednědobým indukčním působením tunelového komplexu Blanka.
 4. Snížení intenzity dopravy v centru Prahy po zprovoznění tunelu se tímto nárůstem postupně eliminuje. Tento nárůst je přímým důsledkem absence doprovodných opatření, která Auto*Mat navrhoval zřídit se zprovozněním tunelu, především zamezení tranzitu centrem města a jeho odklonění do tunelových komplexů městského okruhu.
 5. Celkový nárůst intenzity dopravy v Praze od podzimu 2014 do června 2016 mohl dosáhnout až milion vozokilometrů denně.

 

Tab. 1.: Dopravní dopady Blanky do června 2016

ZměnaVozokilometry
Samotné zprovoznění tunelu 10/2015+411 tis.
Zbytek vybrané sítě 10/2015+174 tis.
Nárůst 2015 – 2014 na vybrané síti dle dat TSK+585 tis.
Odhad nárůstu na celé pražské síti mezi 6/2016 a 10/2015*+120 – +170 tis.
Odhad nárůstu na vybrané síti mezi 6/2016 a podzimem 2014+705 tis. – +755 tis.
Převedeno na celopražský dopravní výkon*+705 tis. – +1.11 mil.

*) v závislosti na použité metodice.

 

Tab.2.: Dopravní vývoj mezi podzimem 2014 a 2015 (krátce po zprovoznění Blanky) v různých segmentech komunikační sítě

Část komunikační sítěVozokilometry mezi 2014 a 15Relativní změna
Vybraná síť (hlavní ulice a komunikace) celkem+585 tis.+3,95 %
Tunel Blanka (včetně Trojského mostu a nové Povltavské)411 tis.
Vybraná síť (hlavní ulice) mimo Blanku a původní průtah Prahou 6 a 7+266 tis.+1,83 %
Kapacitní komunikace (okruhy, radiály, dálnice, Průmyslová, K Barrandovu, Kbelská) včetně Blanky+623 tis.+8,34 %
Vybraná síť v celé Praze mimo kapacitní komunikace-38 tis.-0,51 %
Vnější pásmo města včetně kapacitních komunikací a Městského okruhu (Blanka zahrnuta).+790 tis.+6,60 %
Kompaktní město (ulice uvnitř Městského okruhu), bez započtení původního průtahu Prahou 7 (Veletržní a návaznosti), který dříve jako okruh fakticky sloužil-166 tis.-6,1 %
Centrum města (včetně magistrály, Smíchovského okruhu a Letné, až po Bubenskou a Veletržní)-62 tis.-8,29 %
Sever města mimo centrum, včetně Blanky+499 tis.+9,9 %
Jih města mimo centrum (Praha 4, 5, 9, 10)+149 tis.+1,65 %

 

Tab.3.: Vývoj relativní intenzity provozu, vztažený k ročence dopravy (RD) 2014

UlicegrafRD 2014TSK 9/2015RD (podzim 2015)TSK 6/2016
Bubenečský tunel161%100%122%
Dejvický tunel168%100%113%
Brusnický tunel169%100%120%
Strahovský tunel1100%137%151%163%
Tunel Mrázovka (sev. portál – odb. Radlická)1100%125%134%150%
Patočkova (Pod Král. – Pod Drinopolem)1100%142%144%152%
Dobříšská (Tunel Mrázovka – Strakonická)2100%101%111%116%
Jugosl. partyzánů (Vítězné nám.– Zelená)2100%102%107%119%
V Holešovičkách (Pelc-Tyrolka – Vychovat.)2100%104%116%134%
Resslova (Karlovo nám. – Jiráskovo nám.)3100%93%98%98%
Nábř. L. Svobody (N.Mlýny – Klimentská)3100%97%93%94%
Nábř.Kpt.Jaroše (Duk.hrdinů – Let.tunel)3100%75%75%78%
Veletržní (Strojnická – Kamenická)3100%69%69%67%
Evropská (Šárecká – U Hadovky)4100%96%95%103%
Nuselský most4100%95%93%99%
Letenský tunel4100%106%98%111%
Argentinská (Dělnická – Plynární)4100%85%83%93%
M. Horákové (Prašný most – U Brusnice)4100%65%59%64%

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře