Bém zřejmě prohrál sázku s Auto*Matem. Blanka polyká miliardy navíc

PRAHA – Navlékne primátor Prahy a čerstvý poslanec parlamentu Pavel Bém montérky? Iniciativa Auto*Mat není tak přísná a tvrdí, že by stačila oranžová vesta. Konkrétně vesta pořadatele pouliční slavnosti Zažít město jinak (1). Primátor Bém se v listopadu 2008 vsadil s Auto*Matem (2) o to, že cena tunelového komplexu Blanka nepřesáhne částku 21 miliard, za niž ji ve veřejné soutěži získal Metrostav. A to zřejmě neměl dělat. Blanka se totiž prodražila (3) a Auto*Mat nyní trvá (4) na tom, aby Bém dostál svému slibu a odpracoval 50 hodin veřejně prospěšných prací.
„Z veřejně dostupných informací vyplývá, že slíbenou cenu tunelu Blanka nelze dodržet. Přesně toho jsme se obávali – že tato dálnice bude vysávat městský rozpočet a blokovat důležité investice,“ říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat. „Primátor Bém se Blanky zastával a zaručil se, že cena neporoste. Protože věříme, že je čestným mužem, vyzvali jsme ho, ať nám přijde pomáhat při festivalu Zažít město jinak, čímž si odpracuje 10 hodin veřejně prospěšných prací z celkem 50, o které se s námi vsadil,“ dodal Křivohlávek.

Pokud by primátor chtěl tvrdit, že se tunel Blanka neprodraží, žádá Auto*Mat o neprodlené zveřejnění aktuálního rozpočtu stavby, který v tuto chvíli není k dispozici.

Podle iniciativy Auto*Mat je hlavním důkazem o prodražení stavby zpráva magistrátního Odboru městského investora, přednesená na zasedání Výboru dopravy pražského zastupitelstva v únoru letošního roku. Vyplývá z ní prodražení o 730 milionů korun. Další náklady mohl způsobit třetí propad tunelu Blanka, k němuž došlo u Ministerstva kultury v červenci.

Auto*Mat zveřejnil na svých webových stránkách již před časem výzvu Pražanům, aby navrhli, jak padesát hodin primátorova času využít k všeobecnému prospěchu. Návrhy Auto*Mat průběžně zveřejňuje. Pokud primátor přijme nabídku Auto*Matu a bude deset hodin koordinovat pořadatelskou službu festivalu Zažít město jinak, nechá pražská iniciativa o využití jeho zbylých čtyřiceti hodin hlasovat Pražany.

Svůj tip na práci pro primátora můžete Auto*Mat u zanechat i vy na stránce:
https://auto-mat.cz/2010/04/pane-primatore-pomozte-zlepsit-zivot-v-praze/

PŘÍLOHY:

1) Zažít město jinak

je pouliční slavnost, která se letos bude konat již popáté. Ulice Vinohrad se na jeden den (sobota 25. září) promění v korzo, nebudou zde parkovat ani tudy projíždět auta. Návštěvníci akce mohou zažít, jak by se žilo ve městě, které umí regulovat automobilismus.

2) Primátor Bém uzavřel sázku s Auto*Matem na zasedání pražského zastupitelstva:

https://auto-mat.cz/2008/06
/2008061901/

Média o sázce Béma s Auto*Matem:

https://auto-mat.cz/2008/06/2008062501/

Došlé návrhy na práci pro primátora:

https://auto-mat.cz/2010/09/primator-bem-jako-dobrovolnik-automatu-vase-navrhy/

3) Materiál prezentovaný na Výboru dopravy Zastupitelstva hlavního města Prahy 10. února 2010

Předkladatel Zeman, pracovník Odboru městského investora Hlavního města Prahy

Soubor tří staveb části městského okruhu v úseku Myslbekova – Prašný most – Špejchar – Pelc-Tyrolka

Stavba č. 9515 MO Myslbekova – Prašný most
Stavba č. 0080 MO Prašný most – Špejchar
Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
Soubor obsahuje i část protipovodňových opatření souvisejících s částí MO na Trojské straně (část stavby č. 0012)

Inženýrská činnost – zajišťuje Inženýring dopravních staveb, a.s. na základě mandátní smlouvy mezi investorem OMI MHMP a IDS, a.s.
Projektová činnost – zhotovitel SATRA, PUDIS, Metroprojekt,
Stavební část – zhotovitel Metrostav,
Technologická část – zhotovitel ČKD Praha – DIZ
Geotechnický monitoring – spol. INSET

Investiční náklady

Stavební část: celkový rozpočtový nákladů na soubor staveb na základě zpracované dokumentace pro územní řízení podle poslední úpravy na základě přepočtu prací DPH na 19 % DPH činí u stavební části 21 941 238 tis Kč.

Technologická část: stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, technologická část bez DPH 4 497 464 821,- Kč

4) Dopis Auto*Matu primátoru Pavlu Bémovi z 9. září 2010

Vážený pane primátore,

tunel Blanka je nejdražší a největší městskou stavbou, hrazenou z veřejných rozpočtů, tedy z peněz daňových poplatníků. Zahrnul jste ji do svého volebního programu a spojil s ní a s její obhajobou značnou část své politické kariéry. Před časem jste se vsadil s iniciativou Auto*Mat, že výsledná cena tunelového komplexu Blanka nepřekročí cenu, za niž tuto veřejnou zakázku za 21,205 miliardy korun získala v soutěži společnost Metrostav. V případě, že se stavba prodraží, jste se zavázal odpracovat 50 hodin veřejně prospěšných prací podle zadání Auto*Matu. Jsme přesvědčeni, že nastal čas, abyste svému závazku dostál.

Podle zpráv z poslední doby se dokončení tunelů Blanka nejen zpozdí, ale i prodraží. Vycházíme zejména z těchto veřejně dostupných informací:

1. Tři propady půdy nad tunelem způsobily prodražení stavby. V místech sesuvů půdy si stavba vyžádala dodatečné zpevňování nadloží betonovou deskou. Po událostech došlo k úpravě technologického postupu i výstroje výrubu, které měly za následek další zdražení stavby o cca 100 miliónů korun.

2. Oddálení termínu zprovoznění tunelového komplexu bylo oficiálně odloženo minimálně o 13 měsíců, tj. z původně deklarovaného listopadu 2011 nejdříve na prosinec 2012 (dle informací z výboru dopravy ZHMP. To může způsobit také prodražení stavby.

3. Došlo ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. Toto navýšení sice nebylo vyvoláno komplikacemi se stavbou tunelu, nicméně dobrý hospodář musí počítat i s takovými riziky. Zvýšení sazby DPH z 19 % na 20 % přineslo dodatečné náklady na stavební část o cca 210 miliónů korun.

4. Na základě materiálu prezentovaného na Výboru dopravy ZHMP dne 10. 2. pracovníkem OMI MHMP je současná cena stavební části 21,941 miliardy Kč. Oproti vysoutěžené ceně 21,205 miliardy Kč tedy bylo oficielně doloženo navýšení výsledné částky o 736 miliónů Kč. Jelikož tuto změnu nelze ani při nejlepší vůli vysvětlit pouze mírou inflace v předchozích dvou letech, došlo k potvrzení navýšení ceny stavební části tunelu Blanka.

Důvodně se domníváme, pane primátore, že jste sázku s námi prohrál. Rádi bychom Vás proto vyzvali, abyste si prvních 10 hodin ze slíbených 50 odpracoval jako koordinátor pořadatelské služby při pouliční slavnosti Zažít město jinak, kterou pořádáme 25. září v ulicích Vinohrad. Věříme, že se tohoto úkolu zhostíte se ctí a rádi s Vámi osobně dojednáme nezbytné podrobnosti.

V případě, že byste ještě Vaši prohru nepovažoval za jasnou a zřejmou, Vás žádáme o okamžité zveřejnění kompletního rozpočtu tunelového komplexu Blanka včetně všech aktualizací, vyvolaných propady stavby, jejím zdržením a dalšími okolnostmi. Z takového materiálu, který nyní není veřejně dostupný, jasně vyplyne stav věcí k dnešnímu dni.

Považujte, prosím, tento dopis za otevřený. S pozdravem, za Auto*Mat, Michal Křivohlávek

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře