Bém jako dobrovolník Auto*Matu? Bude těžké najít pro něj vhodnou práci

PRAHA – Nechali byste si od Béma aspoň uvařit kafe? Sázku s námi prohrál a my stojíme před dilematem: Co s člověkem, pro kterého jsou veřejné miliardy na vícepracech nezajímavou položkou a snad vše, na co sáhl, se ukazuje jako malér? Obáváme se mu proto svěřit v iniciativě jakoukoliv práci…

Přes 15 let čeká hlavní město na slibovanou úlevu od tranzitní dopravy, kterou měl poskytnout tunelový komplex Blanka, mohutně propagovaný někdejším primátorem Prahy Pavlem Bémem. Auto*Mat patřil od počátku k nejsilnějším odpůrcům této stavby. Další a další problémy spojené s tunelem nám dávají za pravdu a ukazují, že se jedná o největší pražský průšvih posledních deseti let. Navíc stále není jasné, kolik let potečou peníze do zakonzervované stavby.

Že se Blanka prodražila je jasné i dítěti, které se naučilo základní počty. Pavel Bém ale všechny výroky o navyšování ceny odbývá, že se nic neděje. Donedávna si vystačil s tím, že ještě nebylo uzavřeno účetnictví. Z původně prezentovaných 21 miliard se stalo miliard 36. A ještě není konec. Bém teď bagatelizuje prodražení tunelu vícepracemi jako nicotné. „Nevíme, jaká částka je pro exprimátora významná, když už ne několik miliard na vícepracech,“ podotýká Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

Kdyby nebylo Blanky a jejího prodražování, mohla mít Praha vyřešenou spoustu dopravních problémů levnějším a efektivnějším způsobem. Už jen za sedm miliard utracených za vícepráce na Blance by Praha mohla mít mimo jiné 500 nových bezpečných přechodů, 100 rekonstruovaných světelných křižovatek, nové železniční zastávky a tramvajové trati, které zoufale potřebuje. Co teprve, kdyby se Blanka nezačala stavět? „Kvalitní dopravní obsluhy je možné dosáhnout mnohem efektivněji a levněji. Navíc tyto projekty rychle zastarávají a nejsou schopné reagovat na změnu dopravního chování účastníků provozu. Proč asi?“ zamýšlí se Filler.

Pavel Bém prohrál. Prohrál nejen jako primátor, který nebyl schopný vést město k rozvoji a otevřít jej lidem, ale prohrál i jako člověk. „V roce 2007 se s námi vsadil, že pokud se Blanka prodraží, odvede 50 hodin veřejně prospěšných prací. Za nás ale musíme říci, že si vůbec nejsme jisti, zda po něm chtít splnění slibu. Nevěříme, že pro něj najdeme práci, kde by nic nemohl zkazit,“ směje se Filler.

Blanka ale zůstává i prohrou nás všech, kteří ji celou zaplatíme. Na Bémův tunel lží nepotřebujeme čekat. Chceme-li lepší město, můžeme se do toho pustit už nyní – začít lze zlepšováním veřejných prostranství v celém městě a humanizací magistrály.

Tabulka: Co se dalo v Praze udělat za 7 miliard (prodražení tunelu Blanka):

PoložkaOdhad nákladů
5 nových železničních zastávek (Kačerov, Rajská Zahrada, Výtoň, Podbaba, Depo Hostivař)3 mld.
10 km nových tramvajových tratí včetně Dvoreckého mostu (dále Suchdol, Dědina, Václavské náměstí a Lihovar . – Budějovická – Pražského povstání)2,5 mld.
Rekonstrukce 100 světelných křižovatek200 mil.
Nové nebo bezpečné přechody pro chodce na 500 místech100 mil.
Dokončení sítě cyklotras (500 km cyklotras a cyklostezek včetně pěti nových mostů pro pěší a cyklisty)1,2 mld.
Celkem7 mld. Kč

 

Primátor Bém jako dobrovolník Auto*Matu – návrhy přiznivců iniciativy.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře