Jak se děti a studenti středních škol učí s Auto*Matem o dopravě

Podobu měst určuje stále více doprava. Iniciativa Auto*Mat proto spustila projekt „Udržitelně do školy“. Učí děti, jak žít v současných městech sužovaných přebujelým automobilismem, a pomáhá jim získávat jiné dopravní návyky, než mají jejich rodiče. Netradiční vzdělávání, postavené na zážitkových akcích, již absolvovalo na sedm tisíc žáků základních a studentů středních škol. V rámci výuky debatují o proměnách měst vlivem dopravy, navrhují opatření k bezpečnosti ulic, pořádají cyklojízdy a sledují dokumenty. Program si dosud našel cestu do stovky škol.

„Každý den volíme, zda jet autem, veřejnou dopravou, na kole či vyrazit pěšky. Obyvatelé Česka sahají téměř automaticky po klíčkách od vozu. Výsledkem jsou ucpané ulice, dopravní nehody, znečištěné ovzduší i vyšší výskyt obezity než v západní Evropě,“ vysvětluje manažerka projektu „Udržitelně do školy“ iniciativy Auto*Mat Jana Pírková. „Snažíme se motivovat děti a mladé lidi, aby o svém okolí, životním stylu i dopravních návycích více přemýšleli,“ dodává.

V tomto školním roce doprovázely vzdělávání různé soutěže. Žáci a studenti psali novinové články a fejetony, případně mohli vytvořit fotoromán nebo komix. Celkem se sešlo 50 soutěžních prací. Středoškolákům byla určena také soutěž „Navrhni originální a plně funkční cyklostojan“. Děti z prvního stupně základních škol sbíraly „zelené kilometry“ ujeté do škol ekologickou dopravou – celkem jich nasbíraly 28 732. Auto*Mat dnes vyhlásil vítěze jednotlivých kategorií.

Jak se mohou školy zapojit?

• Začleněním aktivit do standardní výuky
• Uspořádáním projektového dne
• Soutěže – Literární soutěž (ZŠ a SŠ), Sbíráme zelené kilometry (I. stupeň ZŠ), Navrhni cyklostojan (SŠ a VOŠ)
• Uspořádáním školní cyklojízdy či modelové dojížďky do školy
• Tématické přednášky, debaty či besedy pro studenty, pedagogy i rodiče na různá témata z oblasti udržitelné mobility či výchově k udržitelné mobilitě

V případě zájmu je možné kontaktovat přímo manažerku projektu: jana.pirkova@auto-mat.cz

Základní škola Miroslava Tyrše v Děčíně se výchově dětí k udržitelné mobilitě věnuje již tři roky. Její žáci počítají, kolik projede kolem školy aut, hledají nejvhodnější cestu do školy, podle map srovnávají dnešní hustotu provozu s minulostí, učí se popsat jízdní kolo v angličtině, navrhují dopravní značky či zjišťují, jak doprava ovlivňuje každodenní život. Vyvrcholením školního roku je cyklojízda, jíž se loni účastnilo 110 žáků a sami si k ní navrhli plakáty. Při rekonstrukci dvora instalovala škola stojany, díky nimž mohou děti na výuku dojíždět na bicyklu.

„Projekt obohacuje výuku a pomáhá uvědomovat si ekologii dopravy nejen žákům, ale i pedagogům,“ hodnotí spolupráci s iniciativou Auto*Mat ředitel Tyršovy základní školy v Děčíně Jiří Brouček. Zapojení školy do projektu však mělo i praktické výsledky. „Podařilo se nám upozornit na nedostatek cyklostezek a přetížení automobilové dopravy. Akce uspořádané během roku přesáhly rozměr školy a setkaly se s pozitivním ohlasem veřejnosti,“ řekl ředitel Brouček.

Letos se k projektu „Udržitelně do školy“ připojila také Tyršova základní a mateřská škola v Praze 5 – Jinonicích a uspořádala celoškolní projektový den. „Chtěli jsme dětem ukázat, že v okolí školy se dá jezdit na dvou kolech. První až čtvrté třídy jely na koloběžkách po Jinonicích, druhý stupeň a páté třídy na kole do Stodůlek a zpět. Jsme moc rádi, že se do cyklojízd zapojili i rodiče žáků,“ popsala netradiční výuku koordinátorka ekologické výchovy Irena Chlebounová.

V rámci unikátního projektu vyškolil Auto*Mat desítky pedagogů škol po celé republice a nabídl jim padesát vzdělávacích aktivit zaměřených na udržitelnou mobilitu (5). Školy mohou aktivity začlenit to běžné výuky, uspořádat celodenní pásmo nebo si vybrat některou ze zážitkových akcí.

Namísto klasického sezení v lavicích a poslouchání pedagogů nabízí projekt „Udržitelně do školy“ akci. Žáci a studenti organizují debaty o tom, jak doprava proměňuje města, navrhují opatření ke zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty a k větší bezpečnosti ulic a organizují cyklistický šestiboj nebo školní cyklojízdy. Těch proběhlo již šestnáct a zúčastnilo se jich na patnáct set dětí. Projekt probíhá od roku 2009 pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a za podpory Státního fondu pro životní prostředí ČR, ministerstva životního prostředí a pražského magistrátu.

Podrobnosti o projektu „Udržitelně do školy“:
http://vzdelavani.auto-mat.cz/

Fotografie z projektu

Fotografie ze školních cyklojízd

Cyklojízda pražských škol

Vzdělávací aktivity ve školách

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře