AutoMat představil stovkám dětí udržitelnou mobilitu a vstřícné město

24. 11. 2023

Jak se dostat do školy bezpečně, poholdně a přitom bez negativního vlivu na životní prostředí? Jaké výhody a nevýhody mají různé druhy dopravy a co všechno ovlivňuje to, jak se nám žije ve městě? A je naše město skutečně vstřícné ke všem obyvatelům a obyvatelkám?  To je jen pár z témat, která řešily lektorky a lektoři ze spolku AutoMat během vzdělávacích akcí spolku AutoMat se stovkami dětí. V rámci projektu Generace U- tedy udržitelná – navázal AutoMat v roce 2023 spolupráci s několika novými školami a připravil také nové edukační materiály.  

V březnu jsme navázali spolupráci se ZŠ Grafická na pražském Smíchově. Spolu s naší Laboratoří udržitelného urbanismu jsme naplánovali trasy pro jednotlivé třídy.

V průběhu dubna a května proběhly interaktivní procházky pro třídy prvního stupně. Pro každou třídu byl program připraven podle věku a počtu dětí po konzultaci s třídní učitelkou. Na procházce se děti naučily bezpečně přecházet v místech bez přechodu pro chodce. Dále se podílely na průzkumu druhů dopravních prostředků a počtu jejich zastoupení v dané lokalitě. Zahrály si hry, během kterých si uvědomily prostorové nároky osobních automobilů, jízdních kol a tramvají. Zjistily výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dopravy a jejich dopad na životní prostředí. A také se dozvěděly něco o historii Smíchova a jeho rozvoji z hlediska dopravy, infrastruktury a občanské vybavenosti.

V květnu dále proběhlo promítání série videí AutoMatův průvodce udržitelnou mobilitou pro žáky a žákyně druhého stupně a následná diskuze s dopravním expertem Vratislavem Fillerem z Laboratoře udržitelného urbanismu. Po promítání a diskuzi dostaly děti prostor na vyplnění pracovního listu, aby si nové poznatky lépe zapamatovaly a mohly se k nim vracet.

V květnu jsme také uspořádali projektový den zaměřený na bezpečnou jízdu na kole pro děti v lesní školce Na Dvorečku. Děti se dozvěděly například, co patří do povinné výbavy cyklisty, seznámily se se základními dopravními značkami a zkusily si projet překážkovou dráhu se slalomem.

Během letních prázdnin jsme zpracovávali zpětnou vazbu od účastníků vzdělávacích programů a aktualizovali pomůcky a pracovní listy.

Od září do listopadu se uskutečnily interaktivní procházky na Praze 8 pro třídy ze ZŠ Nad Šutkou. Paní ředitelka Rambousková nás oslovila na podnět jednoho z rodičů žáků školy.

Naše vzdělávací programy jsou v souladu s RVP pro základní školy. Navazují na téma Člověk a jeho svět a podtéma Místo, kde žiju. Programy také plní preventivní funkci v oblasti bezpečnosti dětí při pohybu v dopravě, ať už jako chodce, cestujícího v MHD nebo jako cyklisty. Projekt také naplňuje obsah environmentální výuky.

    Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře