Auto*Mat představí svou vizi Prahy v roce 2025

PRAHA – Do letošního roku chyběla Praze jasnější představa o její budoucnosti. Plánování a investování léta probíhalo bez jednotného konceptu, který by zohledňoval město jako komplexní celek. Auto*Mat proto přichází se svou vlastní vizí rozvoje Prahy v příštích deseti letech – Vizí pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 neboli Vizí 25 (1) –, kterou poprvé zveřejní 28. 5. v 19.00 v kulturním centru Containall (2).

Vize 25 přináší realizovatelný scénář představující Prahu roku 2025 jako fungující město, ve kterém jsou sladěny požadavky na udržitelnou dopravu, ekonomický rozvoj, kvalitní veřejný prostor a zdravé životní prostředí. Stěžejní část tohoto 70 stránkového dokumentu tvoří deset shrnujících tezí. Jeho obsahovou část podpořili urbanisté Peter Bednár a Idan Zveibil svými vizualizacemi Urban vision – ukázkové proměny Prahy.

„Těžištěm Vize 25 je především zásadní zkvalitnění veřejného prostoru a co nejlepší organizace dopravy v Praze,“ vysvětluje editor textu Vratislav Filler. Zásadní tezí je, že Praha může – podobně jako Vídeň nebo Curych – snížit podíl individuální automobilové dopravy z dnešních 33 % na 25 % při zachování konkurenceschopnosti veřejné dopravy. Řada hlavních tříd by byla zcela přestavěna, aby byla vstřícnější k chodcům a jízdě na kole. Vize 25 se ale okrajově dotýká i územního plánování nebo bytové politiky města.

Na přelomovém dokumentu pracoval déle než půl roku tým Auto*Matu společně s nezávislými experty včetně některých členů magistrátní pracovní skupiny pro infrastrukturu, kteří v současnosti připravují aktualizaci pražského Strategického plánu.

Právě v době, kdy uvažování o rozvoji Prahy prochází rychlými změnami, je Vize 25 podnětem k diskusi nad vývojem mobility a veřejného prostoru v Praze, a současně vytyčením postoje iniciativy Auto*Mat k daným tématům. „Chceme, aby nás nyní odborná veřejnost i politici následovali a veřejně vystoupili s vlastními představami o tom, kam má Praha v následujících letech směřovat,“ říká mluvčí Auto*Matu Vít Masare.

K Vizi 25 Auto*Mat připravuje i několik událostí (3). Například 16. 6. od 19.00 proběhne v centru DOX debata za účasti pražských politiků a odborníků na městský rozvoj. Účast zatím potvrdili ředitel Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy (IPR) Tomáš Ctibor, vedoucí dopravního plánování IPR Marek Zděradička, ex-primátor Jan Kasl, místostarosta Prahy 3 pro územní rozvoj a dopravu Ondřej Rut.

Přílohy:

1) Vize pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025,

kompletní dokument online: http://vize25.cz

2) Containall, Cihelná 4, Praha 1 – Malá Strana, mapa zde. Výstava zde potrvá do 15. 6.

3) Události pořádané k Vizi 25:

28.5.–15.6. Containall – Výstava Vize 25 (28. 5. od 19.00 vernisáž)

16.6. od 19.00 DOX – Veřejná debata s odborníky a politiky

17.6.–10.9. Nákladové nádraží Žižkov – Landscape festival – výstava Vize

19.6.–20.6. reSITE festival – Prezentace Vize 25

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře