Auto*Mat k novele zákona o provozu: dostanou řidiči povolení zabíjet?

PrahaNávrhy na změny v zákoně o provozu na veřejných komunikacích, které v pondělí schválila vláda, jsou v oblasti cyklistické dopravy nedostatečné. Zavedení povinnosti pro pěší nosit reflexní prvky je zcela kontraproduktivní. Situaci kritizuje i český viceprezident Evropské cyklistické federace Daniel Mourek.

Stávající zákon o provozu na pozemních komunikacích je příliš komplikovaný a pomíjí ochranu bezmotorových účastníků provozu. Čtyři neziskové organizace zastupující zájmy bezmotorových uživatelů komunikací tento návrh již připomínkovaly (1), ale naprosto bez odezvy (2), (4). Oficiální organizace národní cyklostrategie eviduje v zákoně přes desítku zásadních nedostatků (3). Jejich vyřešení by zvýšilo komfort a bezpečnost jízdy na kole a zjednodušilo a zlevnilo výstavbu opatření pro bezpečnou jízdu na kole. Právě schválené úpravy ale řeší jen minimum z nich (4), (5). „Cyklisté tak budou i nadále nuceni používat často nefunkční nebo přerušované cyklostezky a ohrožovat sami sebe jízdou ‘podle předpisů’ třeba při okraji kruhového objezdu nebo úzkého jízdního pruhu neumožňujícího bezpečné předjetí, komentuje přijatý návrh Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

Zavedení povinnosti nosit reflexní prvky považují zástupci bezmotorových uživatelů ulic za smutný omyl, který přesouvá zodpovědnost za bezpečnost provozu od faktických původců zranění na pěší oběti dopravních nehod. Zvlášť nesmyslné jsou pak úvahy o zavedení takové povinnosti v městských ulicích. „V obci je nutné přítomnost chodců předpokládat bez ohledu na to, jestli zde veřejné osvětlení svítí, nebo nesvítí. Takto dostanou řidiči ‘povolení zabíjet’ chodce, kteří se z nějakého důvodu reflexními prvky nevybaví, říká Filler a dodává: „Daleko účinnější prevencí následků nehod by byla úprava základního rychlostního limitu v obci na takový, kdy už při srážce s chodcem nedochází k úmrtí.

Česko by se mělo inspirovat západní Evropou, kde je zasahování do osobních práv jedince odůvodnitelné jen ve výjimečných případech. Český stát by měl podobně jako je tomu i díky tlaku různých uživatelských skupin zastupujících zájmy pěších či cyklistů více spolupracovat např. s výrobci oblečení či kol na pasivní bezpečnosti a ne přenášet odpovědnost na jedince. Daleko jednodušší je ale samozřejmě přijmout podobnou novelu a začít kriminalizovat chodce za to, že u sebe nemají ‘reflexní prvek’,“ dodává Daniel Mourek, viceprezident Evropské cyklistické federace.

Poznámky

1) https://auto-mat.cz/auto-mat.cz/wp-content/uploads/VyhlaskaPripominkycykloNNO.pdf. Připomínka mimo jiné navrhovala, aby povinnost nosit reflexní prvky neplatila v obci a v případě, že chodec při chůzi činí aktivní opatření k prevenci srážky, tj. při průjezdu auta po neosvětlené komunikaci uhýbá na krajnici (původní tisková zpráva zde: https://auto-mat.cz/2014/11/ministerstvo-dopravy-ignorujeme-bezmotorove-uzivatele-silnic/).

2) Připomínky skupiny neziskových organizací byly zcela ignorovány, nebyly vůbec vypořádány a nedostaly se ani do vládního podkladu viz https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9PHK77V5, kde ve vypořádání připomínek tyto zcela chybí.

3) http://www.cyklodoprava.cz/legislativa/tematicke-okruhy-zmen-predpisu

4)

Hlavní klady nové úpravy:

 • Definován společný přejezd pro chodce a cyklisty.
 • Definováno, že řidič nesmí ohrozit cyklistu na přejezdu pro cyklisty (doposud platilo, že cyklista nesmí na přejezdu omezit ostatní účastníky provozu).
 • Odstraněny některé zjevné nesmysly (povinnost použít infrastrukturu pro cyklisty, i když se v křižovatce řadíte jinam)
 • Dílčí zlepšení pravidel při odbočování.

Hlavní nedostatky nové úpravy:

 • Zavádí se kontraproduktivní povinnost chodců nosit reflexní prvky na neosvětlené komunikaci, a to zřejmě i v obci.
 • Není zrušena povinnost jízdy na kole při pravém okraji vozovky v případě, že se tím cyklista ohrožuje (v úzkém jízdním pruhu, v kruhovém objezdu, apod.)
 • Není zrušena povinnost použít cyklostezku nebo vyhrazený pruh, i když tyto nejsou funkční (jsou přerušované přechody, nejsou sjízdné, apod.)
 • Pravidla pro odbočování nebyla upravena tak, aby jednoznačně umožnila zřizovat cyklostezky souběžné s hlavní komunikací s předností odpovídající této komunikaci.
 • Zamítnuta většina návrhů na nová dopravní řešení běžná v zahraničí (jasná definice piktokoridoru, místo pro přecházení, cyklistické zóny a další)

5) Co neziskové organizace navrhovaly změnit v listopadu 2014 (dle odkazu 1), a jak to zatím dopadlo (poznámka: připomínky, které byly nějak vypořádány, byly věcně shodné s připomínkami Asociace cykloměst, které nakonec byly vypořádány):

 

§2j Jasnější definice chodce.Akceptováno
§2 Společný přejezd pro cyklisty a chodce.Akceptováno
§2 Jasnější definice piktokoridoru.Zamítnuto
§2, §27 (1), §57 (8) Definice místa pro přecházení vozovky a chování na něm.Zamítnuto
§5 Zavedení povinnosti neohrozit souběžně jedoucího cyklistu při odbočování.Akceptováno jinak (“neohrozit cyklistu na přejezdu pro cyklisty”). Tuto změnu je třeba hodnotit kladně, odpovídá realitě při chování vůči cyklistům na přejezdech.
§17 (2) Zrušit blikání při předjíždění cyklistů bez změny směru jízdy (jako nefunkční)Ignorováno, nevypořádáno
§16 (5) f2 Požadavek na neomezování cyklistů při jejich předjíždění v křižovatceIgnorováno, nevypořádáno
§21 (3) Definovat požadavek, aby řidiči ponechávali před odbočením vlevo z cykloobousměrky prostor pro protijedoucí cyklisty.Vyřešeno jen částečně (akceptace řeší situaci jen, je-li cykloobousměrka vybavena vyhrazeným pruhem)
§21 (5), (6) Povinnost dát souběžně jedoucím cyklistům přednost při odbočování.Vyřešeno jen částečně (pouze, vede-li skrz křižovatku vyhrazený pruh).
§22 (1) Povinnost dát cyklistům na souběžné cyklostezce přednost při odbočování.Není vyřešeno srozumitelně (deklaruje se, že vyřešeno definicí cyklostezky jako zvlášť umístěné komunikace)
§23 (1) Povinnost dát při vjíždění na komunikaci přednost cyklistům jedoucím souběžné s touto komunikací.V zásadě zamítnuto. Významný problém, který i nadále znemožňuje vedení cyklostezky souběžné s hlavní komunikací s předností na výjezdech z vedlejších ulic!
§25 (3) Zabránit výkladu tohoto ustanovení jako záminky k nezřizování cykloobusměrek s parkováním na obou stranách.Patrně bude vyřešeno jinak než změnou zákona.
§39a Zavedení pojmu “cyklistická zóna”Ignorováno, nevypořádáno
§53 (9) Nezavádět pro chodce povinnost nosit reflexní prvky (případně zavést pouze mimo obec)Ignorováno.
§53 (10) Definice vzájemného chování pěších a cyklistů na chodníku s povolením jízdy na kole.Ignorováno
§56 Osobní vozítka (Segway)Změněno, osobní vozítka jsou nově řešena jinak. V této TZ neposuzujeme.
§57 (1) Zrušení povinného užívání infrastruktury tam, kde to není vhodné nebo bezpečné.Zamítnuto. Pouze ujasněno, že použití infrastruktury není povinné, pokud vede jinam, než kam jede cyklista (např. v řazení).
§57 Zrušení povinnosti jízdy při pravém okraji vozovky tam, kde to není bezpečné.Ignorováno
§57 (4) Nezavádět povinnost zastavit při předjíždění kolony zprava za vozidlem dávajícím signál k odbočení vpravo, i když samo právě stojí v koloně.Ignorováno
§57 (7) Segwaye na cykloinfrastruktuřeAkceptováno jinak. V této TZ neposuzujeme.
§57 (9-10) Cyklistické uliceIgnorováno
§57 (11) Křížení komunikací mimo vyhrazená místaIgnorováno

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře