Plán na hloubení tunelu u Muzea projde hodnocením vlivů na životní prostředí

PRAHA – O plánu magistrátu a ministerstva dopravy na svedení severojižní magistrály před Muzeem do tunelu zatím není rozhodnuto (1). Odbor ochrany prostředí požaduje, aby záměr posoudil nezávislý expert. Při takzvaném procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (2) vznikne studie, která porovná přínosy a negativa projektu. K celé věci se budou moci vyjádřit také obyvatelé metropole. Podle Auto*Matu bude procedura testem nezávislosti úřednického aparátu na populistických vizích pražských politiků (3).

„Je zvláštní, že o jedné z investičních priorit vedení pražského magistrátu rozhoduje odbor toho samého magistrátu. Ačkoliv podle zákona má být úřednický aparát zcela nezávislý na politicích, v praxi tomu tak mnohdy není,“ komentuje situaci Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat. „Je těžké si představit, že by magistrátní odbor doporučil projekt s politickou podporou zastavit, ale možné to je. Rozhodování ukáže, nakolik jsou úředníci skutečně nezávislí,“ říká Michal Křivohlávek.

Iniciativa Auto*Mat nicméně vítá, že expertní hodnocení projektu proběhne. Koneckonců to sama navrhovala ve svých připomínkách. „Stavba tunelu na magistrále může mít katastrofální dopad na dopravní situaci v centru. Takto závažnému rozhodnutí by měla předcházet podrobná analýza problému, posouzení různých alternativ řešení, veřejná diskuse i odborná oponentura,“ vysvětluje Michal Křivohlávek z Auto*Matu.

Auto*Mat magistrátnímu projektu vyčítá, že je vytvořen populisticky, jen pro efekt, ale dopravní situaci v centru Prahy vůbec neřeší. „Do podzemí se má zanořit jen malý kousek magistrály, což samo o sobě nezpůsobí žádný pokles intenzity provozu. Auta, která z tunelu vyjedou, budou dál ničit prostředí Vinohrad, Holešovic, Pankráce a dalších částí města. Skutečné řešení spočívá v omezení individuální automobilové dopravy v centru, zkvalitnění ulic pro pěší a posílení veřejné a cyklistické dopravy,“ vysvětluje Michal Křivohlávek.

„Touto cestou se vydaly všechny moderní metropole. Budování kapacitních tunelů pro automobily v samotném centru města patří do minulého století,“ dodal mluvčí iniciativy Auto*Mat.

Poznámky:

(1) Dokumentace o hodnocení vlivů tunelu na magistrále na životní prostředí je dostupná v informačním systému Ministerstva životního prostředí: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA601

(2) Proces hodnocení vlivů na životní prostředí probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb. Vyjmenované typy staveb (například také „novostavby, rozšiřování a přeložky silnic“, kam patří také tunel na magistrále) musejí projít takzvaným zjiš»ovacím řízením. Pokud magistrát k záměru obdrží nesouhlasné vyjádření, pak by měl požadovat vypracování podrobné dokumentace a nezávislého expertního posudku. V rámci procesu je povinné svolat také veřejné projednání. K celé věci může podat připomínky kterýkoliv občan. Na závěr vydá úřad, který proces vede (v tomto případě odbor ochrany prostředí magistrátu), stanovisko, které je závazné pro následné územní a stavební řízení. Pokud je stanovisko negativní, stavbu zpravidla není možné prosadit.

(3) Tisková zpráva Auto*Matu „Zavrtání magistrály pod zem dopravní problémy v centru nevyřeší, ale zhorší“ z 21. ledna 2009 je dostupná zde:
https://auto-mat.cz/2009/01/2009012101/

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře