Praha chce omezit veřejnou dopravu, všechny peníze spolkne dálniční průtah.

PRAHA – Zastupitelstvo hlavního města bude ve čtvrtek hlasovat o rozpočtu (1) na rok 2008. Pražany by měl návrh znepokojit. Většina příjmů má v příštích letech směřovat do stavby dálničních tunelů pod Stromovkou (2). Kvůli jejich vysoké ceně hrozí omezování veřejné dopravy, zastavení oprav silnic i chodníků a škrtání dalších položek rozpočtu. „Dálniční průtah by zastavil rozvoj Prahy (3). Zodpovědný politik se pod takový rozpočet nemůže podepsat,“ říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat, jež vyzývá zastupitele, aby návrh rozpočtu odmítli.

„Zastupitelé by měli zohlednit fakt, že veřejnou dopravu používá 43% obyvatel Prahy, automobily jen 33% lidí. Není proto únosné, aby tři čtvrtiny městských dopravních investic směřovaly do výstavby dálnic (4). Ty sice mohou přinést politikům podporu betonářské lobby i krátkodobou přízeň části voličů, ale z hlediska rozvoje města jsou vysloveně škodlivé,“ shrnuje hlavní výhrady Auto*Matu jeden z jeho mluvčích Michal Křivohlávek. Praha podle něj stojí na rozcestí a vykročení špatným směrem předurčí kvalitu života na mnoho let.

Zatímco v roce 2005 město dotovalo automobilovou a veřejnou dopravu stejnou částkou, napřesrok má investiční podpora veřejné dopravy klesnout na pouhou čtvrtinu městského dopravního rozpočtu. Naopak výstavba silnic pohltí tři čtvrtiny peněz a zvýší se i její podíl na celkovém rozpočtu města – v příštím roce má dosáhnout téměř osmi miliard korun.

„Rozpočet deformuje výstavba vnitřního Městského okruhu, jenž má celkem spolykat 35 až 40 miliard,“ vysvětluje Michal Křivohlávek z Auto*Matu. „Protože příjmy jsou omezené, vyžaduje betonování dálničního průtahu Prahou seškrtání ostatních kapitol rozpočtu, zejména investic do veřejné dopravy i peněz na její provoz. Ukazuje se, že skutečným důvodem pro zdražování jízdného není snaha o větší komfort cestujících, ale potřeba zaplatit tunely. Vzhledem k ceně Městského okruhu hrozí takto utažený rozpočet nejméně do roku 2012,“ varuje Křivohlávek.

„Kdyby si Praha odpustila tunely po Stromovkou s pěti mimoúrovňovými křižovatkami, mohla by nejen zkvalitnit veřejnou dopravu, ale poskytovat ji úplně zadarmo,“ říká Tereza Vohryzková z Auto*Matu. „Za tak obrovské peníze by šlo postavit skoro celou trasu metra D, případě dvě rychlodráhy na letiště, 45 kilometrů nových tramvajových tratí nebo 100 moderních vlakových zastávek (5). Tunel pod Stromovkou je přitom jen malou částí plánovaných průtahů. Půjdou-li všechny peníze do dálnic ve vnitřním městě, na dlouhé roky se zastaví rozvoj veřejné dopravy a pocítíme celkové zhoršení kvality života v Praze.“

Obavy potvrzují čísla magistrátu. Zatímco peníze na dálnice město usilovně hledá i za cenu omezení jiných priorit, komplexní rozvoj veřejné dopravy se stále odkládá. Například výstavba potřebné trasy metra D má začít teprve v roce 2014. Prodloužení metra A k ruzyňskému letišti je pak zřejmě utopickým projektem, protože město by muselo na stavbu najít dalších 40 miliard, což není reálné. Tyto údaje usvědčují radní z preference individuální automobilové dopravy před moderní hromadnou dopravou, což je v rozporu s jejich programovým prohlášením (6).

Budování dálničních staveb už neohrožuje pouze rozvoj veřejné dopravy, ale i její samotné fungování. Zatímco provozní náklady MHD se neustále zvyšují (7) kvůli zdražování energií i nárůstu pasažérů, dotace města na příští rok má být o 800 milionů nižší než v roce 2005. Tuto ztrátu nevyrovná ani zdražení jízdenek. O zvyšování kvality cestování pak vůbec nemůže být řeč.

„Automobilismus není z hlediska života ve městě rovnocenný veřejné dopravě,“ vysvětluje Michal Křivohlávek. „Auta znečiš»ují ovzduší, vytvářejí prachové mikročástice a hluk a jsou náročná na místo. Znehodnocují prostor ulic, zabírají náměstí a chodníky. Moderní města rozvíjejí veřejnou dopravu. Je smutné, že zrovna Praha se chce vracet k zastaralým dopravním koncepcím.“

Paradoxní je, že magistrát bude zřejmě muset krátit i prostředky určené na údržbu komunikací. „Výstavba Městského okruhu povede k výraznému zpomalení oprav chodníků i silnic, které jsou často v katastrofálním stavu,“ tvrdí Křivohlávek. „Praha sice staví nové silnice, ale nemá pak peníze na jejich údržbu. Dopady takové politiky pozná každý z nás, může to způsobit úpadek kvality veřejného prostoru města a celkové zhoršování infrastruktury.“


Přílohy:

1) Návrh rozpočtu Hlavního města Prahy pro rok 2008

2) Městský okruh

Městský okruh (v podstatě dálniční smyčka kolem historického jádra Prahy) má být dokončen dříve než tranzitní Pražský okruh. To způsobí podstatné zhoršení dopravní situace v obytných čtvrtích v okolí Městského okruhu.

Na stavbu Městského okruhu není možné využít strukturální fondy EU, protože stavba neprošla povinným hodnocením vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a nesplňuje tak podmínky pro čerpání evropských dotací. Ze strachu, že se potvrdí negativní vliv stavby na kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž obyvatel některých čtvrtí, nebylo expertní hodnocení vlivů na prostředí nikdy zadáno. Praha se rozhodla financovat Městský okruh ze svého rozpočtu, což jej zatíží na 5 až 6 let a stavba bude financována na úkor jiných priorit města.

Vzhledem k častým uzavírkám dálničních tunelů kvůli údržbě Městský okruh nijak nepomůže veřejné dopravě. Autobusy Dopravního podniku na něj nebudou vjíždět.

Komentáře k vybraným kapitolám rozpočtu (citace z důvodové zprávy):

Snížení dotace běžných výdajů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy: rozpočet nepokrývá mj. údržbu tramvajových tratí, zařízení s vlivem na bezpečnost a spolehlivost metra, čištění graffiti (kultura cestování).

Snížení dotace běžných výdajů pro Odbor dopravy – Technickou správu komunikací: v rozpočtu nejsou zahrnuty opravy a údržby komunikací, včetně navýšení na opravy chodníků a odstraňování staré hlukové zátěže.

Snížení dotace běžných výdajů pro Pražskou integrovanou dopravu – České dráhy (vlakovou dopravu do Středočeského kraje). Ačkoli vzrůstá objem přepravených osob, přidělené finance nezajistí zachování rozsahu dopravy po celý rok 2008.

4) Jak cestují obyvatelé evropských měst

 LondýnMnichovBerlínVídeňCurychKodaňBarcelonaPraha
Pěší21 %18 %25 %26 %28 %47 %23 %22 %
2 %
Cyklisté1 %8 %10 %4 %7 %
Veřejná doprava35 %32 %27 %33 %37 %20 %39 %43 %
Pěší + cyklo + veřejná doprava57 %58 %62 %63 %72 %67 %71 %67 %
Individuální automobilismus43 %42 %38 %37 %28 %33 %29 %33 %

Zdroj: Štěpán Boháč 2005 (doplněno o data ÚDI pro Prahu, Auto*Mat 2007)

5) Co by si Praha mohla pořídit?

Severozápadní část Městského okruhu má spojit Letnou s Holešovicemi (úsek Myslbekova – Pelc-Tyrolka). Trasa má měřit jen šest kilometrů, ale náklady na její stavbu dosáhnou v následujících pěti či šesti letech asi 35 až 40 miliard korun. Co všechno by si Praha mohla místo pár kilometrů dálnice pod Stromovkou a mimoúrovňových křižovatek – mimo jiné na Letenské pláni a Malovance – například pořídit?

– 100 vlakových zastávek typu Rajská zahrada
– 45 kilometrů nových tramvajových tratí
– 2 rychlodráhy z Masarykova nádraží na letiště Ruzyně
– téměř celou trasu metra D v délce přes 10 kilometrů

(6) Rada ve svém programovém prohlášení slibovala podporu veřejné dopravy

„V rámci řešení dopravní problematiky bude Rada usilovat o přiměřenou regulaci individuální automobilové dopravy, včetně zavedení projektu zpoplatnění vjezdu na území Pražské památkové rezervace jako klíčového ekonomického nástroje ke zklidnění historického centra města. Rada bude vytvářet podmínky pro zapojení soukromých finančních zdrojů i daleko výraznější zapojení finančních prostředků státu a EU do rozvojových projektů v oblasti veřejné dopravy.“

„Bude podporovat komplexní rozvoj sítě tramvajových i autobusových tratí s ohledem na vysokou dostupnost MHD, ale i ekonomickou nákladovost jejího provozu.“

(7) Počet přepravených osob v Pražské integrované dopravě

Ze statistiky vyplývá meziroční nárůst přepravených osob o 4% .

2004 – 3,599 milionů cestujících za rok
2005 – 3,774 milionů cestujících za rok
2006 – 3,900 milionů cestujících za rok

Zdroj: Ročenka dopravy Praha, UDI 2007

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře