V Pobřežní vznikly moderní cyklopruhy. Mnoho pražských ulic zatím čeká marně.

PRAHA – Dnes byl zprovozněn nový úsek Pobřežní ulice v Praze 8. Oproti rekonstrukci Štefánikova mostu, kde se úplně 'zapomnělo' na cyklistické pruhy, jde o velký posun. V Pobřežní pruhy jsou. Pražský magistrát dokonce zohlednil připomínky sdružení Auto*Mat a na poslední chvíli doplnil i příjezd ke křižovatce. Podle statistik jsou právě křižovatky nejrizikovějšími místy z hlediska dopravních nehod. Auto*Mat oceňuje, že Praha začíná zahrnovat prvky cyklistické infrastruktury do staveb a rekonstrukcí ulic. Zároveň připomíná, že seznamy plánovaných staveb jsou neúplné. Mnoho významných investic zatím cyklisty opomíjí a chybí celková koncepce.

„Řešení Pobřežní je z hlediska přístupu magistrátu k cyklistické dopravě průlomové. Je to vůbec první rušná ulice v Praze, na níž byly vyznačeny oddělené cyklistické pruhy. Cyklisté nebudou muset kličkovat mezi auty ani po chodnících, mohou plnohodnotně a bezpečně využívat hlavní dopravní prostor. Do dnešní doby se takto postupovalo jen výjimečně a zpravidla v rezidenčních zónách s minimálním automobilovým provozem,“ říká Tomáš Cach ze sdružení Auto*Mat.

„Problematické byly křižovatky. Cyklistický pruh před nimi jednoduše končil a průjezd kol řadícími pruhy a samotnou křižovatkou nebyl domyšlen,“ popisuje Cach, jaký byl ještě před týdnem stav Pobřežní ulice. Auto*Mat na problém upozornil a navrhnul několik variant řešení 1). Pražský magistrát připomínky uznal a dělníci pak na poslední chvíli nebezpečnou křižovatku opravili. „Vzhledem k hustotě provozu si cyklisté zaslouží vlastní řadící pruh a předsazený prostor před auty. Prostorové i technické podmínky to umožňují. Řešení Pobřežní ulice po včerejších úpravách svou kvalitou výrazně převyšuje předcházející stavby,“ dodal Cach.

Auto*Matu se již dříve v rámci Komise pro cyklistickou dopravu pražského magistrátu podařilo prosadit bezpečnější řešení cyklistických pruhů v místech, kde je kříží několik méně frekventovaných přejezdů pro auta.

„Předsazené prostory pro cyklisty se v mnoha evropských městech běžně používají, aby řidiči aut kola dobře viděli a nesrazili je,“ vysvětluje Michal Křivohlávek z Auto*Matu. Oceňuje, že magistrát byl schopen pružně reagovat a předělat křižovatky, podle něj ale Pobřežní dokazuje, že Praha nemá k cyklistické dopravě systematický přístup. „Po trapasu s vltavskou náplavkou a Štefánikovým mostem začal magistrát skutečně myslet na infrastrukturu pro kola. Praha ovšem potřebuje celkový plán, aby nebylo nutné malovat cyklistické pruhy narychlo a chaoticky.“ 2)

Zatímco v Pobřežní již cyklistické pruhy jsou, při rekonstrukcích řady významných ulic se s jízdními koly pravděpodobně vůbec nepočítá. „Na magistrátu vznikají seznamy připravovaných rekonstrukcí a nových dopravních staveb s ohledem na cyklistickou infrastrukturu. Je to signál, že magistrát konečně začíná považovat cyklistiku za plnohodnotnou součást dopravy. Bohužel některé aktuální klíčové investiční akce v současných seznamech ještě chybějí. Usilujeme o to, aby je město doplnilo,“ říká Tomáš Cach.

Jako příklady míst, kde hrozí další promarnění šancí na podporu městské cyklistiky uvádí Cach Pankráckou pláň, kde magistrát přestavuje celou uliční sí», cyklistické pruhy ani stezky tam ale zatím nevznikají. Obdobná je situace na Budějovické nebo na ulicích rekonstruovaných v návaznosti na výstavbu nových stanic metra C Střížkov, Prosek a Letňany. S cyklisty se zatím nepočítá při napojení ulic na Prašném mostě, Špejcharu a Malovance na městský okruh.

Přílohy:

1) Návrh Auto*Matu na úpravu křižovatky ulic Pobřežní a Šaldovy (PDF, 2 strany, 1,5 MB). Pražský magistrát z navržených variant jednu vybral a realizoval ji.

2) Pokud se řadící pruh pro cyklisty a předsazený prostor pro cyklisty (tzv. V19) provedou přímo při výstavbě příslušné křižovatky, jejich cena nemusí překročit náklady ve výši cca 20 tisíc korun na každé straně křižovatky. To je vzhledem k celkové investici naprosto zanedbatelná částka. Pokud se tato opatření mají plnohodnotně doplňovat dodatečně, cena se zpravidla pohybuje minimálně v řádu statisíců. Vznikají totiž problémy s umístěním detekčních smyček světelné signalizace, posunem stop čáry a přeprogramováním světelné signalizace, případně s výměnou celého řadiče světelné signalizace; také šířkové poměry často nevyhovují.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře