Městem. Podzimní přehlídka filmů o dopravě a urbanismu – archív

2019: O dopravě a veřejném prostoru filmovým jazykem

Září 2019 bylo pro celý tým AutoMatu notně nabité. Kromě toho, že jsme se sžívali s novou vizuální identitou, tak jsme na Evropský týden mobility nachystali týdenní Zářijovou výzvu Do práce na kole, ale hlavně 1. ročník festivalu filmů o udržitelné mobilitě s názvem Městem. Konal se 20. září v kině Ponrepo a studentům i návštěvníkům z řad veřejnosti jsme promítli šest dokumentárních snímků. Součástí festivalu byly i diskuse s odborníky či tvůrci po každém filmu a také samostatná rozsáhlejší debata s náměstkem pražského primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem, nezávislým odborníkem na dopravu Ivanem Lejčarem a Pavlou Jenkovou z Bike Kitchen Prague. Festival Městem doprovodilo i skvělé video od Jakuba Duška.

Program:

14:00 | Urbanized

16:00 | Bikes vs Cars

20:30 | Motherload

22:45 | Rickshaw Rush

 

 

2021: MĚSTEM. Podzimní přehlídka filmů o urbanismu

3 podzimní večery / 3 kina v Praze / 3 dokumenty o městě, společnosti a urbanismu

Letošní ročník festivalu Městem se po roční covidem vynucené přestávce proměňuje. Po prvním ročníku, který se v roce 2019 zaměřil především na dopravně urbanistická témata, se spolek AutoMat na podzim 2021 rozhodl zaměřit na témata plánování a rozvoje města nebo krize bydlení. Naším cílem je představit nové městské výzvy do kontextu udržitelného rozvoje města.

Letošní přehlídka je putovní. Během tři podzimních večerů budou na třech různých místech v Praze promítány dokumenty světové provenience. Po jednotlivých projekcích bude vždy následovat diskuze s odborníkem/odbornicí na městská témata (konkrétní jména budou doplněna).

Vstupné je dobrovolné, z kapacitních důvodů je nutná registrace (odkazy na registraci najdete níže u jednotlivých projekcí).

Program

20. 10. Experimentální město // The Experimental City

20:45, Malý sál kina Světozor | FB událost | Registrace na projekci již uzavřená z důvodu naplněné kapacity sálu

USA, 2017. Režie: Chad Friedrichs | IMDb

Když se v 60. letech 20. století začala americká města neřízeně rozprostírat do nových předměstí a jejich centra naopak stagnovat, přišel vynálezce a komiksový autor Athelstan Spilhaus s neobvyklým nápadem: dvě stě padesáti tisícovým futuristickým městem, navrženým na zelené louce v lesích severní Minnesoty v USA, které by vyřešilo akcelerující městskou i environmentální krizi. Minnesotské Experimentální město mělo využívat ty nejnovější technologie komunikace, dopravy, dodávky energií nebo kontroly znečištění s cílem vytvořit obyvatelnější město a lepší prostředí pro život ve 21. století. Spilhausův návrh byl nesmírně přesvědčivý a velmi rychle si získal významné podporovatele, stovky odborníků i svojí vlastní politickou agendu. Poměry se ale v tehdejších Spojených státech rychle měnily a ne všichni se s touto moderní vizí budoucnosti města ztotožnili.

Po filmu proběhne debata s architektem Peterem Bednárem.

/\/\/\/\/\/\/

In the 1960’s, as the cities collapsed and the suburbs sprawled, Athelstan Spilhaus had a vision: a futuristic city for 250,000 residents, engineered from scratch in the isolated woods of northern Minnesota, to solve both the urban and environmental crises. The Minnesota Experimental City would use the newest technologies in communications, transportation, energy supply and pollution control (even with domed enclosure) in an attempt to create more livable cities and an improved environment for the 21st century. Spilhaus‘ proposal was compelling on a grand scale, and quickly gained powerful backers, hundreds of experts, and its own state agency. But times were changing, and not everyone fell in line with this newfangled vision for the future.

After the movie there will be a debate with the architect Peter Bednár.

 

5. 11. Ada na radnici // Alcaldessa // Ada for Mayor

19:00, Centrum Architektury a Městského Plánování (CAMP) | FB událost | Registrace na projekci

ESP, 2016. Režie: Pau Faus | ČSFD | IMDb

Španělsko patří mezi země, na které dopadla finanční krize z roku 2008 nejdrtivěji. Barcelonská občanská aktivistka Ada Colau se snaží organizovat pomoc pro lidi, kteří nemohou splácet hypotéku a přicházejí o střechu nad hlavou. Citlivý snímek zachycuje přerod nezdolné aktivistky v ženu, jež hodlá poctivě, s elánem a zdravým rozumem proniknout s občanskou platformou do politiky a nezadat si s ní. Po historickém vítězství v červenci 2015 stanula Ada v čele barcelonské radnice. Dokument sleduje deset měsíců od vyhlášení kandidatury přes tvrdá vyjednávání a mediální výstupy až po napínavý průběh voleb a první den v úřadu. Součástí filmu jsou také intimní záběry z videodeníku, v němž Ada leckdy zápasí i sama se sebou. (Jeden svět)

/\/\/\/\/\/\/

ADA FOR MAYOR (Alcaldessa) follows former activist Ada Colau for one year, from her time organizing the anti-eviction fight in Barcelona (Spain) to the day she is sworn-in as its first female mayor. (imdb.com)

Po projekci se uskuteční online debata se Sílviou Casorrán Martos. 

Casorrán Martos (Barcelona, 1979) je radní pro mobilitu a dostupnost čtvrti Sant Martí a zástupkyně Kanceláře hlavního architekta v Barceloně.

Od roku 2015 je zodpovědná za Metropolitan Bicycle Office a také koordinuje síť španělských cyklistických měst. Od března 2021 je zástupkyní hlavního architekta v radě města Barcelony.

Od roku 2003 se aktivně angažuje jako aktivistka v rámci Sdružení pro podporu veřejné dopravy, Sdružení sousedů Poblenou a Sdružení Poblenou Superblock.

 

12. 11. Tohle město není pro chudý // Priced Out: 15 years of gentrification of Portland, Oregon

18:30, Prostor 39 | FB událost

USA, 2017. Režie: Cornelius Swart | IMDb

Když tě opustí domov… Dokument Tohle město není pro chudý ukazuje, jak proces gentrifikace v praxi dopadá na životy konkrétních lidí. Film přináší zneklidňující pohled na diskriminaci, které v “nejbělejším” americkém městě Portlandu bydlení čelí převážně afroamerická populace.

/\/\/\/\/\/\/

When home leaves You. Exploring the complexities and contradictions of gentrification, Priced Out: 15 years of gentrification of Portland, Oregon is a heartbreaking vision of the history of housing discrimination in the nation’s whitest city, and the personal impact it has had on its residents.

Po projekci bude od 20 h následovat panelová diskuse k filmu a globální krizi bydlení: Domov v ohrožení

Budeme se věnovat globální krizi bydlení, která uvrhla miliony lidí po celém světě na pokraj bytové nouze. O příčinách a důsledcích této krize se debatuje už řadu let, v praxi se ale městům s jejími dopady – spekulacemi, gentrifikací či vymísťováním obyvatel – daří jen velmi těžko bojovat a samotní občané často propadají skepsi. Praha v tomto ohledu nepředstavuje výjimku. Jak se jevy a tendence spojené s krizí bydlení v posledních letech vyvíjely? Existují nějaká funkční řešení, jak vrátit město zpět jeho obyvatelům? Alespoň dílčí odpovědi se pokusí nastínit sociální geografka Michaela Pixová a sociolog bydlení Tomáš Hoření Samec.

2022: MĚSTEM. Podzimní přehlídka filmů o dopravě a urbanismu

3 podzimní večery ~ 3 zahraniční produkce ~ 3 dokumenty o městě, dopravě a společnosti

Letošní ročník festivalu Městem, který od roku 2019 pořádá spolek AutoMat, se tematicky navrací ke svých počátkům. Bude se věnovat především dopravě. Naším cílem je představit různé módy dopravy a jejich význam v otázkách udržitelného rozvoje měst a dopravních infrastruktur.

Během tří podzimní večerů – v CAMPu a v Malém i Velkém sále kina Světozor – představíme filmové dokumenty světové provenience.

Festival zahájí světová premiéra filmu Mahatah: Nenápadné příběhy z hlavního nádraží (Mahatah: Side Stories From Main Station), kde se ústředním fenoménem stávají vlaková nádraží, specifické časoprostory poskytující kulisu pro začátky a konce lidských dobrodružství, loučení a shledání, ale i skryté krásy organizace veřejné dopravy. Promítání se zúčastní oba tvůrci filmu.

Na konci října následuje americký snímek Svět před nohama (The World Before Your Feet), jehož hlavní protagonista Mat Green pěšky objevil celé město New York a během šesti let posbíral nespočet historek o místních, historii, útrapách i svobodě, které město nabízí.

Závěrečným filmem je snímek ze švédské produkce Život na kolech (Life on Wheels), který představuje vize a perspektivy současných expertů*ek na udržitelnou dopravu a rozvoj městských dopravních sítí.

Po všech třech projekcích bude vždy následovat diskuze s odborníkem*cí na dopravní témata či tvůrci*kyně filmu.

Vstupenky na premiérové promítání filmu Mahatah v úterý 18. 10. ve Světozoru je možné zakoupit přes stránky kina Světozor. Vstupné na snímek je Svět před nohama je dobrovolné, nicméně z kapacitních důvodů je nutná registrace.

Záštitu nad přehlídkou Městem převzalo Velvyslanectví Švýcarské konfederace v ČR.

Program
18. 10. 2022 MAHATAH: Nenápadné příběhy z hlavního nádraží

// MAHATAH: Side Stories from Main Station

20.30 Kino Světozor, Velký sál

Švýcarsko | 2021 | 79 min. | režie: Sandra Gysi & Ahmed Abdel Mohsen | IMDb.

Začátek a konec, loučení i znovushledání, pro některé návrat domů, pro jiné začátek dobrodružství. Na vlakových nádražích po celém světě se jedni vydávají na cesty, zatímco se druzí vrací. A někteří prostě čekají. Na další spoj nebo snad na lepší časy. Ať už jsou v Káhiře nebo Curychu.

Vlaková nádraží jsou jako ostrovy, kosmopolitní křižovatky a místa setkávání uvízlé v mezičase a meziprostoru. Film Mahatah – Nenápadné příběhy z hlavního nádraží se noří právě do tohoto vesmíru, který tak často zůstává bez povšimnutí.

Setkání, která obvykle rozplývají v každodennosti, nachází své místo v Mahatah, arabském výrazu pro nádraží. Dokud dochází k dalších setkáním a loučením, dokud vlaky stále přijíždí a odjíždí, svět zůstává sjednocen v Mahatah.

Po promítání se uskuteční moderovaná diskuse s tvůrci filmu Sandrou Gysi a Ahmedem Abdelem Mohsenem, kteří přijali pozvání do Prahy.

/\/\/\/\/\/\/

Beginning and end, farewell and reunion: for some it represents home, for others the start of an adventure. At train stations all over the world, people are setting off on their journeys while others return. Or wait. For the next connection, or perhaps for better times. Whether in Cairo or Zurich.

Railway stations are like islands, suspended between space and time, cosmopolitan meeting points and crossroads. Mahatah – Side Stories from Main Stations delves into this universe, almost unnoticed.

Encounters that fade into everyday life find space in Mahatah, the Arabic word for station. Until the next reunion or the next goodbye, until the next train pulls into or out of the station, the world is united in Mahatah.

There will be post-screening discussion with both directors Sandra Gysi and Ahmed Abdel Mohsen.

 

31.10. 2022 SVĚT PŘED NOHAMA // THE WORLD BEFORE YOUR FEET

20.45 Kino Světozor, Malý sál

USA | 2018 | 95 min. | režie: Jeremy Workman | IMDb.

V New Yorku je téměř 13 000 kilometrů silnic a cest a Matt Green je za posledních šest let prochodil všechny – každou ulici, park, hřbitov, pláž a most. Na své pouti skrz naskrz pěti čtvrtěmi, sahající od kadeřnictví Bronxu až po lesy ostrova Staten Island, od sochy Svobody po Times Square, načerpal Matt překvapivě detailní znalost historie města i jeho lidí.

Matt, jako svého druhu moderní následovník Henryho Davida Thoreaua, se vzdal práce inženýra, svého bytu a většiny svého majetku, aby vyžil z 15 dolarů denně díky couchsurfingu a hlídání koček. Není si úplně jistý, proč to všechno dělá. Je mu ale jasné, že neexistuje žádný jiný způsob, jak by raději trávil své dny. Film produkovaný Jessem Eisenbergem, který má na kontě i nominaci na Oscara, vzdává hold nekonečně fascinujícímu městu a svobodě, kterou nacházíme v chůzi.

Po promítání proběhne on-line diskuse s režisérem Jeremym Workmanem a protagonistou Mattem Greenem.

/\/\/\/\/\/\/

There are 8,000 miles of roads and paths in New York City and for the past six years Matt Green has been walking them all – every street, park, cemetery, beach, and bridge. It’s a five-borough journey that stretches from the barbershops of the Bronx to the forests of Staten Island, from the Statue of Liberty to Times Square, with Matt amassing a surprisingly detailed knowledge of New York’s history and people along the way.

Something of a modern-day Thoreau, Matt gave up his former engineering job, his apartment, and most of his possessions, sustaining his endeavor through couch-surfing, cat-sitting and a $15-per-day budget. He’s not sure exactly why he’s doing it, only knowing that there’s no other way he’d rather spend his days.  Executive produced by Oscar® nominee Jesse Eisenberg, The World Before Your Feet is a tribute to an endlessly fascinating city and the freedom to be found, wherever you live, in simply taking a walk.

On-line discussion with the director Jeremy Workman and protagonist Matt Green will be held after screening.

9. 11. 2022 ŽIVOT NA KOLECH: Doprava pro století města // LIFE ON WHEELS: Transportation for a New Urban Century

19.00 Centrum Architektury a Městského Plánování, IPR

Švédsko| 2019 | 55 min. | režie: David Hodge & Hi-Jin Hodge | IMDb.

Život na kolech je výzva k aktivnímu jednání. Příležitost k reflexi vysněných cílů pro naše století – jeho příslibů, dopadů a schopnosti přinést smysluplnou změnu. Současná realita je neúprosná – nesmírné ztráty životů, dopady na veřejné zdraví a nedostatek bezpečí souží naše silnice. Toto nekonečné odčerpávání bohatství, času a energie limituje naše města. I proto environmentální rizika nadále ohrožují naši budoucnost.

Objevuje se ale nový sen. Sen o městech navržených pro lidi místo aut. Sen hnaný skutečnými řešeními a lidmi s vizí pro opravdovou změnu. Život na kolech sleduje tyto hrdiny a hledí vstříc budoucnosti, ve které mají lidé svobodnou volbu, jak se budou pohybovat. Obyvatelé a obyvatelky měst celého světa přichází s novými způsoby dopravy, které přináší čerstvější vzduch, zdravější komunity a bezpečnější ulice. Osvícení lídři tuto misi sledují a podporují. V takovém světě může být i automobil přehodnocen a přetvořen v součást širší sítě, která lépe obstarává potřeby lidských bytostí i planety.

Film spojuje různorodé hlasy do nové a smysluplné diskuse. Vypráví příběh očima těch, kteří problémy opravdu řeší, a nabízí obrazy možné budoucnosti založené na nových společenských hnutích, lifestylových trendech, nových technologiích a inovativních byznys modelech. Zachycuje stav průmyslu a infrastruktury na prahu zásadních proměn. Zatímco firmy, občané a politici*čky ovlivňují svými každodenními rozhodnutími naše životy na další desetiletí, hlasy tohoto filmu nabízí zcela inovativní perspektivy. Je to naléhavý dialog o spletitých důsledcích lidské mobility. Film Život na kolech zachycuje myšlenky, které mohou přinést změnu k lepšímu.

Po promítání se uskuteční debata s náměstkem pražského primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem.

/\/\/\/\/\/\/

Consider Life on Wheels as a call to action. A moment to reflect on the dream of a century – its promises, its outcomes, and its potential for meaningful change. The reality today is stark – an immense loss of life, health, and safety plague our roads. An endless drain on wealth, time, and energy constrains our cities. And environmental hazards continue to threaten our very future.

Fortunately, another dream is beginning to emerge. It’s a story of cities designed for people – not cars. It’s driven through actual solutions, by people with the vision to create real change. Life on Wheels follows these heroes and looks ahead to a future where people everywhere are free to choose the ways they move. Villagers (all of us) around the world are creating new ways of getting from here to there that result in fresher air, healthier communities, and safer streets. Wise leaders are listening to and supporting the quest. Even the automobile itself can be reimagined and reshaped as part of a broader network that better serves the needs of human beings and the planet.

Our film brings together disparate voices in a fresh, coherent conversation. Telling the story through the eyes of real problem-solvers, we paint pictures of potential futures based on new social movements and lifestyle trends, emerging technologies, and new business models. We depict an entire industry and infrastructure on the brink of fundamental change. As businesses, citizens, and policymakers make decisions that will shape our movements for the decades to come, the voices in this film offer vital new perspectives. It’s an urgent conversation with complex consequences. Life on Wheels captures some of the ideas that will hopefully guide the change.

We will hold a post-screening discussion with Adam Scheinherr, Prague’s deputy mayor in charge of transport.

 

 

2023: MĚSTEM. Podzimní přehlídka filmů o dopravě a urbanismu

For English info scroll down↓

3 podzimní večery ~ 3 zahraniční produkce ~ 3 dokumenty o městě, dopravě a společnosti

Přehlídku filmů Městem pořádá od roku 2019 spolek AutoMat. Letos se vzhledem 20. výročí fungování spolku tematicky zaměříme na cyklodopravu.

Program

25. 9. 2023 | 18 hod. | malý sál Městské knihovny v Praze (Mariánské nám.)
Předfilm Přechod
(2022, ČR, 7 min. 55 s., režie T. Plavecká)

Před 20 lety na přechodu pro chodce v pražské Čimické ulici přejelo auto muže. Byl to můj táta. Přes ten přechod jsem několik let nemohla chodit. Dnes po něm chodím denně. Krátký poetický experimentální film z místa, které má pro mě zvláštní význam, je nahlédnutím do vztahu s mým otcem.

Česky, anglické titulky

Bicycle
(2014, GB, 87 min., režie M. B. Clifford)

Film držitele ceny BAFTA a nadšeného cyklisty vypráví o cyklistice v zemi, která vynalezla moderní jízdní kolo, o jejím zrodu, úpadku a znovuzrození od viktoriánských počátků až po současnost. Ve filmu se prolíná design kola, sport a doprava prostřednictvím ikonických příběhů. Obsahuje rozhovory s osobnostmi jako Sir Dave Brailsford, Gary Fisher, Chris Boardman, Ned Boulting, a také skvělé archivy, animace a hudbu. Bicycle je vtipná a lyrická úvaha o kole a cyklistice a jejím místě v britské národní mentalitě.

Anglicky, české titulky

10. 10. 2023 | 19 hod. | velký kinosál Kina Atlas na Florenci
Together we cycle/Společně na kolech
(2020, NL, 70 min., režie Arne Gielen, Gertjan Hulster)

Film zkoumá události, které vedly k oživení nizozemské cyklistiky. Mnoho lidí si myslí, že byla v Nizozemsku přirozený fenomén, ale až do 70. let 20. století tamní vývoj kopíroval celosvětové trendy – budoucnost patřila automobilům. Zapotřebí jen bylo přizpůsobit města přílivu aut. Nakonec však Nizozemsko nabralo jiný směr: navzdory předpokladům lidé jezdili na kole dál.
Na otázku, proč se tak stalo, neexistuje jednoduchá odpověď. O hrbolaté cestě, která vedla k současnému stavu, kdy je jízda na kole pro většinu samozřejmou volbou, vypráví ve filmu hlavní aktéři tehdejší proměny.

Anglicky, české titulky

Po projekci bude následovat diskuze s tvůrci filmu, nizozemským velvyslancem,  náměstkem pražského primátora Zdeňkem Hřibem a urbanistkou Zuzanou Polákovou ze spolku AutoMat.

24. 10. 2023 |18.30 hod. | malý sál Kina Světozor
Cycling the Frame
(1988, DE, 27 min., režie C. Beatt)

V roce 1988 Tilda Swinton objela Berlínskou zeď na kole v doprovodu režisérky Cynthie Beatt. Swinton nás vede na cestu, která začíná a končí u Braniborské brány a je střídavě idylická, surrealistická, rozmarná a depresivní.

Anglicky, české titulky

The Invisible Frame
(2009, DE, 60 min, režie C. Beatt)

Putování rozmanitou krajinou podél bývalé Berlínské zdi. Režisérka Cynthia Beatt a herečka Tilda Swinton znovu sledují stejnou linii, 21 let po jízdě na kole, která byla zaznamenána v dokumentu Cycling the Frame. Tentokrát mohou po obou stranách zdi,
která dříve oddělovala rozpolcené Německo.

Anglicky, české titulky

Vstupné: 150 Kč

Po projekci bude následovat diskuze s autory*kami sborníku esejí Je to jízda, Ondřejem Buddeusem a Lucií Trlifajovou a Markétou Holanovou.

Těšíme se na setkání!

Projekt finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy.

ALL THROUGH THE CITY. Autumn film festival about transport and urbanism.

3 autumn evenings ~ 3 foreign productions ~ 3 documentaries about the city, transport and society

Since 2019, the film show All Through the City has been organized by the AutoMat association. This year, due to the 20th anniversary of the association’s operation, we will focus thematically on bicycle transport.

Program

25. 9. 2023 | 6 p. m | small hall of  Municipal library in Prague (Mariánské nám.)

Prequel Přechod (The Crossing)
(2022, Czech Republic, 7 min. 55 s., directed by T. Plavecká)

20 years ago, a man was run over by a car at a pedestrian crossing in Prague’s Čimická Street. It was my dad. I couldn’t walk there for several years because of that. Today I walk it daily. A short poetic experimental film from a place that has special meaning for me is an insight into my relationship with my father.

Czech, English subtitles

Bicycle
(2014, GB, 87 min., directed by M.B. Clifford)

The film by the BAFTA award winner and keen cyclist tells the story of cycling in the country that invented the modern bicycle, its birth, decline and rebirth from its Victorian origins to the present day. The film intertwines bike design, sport and transportation through iconic stories. Featuring interviews with the likes of Sir Dave Brailsford, Gary Fisher, Chris Boardman, Ned Boulting, as well as great archives, animations and music. Bicycle is a witty and lyrical reflection on the bicycle and cycling and its place in the British national mentality.

English, Czech subtitles

10. 10. 2023 | 7 p.m | big cinemahall of Kino Atlas at Florenc
Together we cycle
(2020, NL, 70 min., directed by Arne Gielen, Gertjan Hulster)

The film examines the events that led to the revival of Dutch cycling. Many people think that it was a natural phenomenon in the Netherlands, but until the 1970s, the development there copied global trends – the future belonged to cars. All that was needed was to adapt the cities to the influx of cars. In the end, however, the Netherlands took a different tack: against the odds, people kept cycling. There is no simple answer to the question of why this happened. In the film, the main actors of the transformation tell about the bumpy road that led to the current state, when cycling is an obvious choice for most.

English, Czech subtitles

The screening will be followed by a discussion with the filmmakers, the Dutch ambassador and Prague’s deputy mayor for transport Zdenek Hřib.

24. 10. 2023 |6.30 p.m | small hall of Kino Světozor
Cycling the Frame
(1988, DE, 27 min., directed by C. Beatt)
In 1988, Tilda Swinton cycled along the Berlin Wall accompanied by director Cynthia Beatt. Swinton takes us on a journey that begins and ends at the Brandenburg Gate and is by turns idyllic, surreal, whimsical and depressing.

English, Czech subtitles

The Invisible Frame
(2009, DE, 60 min, directed by C. Beatt)

Wandering through the diverse landscape along the former Berlin Wall. Director Cynthia Beatt and actress Tilda Swinton retrace the same line, 21 years after the bike ride that was recorded in the documentary Cycling the Frame. This time they can on both sides of the wall, which used to separate a divided Germany.

English, Czech subtitles

Entrance fee: 150 CZK

The screening will be followed by a discussion with the authors of the collection of essays Je to jízda, Ondřej Buddeus, Lucie Trlifajová a Markéta Holanová.

We look forward to meet you!

 

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře