Pěšky

Pěšky

Chůze je základní, levný a k životnímu prostředí nejšetrnější způsob dopravy. Je přirozená, je ekologická a ekonomická. Přítomnost chodců a jejich komfort jsou indikátorem kvality života ve městě. V současné době se v Praze jen chůzí vykoná přibližně čtvrtina všech cest v centru.

Podmínky pro pěší dopravu jsou však v Praze dlouhodobě zanedbávané a mnohde vyloženě špatné. Někde musíme pro pár vteřin zelené čekat na semaforech celé minuty, jinde jsme nuceni zdolávat překážkové dráhy v podobě podchodů, nadchodů a schodišť. Křižovatky v centru Prahy jsou obvykle optimalizovány k rychlému projetí automobilem. Pokud jsme ale zrovna v pozici chodce, musíme ustavičně čekat nebo si prodlužovat trasu, to vše jen abychom náhodou svou přítomností nenarušili (automobilovou) dopravu.

Auto*Mat se ve spolupráci s dalšími organizacemi snaží situaci změnit a prosadit opatření, která chůzi a pobyt v ulicích usnadní, zpříjemní a poskytnou chodcům potřebné bezpečí. Už od výzvy Pět bodů pro Prahu z roku 2008 trvale požadujeme po magistrátu konkrétní zlepšení a jejich postupnou realizaci. Podali jsme připomínky k novému územnímu plánu Prahy, vypracovali jsme vlastní studie a návrhy ke zklidnění automobilového provozu a šli jsme s nimi za představiteli města.

V rámci Evropského týdne mobility pořádáme každý rok v září festival sousedských slavností „Zažít město jinak“. V roce 2011 jsme otevřeli téma zklidňování dopravy v centru Prahy se zaměřením na Smetanovo nábřeží a zóny Tempo 30 s maximální rychlostí 30km/h. Popularizací tématu zón Tempo 30 jsme významně přispěli k vzniku první takové větší zóny v Karlíně a toto řešení propagujeme i jinde.

Kromě Auto*Matu se zlepšováním podmínek pro pěší věnuje portál Chodci sobě, který je provozován občanským sdružením Pražské matky a Oživení.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře