Ostrava chce zlepšit podmínky pro městskou cyklistiku. Pomáhají jí data z Květnové výzvy Do práce na kole i vlastní průzkum

Kdysi „ocelové město” už léta pracuje na tom, aby se proměnilo v moderní a atraktivní metropoli regionu. A k té samozřejmě patří udržitelná doprava a jí odpovídající infrastruktura. Jak ji zlepšit, zjišťuje prostřednictvím online dotazníku do 5. června Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Odkud a kam se lidé v Ostravě chtějí snáze dostat na kole, kde vnímají nedostatky cyklistické infrastruktury a jak se o způsobu dopravy ve městě rozhodují?  To všechno jsou otázky, na které se ateliér MAPPA pokouší najít odpovědi pomocí online dotazníku. Ten mohou lidé jezdící po Ostravě na kole vyplnit do 5. června. Průzkum cílí na všechny, kteří kolo občas použijí, ať pro dopravu, rekreaci či sport. Právě rekreační jezdci by pro část svých všednodenních cest ve městě mohli vyměnit osobní auta za kola, myslí si zástupci MAPPA. Jak je k tomu motivovat mají napovědět výsledky průzkumu.

Koho si do města pozveme, ten přijde…

Zkušenosti z jiných tuzemských a zahraničních měst hovoří jasně o tom, že pokud chceme, aby lidé využívali konkrétní způsob dopravy, potřebují k tomu v první řadě vhodnou infrastrukturu. Ta je tou nejsilnější motivací k využívání jízdního kola jako transportního prostředku. „Cyklistická doprava je pro město výhodná z mnoha důvodů. Je ekologická, přispívá k lepšímu fyzickému i psychickému zdraví obyvatel. V porovnání s jinými druhy dopravy také klade mnohem menší nároky na prostor a nezatěžuje tolik městský rozpočet,“ cituje tisková zpráva organizace ostravského dopravního specialistu Josefa Lažu. Ten vidí budoucnost městské mobility ve vyváženém mixu různých způsobů dopravy a především v možnosti je libovolně kombinovat dle potřeby.

Díváte se na dopravní prostředek udržitelné budoucnosti

Data jsou základem funkční změny

Návod na to, jak v Ostravě zlepšit podmínky pro udržitelnou mobilitu a motivovat občany a občanky k častějšímu využití jízdního kola, má přinést nová Koncepce rozvoje cyklistické dopravy, kterou připravuje právě MAPPA. Nevzniká ale jen tak od stolu, bude se opírat o maximum relevantních informací i participaci s občany – aktuální dotazníkové šetření i připravovanou veřejnou debatu. S využitím dostupných dat o cyklistické dopravě, získaných jak s pomocí automatických sčítačů, tak během naší každoroční celorepublikové výzvy Do práce na kole, chce MAPPA ukázat, jak se dnes cyklisté po městě pohybují. Koncepce pojmenuje nejzásadnější překážky, které lidem v Ostravě brání v používání kola a plynulosti jízdy a navrhne, co se musí změnit. Každá cesta, kterou v rámci Květnové výzvy zaznamenáte do našeho registračního systému (nejlépe ve formátu GPX), tedy může pomoci změně.

Přispívají (nejen) účastníci výzvy

Tématu cyklistické dopravy se MAPPA věnuje již od svého založení v roce 2019 s vizí dosáhnout toho, aby se Ostrava připojila k udržitelným městům. Toto úsilí samozřejmě náš spolek AutoMat, pořadatel výzvy Do práce na kole, podporuje. Jsme moc rádi, že můžeme k němu můžeme přispět relevantními daty o tom, kudy  a jak často obyvatelky a obyvatelé Ostravy chodí, běhají či jezdí na kole, koloběžce nebo skejtu. Těm samozřejmě patří největší dík za to, že jim bezmotorová doprava  a udržitelnost města není lhostejná.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře