Před rozhodnutím o zdražení musí cestující vědět, jak Dopravní podnik hospodaří

13. 05. 2005,

Tisková zpráva občanských sdružení: Libeňský ostrov; Obrana životního prostředí; Limit; Pankrácká společnost; Nad Drahaňským údolím; World Car Free Network; EKOFórum; Pražské matky, Oživení; Wuchterlova a občanského sdružení Grébovka.

Občanská sdružení zabývající se životním prostředím v Praze nesouhlasí s připravovaným zdražením jízdného v pražské veřejné dopravě a vyzývají zastupitele města, aby tomuto kroku zabránili.

Dotace Dopravnímu podniku tvoří největší položku rozpočtu hl. m. Prahy. Hlavní město je jediným vlastníkem Dopravního podniku a dotuje jeho hospodaření z 80 %. Tyto veřejné prostředky se však okamžikem převedení do Dopravního podniku hl. m. Praha a. s. dostávají mimo jakoukoli veřejnou kontrolu.

Před zdražením jízdného mají obyvatelé Prahy právo vědět, zda Dopravní podnik užívá městských financí zodpovědně a hospodárně. Důvěryhodnou odpověï může poskytnout jen nezávislý hloubkový audit celého hospodaření DP, který by zkontroloval účelnost a efektivitu vynaložených prostředků, například za posledních pět let. Výsledky auditu mohou odhalit slabá místa (1), a ušetřit tak peníze města i cestujících.

Výrazné zdražení jízdného (a to i jen u jednotlivých jízdenek) je nepřijatelné i proto, že mnozí cestující kvůli tomu přesednou do osobních automobilů. Praha přitom musí během několika let splnit zákonem dané přísné limity pro znečištění ovzduší a hlukovou zátěž a je zřejmé, že cesta k tomu vede především přes omezování individuální automobilové dopravy (zpoplatnění parkování a mýtné), nikoli zdražováním jízdného ve veřejné dopravě.

Výše uvedená členská sdružení apelují na Radu hl. m. Praha, aby odložila rozhodnutí o zdražování do doby, než bude zveřejněn výsledek externího auditu a zastupitelstvem projednán plán rozvoje městské hromadné dopravy včetně plánu jejího financování.

Poznámky:
(1) Na konkrétní nedostatky v hospodaření Dopravního podniku poukázal na veřejné besedě v listopadu 2004 Tomáš Kramár ze sdružení Oživení. Obsah prezentace i její stručné textové shrnutí je k dispozici na http://www.bezkorupce.cz

Kontakt pro novináře:
Petra Kolínská, koordinátorka Centra SOS Praha, www.sospraha.cz
sospraha@ecn.cz
tel.: 776 55 20 22

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře