700 životů

22. 02. 2005,

Před opětovným projednáváním novely tzv. silničního zákona Parlamentem apelují Pražské matky, České sdružení obětí dopravních nehod, Centrum úrazové prevence, sdružení Oživení a Auto*Mat na poslance a senátory, aby bezodkladně přijali změny, které podle ověřených zkušeností západních států povedou ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Jde zejména o:

1) zavedení bodového hodnocení od počátku roku 2006, platného pro všechny řidiče bez výjimky, včetně příslušníků ozbrojených sborů a ústavních činitelů
2) zadržení řidičského průkazu na místě při závažných přestupcích (opilost, výrazné překročení maximální povolené rychlosti či zřejmém zavinění nehody v důsledku závažného porušení pravidel)
3) stanovení minimální doby zákazu činnosti (řízení motorových vozidel) při závažných přestupcích, aby se omezila příležitost ke korupčnímu jednání
4) zavedení odpovědnosti vlastníka vozidla

Poslanci by si měli uvědomit, že opětovným odmítáním těchto změn na sebe berou vlastní díl odpovědnosti za zmarněné životy a zničené zdraví mnoha lidí. Pražské matky jsou přesvědčeny, že každý den zdržení účinnosti novely přináší další mrtvé, další zraněné oběti dopravních nehod a utrpení jejich blízkých.

Ve státech EU za posledních 20 let poklesl počet mrtvých na silnicích o polovinu. Počet smrtelných nehod u nás se zhruba po deset let pohybuje kolem 1300 osob a počet nehod dokonce stoupá. To znamená, že v České republice umírá zbytečně kolem 700 osob, další stovky jsou zbytečně zraněny těžce a tisíce lehce.

Pražské matky se obracejí na poslance přiloženým otevřeným dopisem a očekávají, že poslanci je o svém postupu budou informovat.

MUDr. Robert Pleskot, 606 605 776, robertpleskot@700zivotu.cz
ing. Jarmila Johnová, 721 761 474, prazskematky@ecn.cz
Michaela Valentová, 721 303 100

======================================
700 životů – Otevřený dopis iniciativy občanských sdružení
Pražské matky
České sdružení obětí dopravních nehod
Centrum úrazové prevence
Sdružení Oživení
Auto*Mat

Vážené poslankyně a vážení poslanci!

Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o urychlené projednání novely zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Přijetí novely může mít mimořádný dopad na naše životy.

Smrt při dopravní nehodě je nejčastější příčinou úmrtí ve věkové kategorii mezi 25 a 40 lety. V okolních demokratických státech nehodovost klesá a snižuje se i množství obětí dopravních nehod. Za posledních 20 let se počet obětí na silnicích Evropské unie snížil o 50 %. Česká republika za takovýmto vývojem značně zaostává. V posledních deseti letech se počet smrtelných obětí u nás pohybuje kolem 1300 osob ročně. Počet nehod dokonce stoupá.
V silničním provozu každý rok tedy zbytečně umírá na sedm set občanů České republiky, stovky jsou těžce zraněny a další tisíce lehce.

V demokratické Evropě nedošlo k příznivému vývoji automaticky, ale přijetím řady opatření a legislativních změn. Česká republika již přistoupila k omezení rychlosti v obcích a zavedení přednosti chodců na přechodu. Nezbytné další kroky však neustále odsouváme. Odkládání změn přináší zbytečná úmrtí, zbytečné utrpení a zbytečné ekonomické ztráty.

Apelujeme na Vás, abyste v zájmu životů a zdraví Vašich voličů neodkladně projednali a přijali novelu zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. V jejím rámci podporujeme především:

1)zavedení bodového hodnocení od počátku roku 2006, platného pro všechny řidiče bez výjimky, včetně příslušníků ozbrojených sborů a ústavních činitelů
2)zadržení řidičského průkazu na místě při závažných přestupcích (opilost, výrazné překročení maximální povolené rychlosti či zřejmém zavinění nehody v důsledku závažného porušení pravidel)
3)stanovení minimální doby zákazu činnosti (řízení motorových vozidel) při závažných přestupcích, aby se omezila příležitost ke korupčnímu jednání
4)zavedení odpovědnosti vlastníka vozidla

Jsme přesvědčeni, že případným nepřijetím novely zákona č.361/2000 Sb., zejména bodového hodnocení, jehož vliv na bezpečnost potvrdila dlouholetá zkušenost sousedních států, vezmete na sebe svůj díl odpovědnosti za ztracené životy i miliardové škody na majetku.
Věříme v soulad Vašich názorů napříč stranami a očekáváme Vaši odezvu na iniciativu „700 životů“.

V Praze dne 22.2.2005

S pozdravem
MUDr. Robert Pleskot, 606 605 776, robertpleskot@700zivotu.cz
ing. Jarmila Johnová, 721 761 474
Michaela Valentová, 721 303 100

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře