Sbíráme informace o konfliktech při jízdě na kole

14. 04. 2020, Cyklodoprava , LAB

Proč se mnozí cyklisté necítí v provozu bezpečně? Je zákonná ochrana slabších účastníků v provozu v Česku dostatečná? Co je třeba změnit? AutoMat zahajuje sběr dat, která napomohou zodpodvědět tyto otázky. V úvodním dotazníku se soustřeďujeme na situace, při kterých se cyklisté cítí v provozu ohroženi, ale běžně se policii nehlásí, protože při nich nedojde k nehodě.

Byli-li jste v nedávné době při jízdě na kole ohroženi nebo se stali aktéry konfliktu s jiným účastníkem provozu, vyplňte prosím náš formulář. Formulář je stručný, vyplnění nezabere déle než dvě minuty.

Dotazník je v tuto chvíli pouze prvním krokem v připravovaném širším průzkumu. Chystáme strukturované rozhovory zkoumající vybrané incidenty, podrobnější průzkum postojů účastníků provozu k těsnému předjíždění a možným změnám legislativy, průzkum mezi dopravními experty.

S výstupy z našich průzkumů společně s rešerší zahraničních zákonných úprav pak oslovíme zákonodárce s návrhy na možné změny národní legislativy směrem k bezpečnějším podmínkám pro jízdu na kole v provozu, jednoduššímu a levnějšímu zřizování bezpečné cyklistické infrastruktury a zlepšení vzájemného vztahu motorových a bezmotorových účastníků provozu.

Často kladené otázky

Co chcete dotazováním zjistit?

Jaké jsou modelové typy konfliktů, při kterých se cyklisté cítí ohroženi. V jakých místech ke konfliktním situacím dochází, jaká je obvyklá infrastruktura, šířka pruhů, čím se taková místa specificky vyznačují.

Co se zjištěnými informacemi budete dělat dál?

Po anonymizování odpovědí vyhodnotíme základní “mustry”, které se v situacích opakují, místa, na kterých se zpravidla dějí. Vybrané respondenty oslovíme s podrobnějšími dotazy. Dodaný průkazný materiál (fotografie, videa) analyzujeme a využijeme jako ilustraci výstupů z průzkumu.

Co rozhodně nebudete dělat?

Pranýřovat a stíhat jednotlivé účastníky provozu.

Sbíráte informace jen z Prahy, nebo z celé České republiky?

Podklady potřebujeme z celé ČR, zajímá nás i případný zjištěný rozdíl mezi městy a venkovem nebo regiony, s různou tradicí jízdy na kole. Incidenty z Prahy a blízkého okolí budeme nicméně schopni vyhodnotit lépe díky místní znalosti.

Při incidentu jsem já nebo jiný účastník provozu porušili předpisy, ale policii to nebylo hlášeno. Je to problém?

Naším cílem není postihovat jednotlivé účastníky provozu. Informace o jednotlivých incidentech nebudou zveřejňovány jinak než v anonymizované podobě.

Je tento sběr dat v souladu s GDPR?

Ano. Vyplnění dotazníku je dobrovolné, tazatel vybírá, jakým způsobem můžeme následně s jeho osobními údaji nakládat.

Není to práskačství a bonzáctví?

Ne. Data budou dále zveřejňována pouze v anonymizované podobě nebo statisticky zpracovaná. U zaslaných videí a fotografií si v případě našeho zájmu o zveřejnění vyžádáme souhlas autora a budou před zveřejněním upraveny tak, aby splňovaly požadavky GDPR.

Proč nesbíráte také informace o tom, jak cyklisti ohrožují chodce a překážejí řidičům?

Průzkum cílí na incidenty, při kterých se cítí ohroženi cyklisté, jeho rozšíření by ztěžovalo vyplnění formuláře těm, na které je dotazník zaměřen. Ke zjištění postoje motoristů na řadu dopravních témat jsme v minulosti dělali více jiných průzkumů. Tento konkrétní dotazník také není poslední, který budeme dělat. Konečně, průzkum zaměřený na “zrcadlové” posouzení konfliktů cyklistů a motoristů připravil na začátku roku 2020 BESIP. Očekáváme, že s jeho výstupy bude možné také pracovat.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře