Otevřený dopis k dostavbě Městského okruhu

Dnes jsme odeslali otevřený dopis primátorce a Radě HMP ohledně dostavby městského okruhu. V úterý totiž bude Rada hlasovat o tom, jakým způsobem se MO dostaví. Aktuální magistrátní záměr je nefunkční, předražený a neekologický. Auto*Mat nabízí vlastní koncept, ale především chce otevřít širší diskuzi nad výslednou podobou této stavby.


 

V Praze dne 22.5.2017                                                                                   Členům Rady hlavního města Prahy


Auto-mat-logo-250dpi

Otevřený dopis k dostavbě Městského okruhu


Vážená paní primátorko, vážení radní,

na úterním jednání Rady patrně budete rozhodovat o způsobu, jak pokračovat v dostavbě Městského okruhu (MO). Pokud Rada posvětí pokračování příprav stavby MO, definitivně tím zavrhne možnost posoudit další varianty jeho dostavby. A to by byla škoda, protože jsme přesvědčeni, že magistrátem připravovaná varianta pro město není optimální, a to funkčně, ekologicky, ekonomicky ani legislativně.

Žádáme Vás, abyste bez dostatečného prověření alternativních variant MO nečinili žádné kroky potvrzující jeho dostavbu v aktuálně připravované podobě. Ta bohužel stojí na principech dopravního plánování ze 70. let minulého století a ignoruje současnou úroveň poznání v oblasti rozvoje měst. Od té doby se výrazně změnilo uvažování o dopravě nejen v Evropě, ale také v Praze. Autodráhové komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami se považují za překonané a nevhodné řešení pro vnitroměstskou komunikační síť, města se jich naopak zbavují (Lyon, Utrecht). Konečně, i Praha uvažuje o humanizaci severojižní magistrály.

Magistrát navíc není v takové časové tísni, aby musel za každou cenu realizovat zastaralé řešení Městského okruhu. Pokud chce dodržet podmínky zprovoznění Městského okruhu až po dostavbě Pražského okruhu – jak je dáno platným posouzením vlivu na životní prostředí (EIA), má minimálně dva roky času na prověření nejlepšího řešení, než se příprava všech staveb Pražského okruhu dostane na stejnou úroveň jako u MO.

V březnu 2017 proto Auto*Mat předložil členům Rady vlastní studii dostavby Městského okruhu, tzv. “Městský okruh pro všechny. Ta na rozdíl od magistrátní verze počítá s nezvýšením intenzity automobilového provozu, kvalitním řešením pro veřejnou dopravu nebo integrací infrastruktury pro cyklisty a chodce. A cenově by mohla vyjít cca na polovinu.

Za ušetřené peníze lze pomoci dopravě v oblasti severovýchodní části města – např. zprovoznit železniční tangentu Holešovice – Hostivař. Přidání jedné koleje v tomto úseku by zrychlilo cestu veřejnou hromadnou dopravou z jihovýchodu Prahy přes Libeň do Holešovic až o polovinu.

Pokračovat v přípravě MO bez prověření alternativ je také ve zjevném rozporu se schváleným Strategickým plánem Prahy, který reflektuje vývoj dopravního uvažování. Podle něj má dojít k „přehodnocení rozsahu a parametrů komunikačního systému uvnitř Pražského okruhu (resp. Silničního okruhu kolem Prahy – SOKP) s ohledem na udržitelný rozvoj a rozpočet města při respektování priority dostavby Pražského okruhu a potřebnosti dokončení Městského okruhu.“ (Strat. plán, strana 1:88).

V současnosti probíhá aktualizace dokumentace EIA na stavby MO Pelc-Tyrolka – Jižní Spojka a Libeňské spojky. Je žádoucí vyčkat na její výsledky, které mohou ovlivnit podmínky pro další výstavbu MO.

Samotná dokumentace EIA pro dostavbu MO stojí na vratkých základech. V dopravním modelu po dostavbě tunelu se uvažuje nižší intenzita dopravy než ve stavu bez realizace záměru. Přitom doprava se chová přesně opačně, do vyšší intenzity vzroste teprve po zprovoznění kapacitních komunikací.
Porovnejte:

Magistrátní verze dostavby MO, která počítá s maximalistickým řešením v podobě tří tunelů a několika mimoúrovňových křižovatek, je:

nefunkční: Jako silniční stavba s velkou kapacitou přivede do města – v minulosti stejně jako tunel Mrázovka či Blanka – další auta, a tedy zhorší životní prostředí v hlavním městě.
Dálnice a mimoúrovňové křižovatky vytvoří bariéry: přetnou existující cesty, zaberou území, kde by mohla vzniknout zástavba, a ignorují veřejnou a cyklistickou dopravu;

drahá: Připomeňme si příběh Blanky 1, jejíž cena se vyšplhala z původně slibovaných 26 miliard korun na 47 mld., tedy na téměř dvojnásobek. Více viz zde. Blanka 2 v nyní magistrátem prosazované verzi má vyjít na 40 mld. korun. Podle spolku Auto*Mat se prodraží i Blanka 2, a to min. na 50 mld.;

nelegální: MO získal kladné stanovisko EIA, za podmínky, že nebude zprovozněn dřív než Silniční okruh kolem Prahy (včetně úseku mezi D7 a D8 a úseku u Radonic). Bude-li MO zprovozněn dřív, nastanou na východě Prahy obdobné problémy s dopravou, jakým čelíme na Praze 6. Spěchat nyní s přípravou záměru je proto naprosto zbytečné.

 

Verze Auto*Matu:

  1. Pomůže veřejné, cyklistické i pěší dopravě ve východním sektoru Prahy, ne jen dopravě automobilové.
  2. Sníží intenzity automobilové dopravy v přilehlých ulicích, a nezhorší tak emisní zátěž této oblasti.
  3. Bude výrazně levnější.
  4. Místo mimoúrovňových křižovatek nechá místo pro normální městskou zástavbu.
  5. Bude navržená tak, aby ji bylo možné legálně zprovoznit ještě před dokončením Silničního okruhu kolem Prahy (posouzení EIA bude třeba, ale protože náš návrh nebude generovat další dopravu, jen přesune tu stávající jinam, neměla by pro něj platit podmínka předchozí dostavby Silničního okruhu kolem Prahy).

 

S ohledem na tyto skutečnosti nepovažujeme za vhodné, aby Rada HMP rozhodla o budoucí podobě Městského okruhu právě teď. Žádáme Vás proto, abyste do dostatečného prověření alternativních konceptů nečinili žádné kroky potvrzující dostavbu MO v aktuálně připravované podobě.

 

Za spolek Auto*Mat

Hana Škodová
ředitelka Auto*Mat, z.s.
tel.: 724 039 212, hana.skodova@auto-mat.cz
www.auto-mat.cz

Vyřizuje
Vratislav Filler
tel.: 776 362 395, vratislav.filler@auto-mat.cz

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře