Dolínek k dostavbě Městského okruhu: studii Auto*Matu zohledníme

Při občanských interpelacích na 25. zasedání ZHMP dne 30. března se Marek Columby z Prahy 8 dotázal, zda bude Praha dále pracovat s konceptem Auto*Matu Městský okruh pro všechny. Náměstek Petr Dolínek další práci se studií tak trochu slíbil:

„Právě, aby došlo k tomu, že budou posouzeny návrhy a možnosti tohoto projektu (…) projektanti v rámci své činnosti budou samozřejmě toto následně konzultovat (…) i s návrhy, které se již sešly v minulosti, a zohlední, které řešení je nejvhodnější.


Celé znění interpelace (zdroj zde):

Mgr. Marek Columby:

Vážené dámy a pánové, jmenuji se Marek Columby a jsem občanem Prahy 8. Bydlím v lokalitě U kříže, kde se stýkají ulice Povltavská, Zenklova, Primátorská, takže jak asi tušíte, je to v blízkosti městského okruhu. Jsem tu dnes před vámi, neboť mě zajímá využití veřejného prostoru, životní prostředí a kvalita života v mém sousedství. Zajímám se o řešení dopravní situace a o to, co se v mém okolí staví.

Proto bych se rád zeptal pana náměstka Dolínka na variantní řešení dostavby severovýchodní části městského okruhu, nazývané Blanka II. Chystá se výstavba severovýchodní části městského okruhu, tedy pokračování vyústění Blanky v Troji přes Malešice do Hostivaře. Chci se pana náměstka zeptat, jestli se budou předkládat variantní řešení dopravní situace.

Po otevření Blanky se dopravní situace v mém sousedství rozhodně nezlepšila, aut přibylo se všemi dopady na životní prostředí. Ulice se nezklidnily a kolony stojících aut kvalitě vzduchu rozhodně neprospívají.

Rád bych vyzval představitele hlavního města, aby toto všechno zvážili při rozhodování o dalším řešení dopravní situace, která ovlivní naše okolí na generace dopředu. Byl bych rád, kdyby odborníci a občané měli možnost porovnat, co je pro ně z hlediska budoucnosti příznivější, jestli více aut, větší znečištění, nové překážky a bariéry, či na straně druhé klidně a živé ulice, čistý vzduch, kultivovaný prostor, ve kterém se nám dobře žije.

Žádám tedy, aby se nechal dopracovat do podoby studie proveditelnosti materiál, nazvaný Městský okruh pro všechny, který byl koncem února tohoto roku publikován iniciativou Auto*Mat. Dle mého názoru tato studie nabízí mnoho příznivých nápadů pro dopravu a veřejný prostor, které nám všem mohou zajistit komfortní život v našich ulicích. Věřím, že lze najít variantu, která bude zohledňovat veřejný prostor, život místních komunit, zdravé životní prostředí a životní styl. Jsem přesvědčen, že variantní řešení zároveň může přinést úspory nákladů na dopravní systém a jeho další provoz.

Abych to shrnul, více kvality za méně peněz, méně aut v centru, více života v našich ulicích. Kvalitní řešení pro všechny a odpovědný přístup k budoucnosti našeho města. Děkuji vám za pozornost.

Nám. Dolínek:

Děkuji. Já mohu říct, že v této věci právě, aby došlo k tomu, že budou posouzeny návrhy a možnosti tohoto projektu, bude využito toho, že mají být vysoutěženi tři projektanti na zbylý úsek dokončení městského okruhu, a tito projektanti v rámci své činnosti budou samozřejmě toto následně konzultovat nejenom s městskými částmi, s dalšími, i s návrhy, které se již sešly v minulosti, a zohlední, které řešení je nejvhodnější. Tzn., oni budou mít zadání, a to je dokončit okruh ve vymezené územním plánem předurčené trase, ale samozřejmě řešení, které je nejvhodnější pro danou lokalitu, ale zároveň pro dopravní řešení širší lokality. Toto zadání tam, je, a teď je samozřejmě na odboru strategického investora. Je zde i pan ředitel, tam vám teď zvedne ruku pan ředitel, u kterého se, prosím, zastavte, abyste se mohl zeptat na časový harmonogram. Pan ředitel vám rád sdělí, co v nejbližších měsících bude. Ale je to stavba, kterou se nebudeme, její přípravou, tajit, takže to určitě bude i veřejně sledováno.

Za mě říkám, nemůžu garantovat, že to dopadne podle předpokladů a představ třeba sdružení Auto*Mat, ale mohu garantovat, že velmi odpovědně město jako investor bude posuzovat jednotlivé segmenty a části a způsoby řešení toho okruhu jako takového. Ale budeme se samozřejmě řídit tím, co máme v zásadách územního rozvoje a celém územním plánu. Děkuji.

Mgr. Marek Columby:

Děkuji za odpověď

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře