Auto*Mat k návrhům Prahy 6 na řešení dopravy v okolí tunelu Blanka

Zprovoznění tunelu Blanka považujeme za fiasko ve všech směrech.

Veřejný prostor Letné, Prašného mostu a Malovanky hyzdí mimoúrovňové křižovatky, na Prašném mostě s podchodem nehodným 21. století. Ulice Milady Horákové byla namísto zúžení, které by odpovídalo snížené intenzitě provozu, ještě rozšířena. Blanka také zhoršila konkurenceschopnost veřejné dopravy na severu Prahy, když nabízí pro metro či tramvaj nedosažitelně rychlé spojení obou břehů. Blanka je společně se Strahovským tunelem také podzemním obchvatem centra. Mohla tak výrazně přispět k jeho dopravnímu zklidnění, i tato příležitost byla ale promarněna. Namísto toho očekávatelně vzrostla doprava na návazných ulicích, V Holešovičkách, na Patočkově, na Strakonické a zejména na Vítězném náměstí. Právě v okolí Vítězného náměstí tak Blanka nakonec selhala i v tom, co se od ní očekávalo nejvíc: že zlepší pohodlí jízdy po Praze motoristům.

Už je také evidentní, že Blanka přitáhla do Prahy nová auta. Objem dopravy projíždějící Blankou od loňského září vzrostl o více než 10%. Podobný nárůst dopravy již v Praze nastal po otevření Mrázovky a jižní sekce Pražského okruhu. A Blanka je na tom ne-překvapivě stejně. Právě cesty, které předtím nebyly po Praze autem vykonávány, dnes způsobují na Vítězném náměstí i jinde největší problémy.

Ještě před zprovozněním Blanky jsme městu doporučili realizovat zhruba padesát doprovodných opatření (shrnuta jsou zde). Ty by zmenšily negativní dopady na návazných ulicích, udělaly z Blanky skutečný obchvat centra, omezily nárůst dopravy, který Blanka vygenerovala a zlepšily konkurenceschopnost veřejné a bezmotorové dopravy. Z nich se realizovala jen malá část. Praha 6 se potom snažila řešit situaci na Vítězném náměstí jeho co největším zprůjezdněním. To se ale ukázalo jako neúspěšné, pouze si tím na Kulaťák přilákali další auta.

Návrhy Prahy 6 na uzavření vjezdů na Prašném mostě jsou tak jakýmsi zoufalým krokem, který navíc nejspíš přesune problém jinam: na Malovanku a Patočkovu. Další návrhy, které představuje Praha 6 nebo jiní, obsahují často vyloženě toxická opatření. Za tři měsíce se Korunovační opět otevře a situace se normalizuje. Narychlo udělaná zkapacitnění by tak vedla dlouhodobě jen k tomu, že ulicemi Dejvic bude jezdit ještě víc aut. Za obzvlášť hloupé proto považujeme nápady na vybudování mimoúrovňové křižovatky na Vypichu, umožnění průjezdu aut přes rekreační zónu Císařského ostrova a Stromovky či přesměrování některých autobusových linek zcela mimo Vítězné náměstí.

Magistrát nemá mnoho dobrých možností, jak problémy způsobené Blankou řešit. Všechno, co může udělat, měl udělat už před rokem, kdy ještě Blanka nezvýšila celkový provoz. To, co by před rokem bylo pouhým přesouváním dopravy, bude dnes jejím omezováním. Souhlasíme s tím, že je třeba dostat kolony ze zástavby, tedy zřídit světelnou závoru v Podbabě. Stejné opatření ale musí vzniknout i na Vychovatelně, aby byla chráněna ulice V Holešovičkách a snížen tlak na Blanku od východu. Za podstatné považujeme urychlené zřízení třeba i nouzového P+R v Suchdole, aby lidé mohli nechat auto u autobusu a nejezdili autem Podbabskou a ulicí Jugoslávských Partyzánů. A k tomu řadu drobností, shrnutých v minulosti na stránkách tunel-blanka.cz.

Dlouhodobě Dejvicím pomůže tramvajová trať do Suchdola a jako ulice provedený obchvat Vítězného náměstí. Drastické zvyšování kapacity komunikací navazujících na Blanku prostřednictvím opatření, která navrhuje Praha 6, dlouhodobě povede jen k větším zácpám s více auty!

Konečně, přesunutí tranzitu z historického centra do tunelů podle našeho loňského návrhu je stále možné a dalo by Blance také o něco větší smysl.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře