Výzkum AutoMatu: Jakékoliv cykloopatření je lepší než nic. Vítězí oddělený pás

20. 11. 2023

Pocit bezpečí na různých typech cykloinfrastruktury hodnotilo na jaře 2023 přes 1 200 respondentů*ek ve rámci unikátního výzkumu spolku AutoMat. Kromě toho posuzovali schopnost projet danou infrastrukturou, její oblíbenost a vliv na volbu trasy. Data potvrdila, že čím lepší infrastruktura, tím vyšší pocit bezpečí lidé na kolech zažívají. Šetření je tak v souladu s výsledky jiných sociologických průzkumů, že vyšší pocit bezpečí by motivoval k jízdě více lidí.

Do českého prostředí jsme poprvé přinesli unikátní výzkum, podobný se zatím realizoval pouze v Německu. Chtěli jsme datově podložit předpoklad, že kvalitní infrastruktura pomáhá nejen subjektivnímu pocitu bezpečí člověka na kole v provozu, ale i rozvoji cyklodopravy,“ říká autor výzkumné zprávy Michal Šindelář ze spolku AutoMat. „Kvůli délce dotazníku a zaměření pouze na pouze na integrovaná cykloopatření jsme ale nezkoumali všechny situace, které mohou nastat,“ dodává.

Mám obrovskou radost, kolik respondentů a respondentek poměrně náročný dotazník dokončilo. Je vidět, že zlepšování podmínek pro využívání kola jako dopravního prostředku (nejen) v Praze, leží na srdci hodně lidem,“ doplňuje vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu AutoMatu Michal Kalina.

Co se hodnotilo?

Šetření se uskutečnilo primárně mezi účastníky*cemi výzvy Do práce na kole 2023 v Praze a mezi členy Klubu přátel spolku AutoMat. Kromě jednotlivých typů infrastruktury na fotografiích modelové situace rozlišovaly také počet jízdních pruhů a přítomnost parkování po pravé straně.

U každé situace respondenti*tky hodnotili osobní pocit bezpečí, schopnost projet, oblíbenost a vliv opatření na volbu trasy. Prezentované situace vycházely z reálných situací z pražských ulic, nicméně je lze vztáhnout celorepublikově.

Kde se lidem nejlépe jezdí na kole?

Z výzkumné zprávy Vnímání bezpečnosti integračních opatření vyplývá, že zásadní vliv na vnímání bezpečnosti a oblíbenosti má druh integračního opatření, a to v pořadí piktokoridor, ochranný cyklopruh, vyhrazený cyklopruh, oddělený pás. Čím kvalitnější cykloopatření, tím lepší hodnocení ze strany uživatelů*ek. Vliv má také přítomnost parkování a počet jízdních pruhů.

Na stupnici hodnotící pocit bezpečí od jedné do deseti se jako první s velkým náskokem umístil cyklopás s 8,6 body. Vyhrazený cyklopruh (VCP) získal v nejlepším případě 7,5 (dva pruhy bez parkování). Za cyklopruhy zřetelně zaostávají piktokoridory (nejvýše 3,9), situace bez opatření dosáhly maximálně 2,9 bodů z deseti.

Co dál?

Na výzkum Vnímání bezpečnosti integračních opatření navazuje AutoMat dalšími výzkumnými aktivitami – skupinovými rozhovory a pozorováním v terénu. Veškeré výsledky vč. návrhu opatření odprezentujeme cca v únoru na semináři určeném pro odbornou veřejnost.

Článek Výzkum AutoMatu: Lidé na kolech chtějí oddělené pásy. Cyklopruh je lepší než nic

Výzkumná zpráva

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře