Trápí vás doprava? Řekněte to budoucímu primátorovi Prahy!

PRAHA – Pět kandidátů, čtyři otázky, tři minuty na každou odpověď. Takový je formát čtyř předvolebních debat s kandidáty na funkce v novém vedení Prahy, které pořádá iniciativa Auto*Mat (1). Jejich tématy budou MHD, veřejný prostor, cyklistická doprava, zdraví a životní prostředí obyvatel. „Dáváme budoucím politikům návod, jak zvýšit kvalitu života v Praze. Voliči by měli odpovědi kandidátů zvážit, až se budou rozhodovat, komu dají svůj hlas v komunálních volbách,“ říká Michal Křivohlávek z Auto*Matu. Své otázky může politikům položit každý prostřednictvím internetu (2).
Auto*Mat zpracoval pro kandidáty na politické funkce složku s celkem čtyřiceti doporučeními na řešení problémů Prahy. Dostali jej kandidáti ze všech velkých stran. „Voliči by měli znát konkrétní preference budoucích politiků. V obecné rovině slíbí například podporu veřejné dopravy každý, ale v praxi to může znamenat různé věci. Stavět metro do polí má na život ve městě zcela jiný dopad, než zřídit deset nových tramvajových linek,“ vysvětluje Jakub Stránský.

První ze série veřejných debat se koná již tento čtvrtek 16. září od 18 hodin v sále historické budovy Masarykova nádraží. Zúčastní se jí Jiří Dienstbier ml. (ČSSD), Pavel Dobeš (VV), Petr Hána (ODS), Tomáš Hudeček (TOP 09) a Petra Kolínská (SZ). Vyjádření politiků bude komentovat dopravní odborník Martin Šubrt. Debatu moderuje herečka Daniela Voráčková. Pražané budou moci sledovat záznam z každého vystoupení politiků v podobě tříminutových klipů na síti youtube a na webových stránkách Auto*Matu.

Praha se v mezinárodním srovnání kvality života ocitá dlouhodobě na spodních příčkách (3). Jedněmi z nejvážnějších problémů jsou enormní zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a nízká kvalita veřejného prostoru. Recepty na řešení těchto bolestí se mohou stát důležitým argumentem při rozhodování voličů při říjnových volbách do pražského zastupitelstva

PŘÍLOHY:

1) Série předvolebních debat iniciativy Auto*Mat:

https://auto-mat.cz/aktivity/volby-2010/

Datum a čas: 16. 9. v 18 hod
Téma: Veřejná doprava
Místo: Masarykovo nádraží (vchod z Hybernské ulice)
Odborník: Martin Šubrt, dopravní expert

Datum a čas: 25. 9. ve 13 hod
Téma: Veřejný prostor
Místo: Vinohrady – ZŠ Londýnská 34
Hosté: Zdeněk Tůma(TOP 09), Karel Březina(ČSSD), Markéta Reedová(VV), Petra Kolínská(SZ ) a zástupce ODS
Odborník: Jakub Cígler, architekt

Datum a čas: 30. 9. v 18 hod
Téma: Cyklistická doprava
Místo: Národní technická knihovna
Odborník: Tomáš Cach, urbanista

Datum a čas: 7. 10. v 18 hod
Téma: Zdraví obyvatel
Místo: Národní muzeum
Odborník: Miroslav Šuta, lékař

2) Trápí vás doprava v Praze? Řekněte to budoucímu primátorovi

https://auto-mat.cz/2010/09/reknete-to-budoucimu-primatorovi/

3) Města Visegrádu hledají recept, jak zlepšit kvalitu života

https://auto-mat.cz/2010/08/mesta-visegradu-hledaji-recept-jak-zlepsit-kvalitu-zivota/

4) 10 bodů Auto*Matu pro veřejnou dopravu

Pražská síť veřejné dopravy je silně dostředivá, velká část spojení je vedena z okrajů přes historické centrum města, důsledkem čehož dochází k přetížení veřejné dopravy v centru. K odlehčení dopravy v centru přispějí tangenciální propojení mezi vnějšími částmi města, zřízení více zastávek a modernizace železniční dopravy a doplnění sítě tramvají v centru. Strategickým problémem současného stavu veřejné dopravy je ztráta její konkurenceschopnosti v porovnání se silniční dopravou v oblastech nadřazeného silničního systému – Městského okruhu. Výstavba kapacitních silnic bez současného zlepšení veřejné dopravy v oblasti je hazardem s kvalitou veřejného prostoru a zdravím obyvatel. Vlivem nedostatečného územního plánování a naředění zástavby v okrajových částech (tzv. urban sprawl) se zhoršuje dopravní obslužnost. Neochota řešit situaci lidí bez domova, přetížení některých linek, nelegální reklama a vandalismus společně vedou k nízké kultuře cestování ve veřejné dopravě. Vzhledem k zastaralému vozovému parku tramvají a autobusů a problematickému přístupu na řadu stanic je pražská veřejná doprava silně bariérová, a to zejména pro rodiče s dětmi, seniory a osoby se sníženou pohyblivostí.

Veřejná doprava v dnes již urbanisticky rozvolněné aglomeraci, kterou je Praha mimo širší centrum, musí být založena na nové koncepci. Základem sítě veřejné dopravy musí být co nejrychlejší radiální linky s možností přestupů na tangenciály, umožňující dosáhnout cestovní rychlosti srovnatelné s automobilem. Protože území Prahy nenabízí další možnosti efektivního vedení tras metra, jehož cestovní rychlost ve vnějším pásmu již není konkurenceschopná s automobily, měla by se kostrou rychlé sítě radiálních linek stát kvalitní železniční doprava s množstvím přestupních míst. Cestující z předměstské oblasti by měl strávit většinu cesty v nejrychlejším prostředku a v širším centru města už pokud možno nepřestupovat vůbec nebo s přestupy urazit co nejkratší trasu.

Pro dosažení intenzit ospravedlňujících u vlaků dostatečně nízký interval je nutné přitáhnout na nádraží maximum cestující z okolních obcí i nových developerských výstaveb. Proto je nutná kvalitní nabídka autobusových přípojů z okolí stanic. Stejně podstatná je nabídka přestupu z auta do vlaku (P+R) co nejblíže bydlišti cestujícího a samozřejmostí by mělo být pohodlné a bezpečné parkování jízdních kol.

Stručný výčet 10 bodů Auto*Matu pro veřejnou dopravu:

1. Železnice: zrekonstruovat tratě, postavit zastávky a zkrátit intervaly
2. Postavit metro D a přehodnotit prodloužení metra A na letiště
3. Zrekonstruovat stávající tramvajové tratě a postavit nové
4. Urychlit nákup nových tramvají a zlepšit jejich výbavu
5. Zlepšit přívětivost zastávek a přestupů
6. Zrychlit dopravu rozšířením preferencí a zavedením zastávek na vyžádání
7. Zlepšit prostředí ve vozidlech
8. Zřídit více parkovišť P+R (B+R) podél tras veřejné dopravy
9. Zlepšit spolupráci veřejné dopravy a cyklodopravy
10. Zřídit roli výkonného koordinátora integrované dopravy

Celý text zde: https://auto-mat.cz/auto-mat.cz/wp-content/uploads/2010/09/Kucharka-dobrych-kroku.pdf

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře