Praha propustila koordinátora cyklistické dopravy. S koly se už nepočítá

PRAHA – Magistrát propustil koordinátora cyklistické dopravy v Praze. Prý pro nadbytečnost. Šlo přitom o jediného člověka v celé armádě úředníků, který měl jízdní kola na starosti. Teď hrozí, že se zlepšování podmínek pro šetrnou dopravu v hlavním městě zastaví (1). Progresivní trendy v zemích západní Evropy se přitom ubírají opačným směrem. Iniciativa Auto*Mat dnes vyzvala radního pro dopravu Josefa Noska, aby zrušení místa koordinátora cyklistické dopravy vysvětlil.

„Jan Gehl, dopravní expert z Kodaně uznávaný od New Yorku po Melbourne říká, že má-li městská správa padesát lidí, kteří se věnují kvalitě automobilové dopravy, potřebuje také padesát lidí na to, aby zvyšovali komfort chodců a cyklistů,“ říká Vít Masare z iniciativy Auto*Mat.

„Praha jde opačným směrem. Řešení cyklistické dopravy se na magistrátu věnoval jediný úředník, který nyní dostal výpověď. Město má přitom už dnes problémy v naplňování schválené Strategie rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020,“ dodal Masare.

Vedení města tvrdí, že jediného referenta odboru dopravy, který měl na starost cyklistickou dopravu, propustilo pro nadbytečnost. Jeho práci má nahradit referent rozvoje a organizace dopravy, který bude mít na starosti ještě pěší dopravu a odstraňování bariér pro vozíčkáře, rodiče s dětmi a seniory. Nad důvody pro odvolání cyklistického koordiátora Pavla Poláka se navíc vznáší otazník. Členové magistrátní komise pro cyklistickou dopravu o jeho odvolání nebyli oficiální cestou vůbec informováni.

„Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlou agendu se jedná, ji není možné sloučit do jednoho pracovního úvazku. Už pozice cyklistického koordinátora byla personálně poddimenzovaná. Objem práce v cyklistické dopravě vyžaduje na magistrátu dva až čtyři lidi. Jejich činnost je už dnes zoufalým způsobem suplována. Po reorganizaci nebude mít daná osoba čas věnovat se pořádně žádnému z problémů bezmotorové dopravy,“ říká dopravní odborník iniciativy Auto*Mat Vratislav Filler.

„V pražské dopravě přibývá cyklistů. Infrastruktura hlavního města ovšem tento nezpochybnitelný fakt nezohledňuje. Cyklistická infrastruktura v Praze nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnou a pohodlnou jízdu. Přitom by stačilo, aby město postupovalo podle dávno schválené koncepce,“ dodává Vratislav Filler.

Přílohy:

1) Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020byla schválena jako závazný dokument usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1776 ze dne 26. 10. 2010. Koncepce vyžaduje „vytvořit kompetentní a dostatečně pravomocný městský úřad nebo část úřadu stávajícího, odpovědný za rozvoj cyklistické dopravy a rekreace v Praze“.

Podle přílohy 2 této koncepce je vhodné personální obsazení 3 – 4 pracovníků. Nyní to bude třetina úvazku, tedy desetina potřeby definované koncepcí.

Následují citace z koncepce rozvoje cyklistické dopravy z roku 2010:

B) Podpůrné cíle:

(…) vytvořit kompetentní a dostatečně pravomocný městský úřad nebo část úřadu stávajícího, odpovědný za rozvoj cyklistické dopravy a rekreace v Praze. Je lhostejné, na jaké úrovni řídící nebo spravující struktury tento „cykloúřad“ vznikne, bude-li mít dostatečnou odbornou i politickou podporu a bude vybaven vysokou koordinační pravomocí a odpovědností. Navrhované složení a náplň „cykloúřadu“ je v příloze 2.

Příloha 2

Návrh organizačního a personálního zajištění „cykloúřadu“: oddělení 3 – 4 pracovníci (Odbor kanceláře primátora, odbor dopravy, Technická správa komunikací (TSK) apod.)

Sekretářka – databáze:
1. základní pasport cyklotras, cyklostezek, cyklointegrací (veškerá integrační opatření včetně stojanů)
2. rodné listy všech prvků cyklistické infrastruktury včetně majetkoprávních vztahů a problémů
3. filmový pasport základní sítě cyklotras, cyklostezek a integračních opatření

Technický koordinátor (vnitřní, TSK):
– investiční akce, správa a údržba včetně zimní, logistika, koordinace s projektanty, pasport závad, stálá terénní kontrola stávající sítě, kontrola vznikajících staveb a původních i nových dopravních značení

Strategický koordinátor (vedoucí oddělení + pokud možno ještě jeden technik):
1. koordinace TSK s odbory dopravy a životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, s památkáři aj.
2. naplňování koncepce, generelu a další rozvoj v koordinaci s městskými i vnějšími investory, oběma policiemi, projektanty městských investičních akcí atd.
3. propagace, výchova (MD ČR, BESIP, PR MHMP, školy atd.)
4. metodické příručky, databáze vzorových řešení, úprava technických předpisů, eventuelně novel vyhlášek a norem, metodická výchova projektantů
5. stálý monitoring rozvoje i stavu cyklistické dopravy a rekreace a aktuálních potřeb cyklistické veřejnosti s využitím pevných sčítačů, pravidelných průzkumů i diskuze na různých úrovních
6. projekt městských kol, projekt úschoven 7. informační a servisní centra (i pro zahraniční návštěvníky)
8. atd.

Příloha 3

Připadá-li vám výše zmiňovaný proces rovněž nestandardní, dejte o svém názoru vědět předsedkyni Komise pro cyklistickou dopravu, která je spolu s radním pro dopravu Noskem za tyto změny zodpovědná.

Předsedkyně Komise pro cyklistickou dopravu Rady HMP Monika Krobová-Hášová
Monika.Krobova.Hasova(at)praha.eu

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře