Pouliční divadlo a architektura byly taháky Nábřeží žije!

Pouliční divadlo a architektura byly taháky Nábřeží žije!

PRAHA – Předposlední otevřenou kulturní sobotu Nábřeží žije! proměnili divadelníci a architekti na hravou pěší zónu. Pražané zažili představení obřích loutek Echt street pupets a divadelního spolku Funebráci, ale mohli si též vyzkoušet práci s mapami v projektu Útvaru rozvoje města (ÚRM) Mapy Prahy – co se z nich dozvíte.

Pražanům jsme nabídli kromě již tradičních komentovaných procházek s architekty a urbanisty Urban Walks též možnost zanést do mapy své zážitky ve městě. S tím byla spojena i diskuse Město, ve kterém žijeme s tématem sousedství a lidí ve městě,“ uvedl Eugen Liška z Útvaru rozvoje města.

Dnešní proměna Smetanova nábřeží se zaměřila na zapojování lidí do dění kolem nich. Kromě divadelníků je tak k interakci lákaly atrakce jako piáno na ulici, linorytová grafická dílna, nebo bazar knih. V tomto duchu se nesla i prezentace Pražského fóra, která se zaměřovala na projevy občanských postojů formou happeningů.

Smetanovo nábřeží je unikátní prostor v srdci Prahy. Není proto překvapením, že lidi zajímá, co se zde děje. Jsme velmi rádi, že se do příprav trvalé proměny nábřeží v místo pro setkávání zapojili kromě místních institucí a podniků též další Pražané, kterým není osud města lhostejný,“ řekl Vít Masare z iniciativy Auto*Mat.

Smetanovo nábřeží se podařilo pěším dočasně zpřístupnit po mnoha letech úsilí občanů, občanských sdružení, místních institucí a podniků působících v okolí. Čtvrtá kulturní sobota na Smetanově nábřeží byla divadelní a architektonická.

Pro návštěvníky Nábřeží žije! byla připravena řada zajímavostí jako prezentace Divadla Na Zábradlí, bazar knih, piáno na ulici, linorytová grafická dílna, divadlo pro děti Pan Václav nebo obří loutky Echt street pupets, či divadelní spolek Funebráci. Zajímavosti nabízely ale též urbanistické procházky Útvaru rozvoje města Urban Walks. Sobotu na Smetanově nábřeží zakončil DJ Martin Tvrdý aka Bonus. Možností obnoveného historického korza s nejkrásnější vyhlídkou na Pražský hrad využilo během dne asi 20 tisíc Pražanů.

Smetanovo nábřeží je pro Pražany otevřeno pět podzimních sobot až do 12. října. Během těchto sobot zde Magistrát hl. m. Prahy, Útvar rozvoje hl. m. Prahy a Auto*Mat zkoumá, zda a v jaké míře by byla možná transformace Smetanova nábřeží na pěší zónu.

Další podrobnosti je možné nalézt na speciálně zřízené webové adrese www.nabrezizije.cz.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře