Po Praze sedmdesátkou? Bezohledný hazard!

PRAHA – Zvýšení rychlostního limitu na severojižní magistrále by bylo bezohledným hazardem. Tvrdí to iniciativa Auto*Mat. Zrychlení dopravy by zatížilo tisíce obyvatel Prahy nadměrným hlukem, který poškozuje zdraví. Opatření je v rozporu s plánem na celkové zklidnění komunikace.

Nedávno byl na magistrále položen nízkohlučný asfalt. Vyvstává otázka, zda se vůbec pokládal kvůli zdraví obyvatel. Úvahy o zvýšení rychlosti na úseku v blízkosti obytných domů jdou proti konceptu humanizace severojižní magistrály, na kterém se shodly městské části, a k němuž magistrát připravuje projekt. „Teď to vypadá, jako by město zapomnělo, co před pár měsíci chtělo. Podporuje mylný dojem, že vedení rychlostní komunikace centrem Prahy je v pořádku,“ říká Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

„Padesátikilometrová rychlost mezi Jižní Spojkou a Vyskočilovou ulicí nezdrží řidiče oproti sedmdesátce ani o půl minuty. Pokud chce magistrát provádět nějaká opatření, pak by mělo smysl například zúžit jízdní pruhy a rozšířit dělící pás. Magistrála by tak získala parametry městské ulice a padesátka by se pro řidiče stala odpovídající rychlostí. Možná by se tu daly rozumně využít i betonové květináče z Prahy 5,“ navrhuje s nadsázkou Vratislav Filler.

Podle Auto*Matu je nutné si uvědomit, že rychlá jízda desítek tisíc aut po severojižní magistrále způsobuje nadměrný hluk, který překračuje hygienické limity a prokazatelně poškozuje lidské zdraví. „Na trvalý život v hluku se nedá zvyknout. Dokonce u lidí, kteří tvrdí, že jim hluk nevadí, prokázaly výzkumy poškození zdraví,“ dodává Vratislav Filler z Auto*Matu.

Magistrát omezil rychlost jízdy na severojižní magistrále na 50 km/h přede dvěma lety. Letos v lednu podepsal radní pro dopravu Josef Nosek společné memorandum hlavního města a městských částí za celkové polidštění betonové dálnice od Jižní Spojky po v centrum a její přeměnu v městskou třídu. Opětovné zvýšení rychlosti jde přímo proti těmto snahám.

Přílohy:

1) Pět důvodů, proč nezvyšovat rychlost na severojižní magistrále nad 50 km/h

1. Zvýšení rychlosti jde proti zamýšlené humanizaci magistrály
2. Na život v hluku se nedá zvyknout, hluk poškozuje zdraví lidí
3. Padesátka řidiče aut prakticky nezdrží
4. Nižší rychlost je bezpečnější
5. Magistrát by měl spíše zúžit jízdní pruhy a rozšířit dělící pás

2) Jeden decibel znamená o čtvrtinu větší hluk

Magistrát pokusně zvýšil povolenou rychlost na severojižní magistrále 24. září – na jediný den. Během něj prováděla specializovaná firma měření hluku a zjistila, že se zvýšil „pouze“ o jeden decibel. V situaci, kdy dlouhodobě dochází k překračování hygienických limitů, je však každý decibel dobrý. Rozdíl hlasitosti 1 dB je postřehnutelný lidským uchem a znamená zvýšení intenzity zvuku asi o čtvrtinu.

Velmi sporný i samotný způsobe měření. Trvalo pouhou jednu hodinu, což odporuje oficiální metodice pro měření hluku, vydané ministerstvem zdravotnictví. Není znám podíl vozidel, která v pokusnou hodinu jezdila skutečně sedmdesátikilometrovou rychlostí, a která „ze zvyku“ jela padesátku. Dřívější snížení rychlosti ze 70 na 50 km/h přineslo snížení hladiny intenzity zvuku o tři decibely.

3) Padesátka řidiče nezdrží

Úsek, na kterém se uvažuje o zvýšení povolené rychlosti na 70 km/h, měří 1,4 kilometru. V padesátikilometrové rychlosti trvá jízda tímto úsekem 1 minutu a 41 vteřin, v sedmdesátce minutu a 12 vteřin. Padesátka tedy zdrží řidiče o půl minuty, což z hlediska doby jízdy po Praze není podstatné.

4) Více informací o severojižní magistrále

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře