Blanka prospívá řidičům. Kdy z ní budou mít prospěch i ostatní?

Praha – Iniciativa Auto*Mat doporučuje využít odlehčení pražské dopravy k bezodkladné realizaci doprovodných opatření (1). Odmítá také návrhy vedoucí ke zhoršení podmínek pro pěší v místech, kde provoz zesílil.

Auto*Mat zpracoval údaje Technické správy komunikací o plynulosti provozu (2): stav na Praze 6 se zhoršil, Praha 7 se zase uvolnila. Dále se doprava uvolnila na Klárově, Karmelitské, Smetanově nábřeží, na severojižní magistrále od mostu Barikádníků po Muzeum a mírněji na průjezdu mezi Smíchovem a magistrálou na Jiráskově mostě i na celé Praze 2.

Analýza plynulosti provozu provedená Auto*Matem také ukazuje, že ani nová úzká místa nejsou tak problematická, jak to po týdnu na první pohled vypadá. Situace na Svatovítské v Praze 6 se sice prudce zhoršila, šance, že tam uvíznete v zácpě, je ale nyní prakticky stejná jako na magistrále při příjezdu od Prahy 4. Na Vypichu z centra došlo jen k tomu, že jsou zde i ráno stejné zácpy, jaké tu bývaly odpoledne.

„Týden po zprovoznění Blanky se řidiči pokoušeli o jiné cesty, nejspíš se ale zatím nejezdí více,“ uvádí Vratislav Filler z Auto*Matu a pokračuje: „Řidiči si na řadě míst libují, ovšem teď by měli mít ze stavby za 40 miliard prospěch také chodci a cestující veřejnou dopravou“. Lepší plynulost na řadě míst nyní nabízí ideální podmínky pro realizaci opatření ve prospěch neautomobilové dopravy i běžných uživatelů ulic. Patří mezi ně zejména omezení tranzitu centrem, mimo něj ale městské části po Praze požadují realizovat desítky dalších drobných úprav.

Pro některé ulice analýza na základě plynulosti automobilové dopravy nestačí. „Potřebovali bychom reálné jízdní doby tramvají nebo nasčítané intenzity,“ říká Filler. TSK, Dopravní podnik a další instituce, které aktuálně měří změny dopravy, by měly otevřít svá data veřejnosti, aby si třeba městské části mohly zpracovat vlastní analýzu. O neprodlené zveřejňování těchto dat a ve strojově čitelném formátu proto Auto*Mat požádal náměstka pro dopravu Petra Dolínka. (3)

Auto*Mat odmítá zřízení světelné signalizace na Vítězném náměstí. Úpravy po zprovoznění tunelu nesmí být prováděny na úkor chodců právě v místech, kde je pěší pohyb velmi silný. „Argumenty, že auta v kolonách vypouštějí více emisí, a proto je nutné jim uvolňovat cestu, jsou bezohledným vydíráním z pozice síly. Pouštět do města stále víc aut je alarmující zejména nyní, po skandálu s dieselovými motory,“ komentuje Filler. (4)

Rozhodování o realizaci doprovodných opatření je nutné urychlit. „Nyní je poslední šance udělat řadu úprav bez dopadu na řidiče. Každý týden zpoždění znamená, že opatření, která nakonec budou nutná, budou motoristy zákonitě víc bolet,“ uzavírá Filler.

Přílohy:

(1) Doprovodná opatření ke zprovoznění tunelu požadují městské části i iniciativa Auto*Mat (shrnuto zde: http://tunel-blanka.cz/chci-pomoci/reseni/ , http://tunel-blanka.cz/mestske-casti-pozaduji-doprovodna-opatreni-se-zprovoznenim-tunelu-blanka/ a http://tunel-blanka.cz/mestske-casti-pozaduji-doprovodna-opatreni-se-zprovoznenim-tunelu-blanka-cast-2/)
(2) Analýza plynulosti provozu a návrhy (v příloze níže)
(3) Dopis Petru Dolínkovi https://auto-mat.cz/auto-mat.cz/wp-content/uploads/dopis_dolinek_9-15_open_data_a_arbitr.pdf
(4) Blog Vratislava Fillera „Konec čisté automobility“ http://filler.blog.respekt.cz/konec-ciste-automobility/

Příloha 2: Analýza a návrhy

Tabulka s výsledky

Lokalita (a důvod pro sledování)Zjištěná změna (popis číselných změn)Závěr / návrh
Svatovítská před Kulaťákem – hlášena nejhorší zhoršeníDrasticky zhoršená situace, z provozu kolem 3 na 4 až 5. Šance, že narazíte na kolonu, je nyní ráno 40% a odpoledne přes 70% odpoledne. NA jiných příjezdech k Vítěznému náměstí není situace tak zlá. Aktuální příjezd po Svatovítské nicméně není horší než například situace na severojižní magistrále do centra.Blanka chrlí, nicméně není to horší než na magistrále. Zřízení signalizace na vjezdu na Vítězné nám. je nežádoucím omezováním chodců. Pokud se má korigovat chrlení Blanky na Prašný most, je nutné to udělat před Vítězným náměstím, a to i za cenu dočasného uzavírání výjezdů.
ČS. Armády z.c. (očekáváno zklidnění)Hustý provoz směrem k Vítěznému náměstí vzrostl prakticky z nuly (3%) na cca 20%. Provoz se ráno zhoršil skoro jistě v důsledku ucpaného Kulaťáku.
Vypich – kapacitní hrdlo zastávek, velké stížnostiP. ranní zácpy vzrostla drasticky  ze 20% na 100%. P. odpolední zácpy poklesla nevýznamně ze 70% na 60%. Směrem do centra se nepodařilo prokázat změny (přetrvává stupeň 1, což ale neodpovídá realitě).Důležité zjištění: situace se zde zhoršila pouze ráno, odpoledne to už dost zlé bylo. Situace si žádá řešení, to nicméně nesmí ohrožovat chodce.
Podbabská do centraSystém zde evidoval stupeň 2, výjimečně 3. Zvýšila se četnost stupně 3, ale ne významně. Neidentifikováno jednoznačné úzké hrdlo. Užívaná objížďka Papírenskou není sledována.Pro zlepšení plynulosti IAD a VHD v zástavbě by bylo žádoucí instalovat světelnou závoru do Podbabské a nabídnout autobusům výstupní zastávku už v ulici Jugoslávských Partyzánů.
Patočkova a Milady Horákové nad BlankouPřed zprovozněním TKB zde byl občas hustý provoz (12%), výjimečně pojíždějící kolony (2%). Po zprovoznění TKB zůstávají zácpy jen na východním příjezdu k Prašnému mostu. Není možné posoudit, nakolik se nyní zdržují tramvaje na křižovatce U Vorlíků.Kolony zůstávají jen tam, kde Blanka chrlí směr Prašný most, jinde se provoz uklidnil.
Bývalý průtah Prahou 7Systém přímo v ulicích nedetekoval zácpy ani před zprovozněním TKB (ty se zjevně děly jinde, byl zde pouze hustý provoz, ráno s p = 2%,  odpoledne s p = 25% ). Průjezd zde se stal plynulejším odpoledne.Zvýšená plynulost naznačuje, že zde je možné omezit kapacitu.
Zkratka přes HolešoviceObavy se zatím nenaplnily, zjištěno ulehčení. Sledovaný provoz byl ale i tak velmi plynulý (3+ 3%).Stav na Povltavské od Blanky zatím nevyžaduje využívání této objízdné trasy.
Argentinská – most BarikádníkůUvolnění. Dříve sledovaný hustý provoz (7%) zmizel.Dovoluje provést humanizaci Argentinské včetně mostu Barikádníků.
Trojská a Pod Lisem Nebylo možné sledovat přímo Trojský most. V Troji je provoz tak slabý, že změny intenzity na základě plynulosti nejsou průkazné. Sledováno velmi mírné odlehčení.Nutno manuálně sledovat průjezd ulicí Trojskou od Kobylis, zjednosměrnění směrem z.c. by mělo proběhnout.
V Holešovičkách – očekáváno zesílení.Překvapivě naprosté vymizení ranních kolon (40%) směrem do centra. Plynulost se zvýšila díky průjezdnému mostu Barikádníků a rozčlenění záteže. Je nezbytné ověřit zde zvýšení intenzity a v případě, že se zde výrazně zvýšila, nutno zřídit světelnou závoru na Vychovatelně především proto, že co zde Blanka nasaje, to z větší části vychrlí na Svatovítské. Vymizení kolon může být dočasné, začne-li se Blanka na vjezdu kvůli svatovítské regulovat (což by bylo žádoucí)
Povltavská (východně od Holešoviček)Provoz směrem k Blance přestal být zcela plynulý, vyskytují se výjimečně zahuštění (st. 3: 3%).Je třeba změřit nárůst dopravy a sledovat bezpečnost pěších a cyklistů na křížení ul. Bulovka (případně dále).
Nová Povltavská (okruh)Původně zcela plynulý provoz se nyní příležitostně zahušťuje (st. 3: 10%).Situace zatím není problémová, vyčkejme indukce.
Wilsonova (před hl.n.)Sledován směr k Muzeu, kolony jsou dlouhodobě posuzovány jako hustý provoz, st.3 (p. 80%). Po zprovoznění Blanky se zde pravděpodobnost hustého provozu snížila na cca 30-35%Je zde patrné mírné snížení intenzit v této sekci SJM, které postačuje na to, že se zde stává běžným st. 2 i v ranní a odpolední špičce.
Smetanovo nábřežíDoposud byl hustý provoz posuzován odpoledne jako st. 3 s p=14%. Po Blance 5%. Ráno zlepšení plynulosti prakticky nezaznamenáno (ale systém zde výrazné zácpy nedetekoval)Jak jsme předpokládali, provoz zde poklesl jen do té míry, že se stal plynulým, zůstává ale nevhodně intenzivní. S omezením průjezdu by se nemělo váhat.
Malá StranaDoposud sledovaný hustý provoz (5-8%) zcela vymizel.Zajímavé zjištění, že i značné zdržování tramvají je zde vyhodnocováno jako plynulé. I zde provoz patrně poklesl jen do míry, která vede k plynulosti. Bylo by žádoucí získat čísla o jízdních dobách tramvají.
Dobříšská před MrázovkouRanní čekání (st. 4 až k 90%) setrvává i po zprovoznění Blanky. Odpoledne je volněji, ale situace také nezměnila (st. 3 s p = 15%). Dále ke Zlíchovskému tunelu také nezaznamenány změny nebo nebyl jasný závěr, stejně jako na Radlické před Smíchovským okruhem.Situace se zde nemění, bylo by žádoucí zjistit, jak se na vjezdu změnila intenzita, protože hrdlo před tunely je regulováno telematicky a nemusí tak vypovídat o změnách intenzity. Zde bude vypovídající sledování intenzit na Praze 5, které aktuálně probíhá.
Strakonická / hořejší náb. přes Smíchovským okruhemRanní zácpy (50%) poklesly na nulu, hustý provoz také (ze ⅔ na 40%). Odpoledne naopak začaly zácpy občas vznikat (10%)Podporuje tezi, že Dobříšská nyní (i přes přetrvávající zácpu) pobírá větší objemy, a tudíž lze Strakonickou od Lihovaru zklidnit.
Barrandovský most(oběma směry) Ráno se zhoršily kolony (p z 5% na 25%), pravděpodobnost silného provozu vzrostla z 25% na 50%. Odpoledne beze změny.Může naznačovat, že Dobříšská saje víc, a kapacitní hrdlo se posouvá sem. Současně problém – JS se neodlehčuje, bude obtížné spojovat humanizaci jižní části SJM s Blankou (prostě se to musí udělat bez ohledu na TKB, to říká Dolínek dobře).
Jiráskův mostVymizení raních zácep (25%) i silného provozu (40%). Odpoledne nebyly zácpy identifikovány, zmizel silný provoz (8%). Naznačuje mírné odlehčení objezdu přes Prahu 2. Následné úseky potvrzují, že samovolný dopad není příliš velký.
Resslova Karlák – GorazdovaVymizení ranních zácep (10%) i hustého provozu (16%), odpolední zácpy nemizí (31 -> 28%), ale zvýšila se pravděpodobnost plynulého průjezdu (1-2) z 20 % na 55 %Podporuje rekonstrukci Karlova náměstí.
Ječná před Kateřinskou (nejhorší úsek)Ranní zácpy poklesly (ze 70% na 45%), odpolední ze 100% na 65%. Silný provoz+ zůstává (ráno 76%, odpoledne 100%)Naznačuje jen mírné odlehčení, Ječná je nicméně přetížená trvale…
Praha 2 vně Ječné a SJM – plošné sledování vedlejších ulic.Silný provoz poklesl ze 7,5% stavů na 2,5% stavů.Naznačuje stažení provozu na hlavní komunikace, což znamená, že zde jistý celkově pozitivní dopad na intenzity byl.. Je možné, že částečně ovlivňuje i zprovoznění signalizace na Wenzigově (vyždádalo by si podrobnější analýzu)
KlárovDoposud sledovaný silný provoz (5-7%) vymizel.I zde byly stupně provozu obecně dost nízké, nyní je ale provoz zcela plynulý. Bylo by žádoucí udělat co nejdřív stavební úpravy ve prospěch chodců (ostrůvek, rozšířit zastávky, atd).
Magistrála od jihu do centraRanní i odolední kolony se zhoršily (šance na zachycení v koloně vzrostla ráno z 60% na 85%, odpoledne ze 50% na 65%). V září byla ve dnech 1.-10.9 zkušebně zapnuta světla ve Wenzigově, pak byla do zprovoznění Blanky na Legerově vypnuta. Rozdíly mezi zapnutím a vypnutím signalizace ve Wenzigově jsou nicméně menší než rozdíl mezi celým obdobím 1. – 19. září a situací po zprovoznění Blanky.Na Severojižní magistrále od jihu se situace překvapivě poměrně výrazně zhoršila. Jako by platilo „je Blanka, můžeme jezdit autem i tam, kde se nic nezměnilo“. Signalizace ve Wenzigově na to má jen marginální vliv.
Praha jako celekRáno kolony + 0,1%, hustý provoz -0,2%. odpoledne kolony 0, hustý provoz +0,1%.Plynulost provozu se v Praze v průměru nezměnila, kolon neubylo, mírně se omezil hustý provoz. To je dáno tím, že většina kongescí se děje na příjezdech typu Jižní Spojka, apod. Centrum bylo až na výjimky v zásadě slušně půrjezdné už před zprovozněním Blanky.

 

Metodika

Pro analýzu plynulosti provozu byla využita data ze služby TSK “stupně provozu” (https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/stupne-provozu), a to v hodinách největších dopravních špiček (odděleně 8 – 9 ráno a 17 – 18 odpoledne ve všední dny). Jako srovnávací období před zprovozněním Blanky bylo využito 14 pracovních dnů mezi 1.9. a 18.9. , po zprovoznění Blanky bylo vyhodnoceno 5 pracovních dnů 21.9. – 25.9. Služba nabízí stupně provozu pro více než 3000 jednosměrných úseků v celé Praze. Data byla snímána po 15 minutách, údaje ale byly zaznamenány jen, došlo-li od předchozího měření ke změně.

Pro porovnání byly vypočteny četnosti výskytu jednotlivých dopravních stupňů a z nich pak pravděpodobnost jejich výskytu ve sledovaném období. Byla sledována pravděpodobnost výskytu stupňů 4-5 (zácpy) a 3-5 (hustý provoz nebo zácpy). Zjednodušeně platí, že je-li na některém úseku pravděpodobnost zácpy například 40%, potom tam na ni narazíte ve 4 z 10 dnů, kdy tamtudy pojedete.

V řadě případů jsme nesledovali jen jednotlivé úseky, ale spojovali jsme je do oblastí, kde se tak dalo zjistit celkové zvýšení nebo snížení plynulosti provozu. Data ale obsahují “plané” úseky, kde se ukazuje stupeň 1 bez ohledu na skutečný stav. Také platí, že plynule jedoucí kolony (například na Malé Straně) jsou hodnoceny jako stupeň 3.

Celkově se z dat dalo vyčíslit zlepšení či zhoršení plynulosti ráno, odpoledne, případně kombinované, data ale nejsou snadno vzájemně srovnatelná. Pro získání závěru bylo vždy nezbytné posoudit stupně provozu před změnou a po ní.

Autor: Vratislav Filler


Zpráva byla vydána v rámci projektu „Praha udržitelná“


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře