Výzvy politikům

Výzvy politikům

I přes některé dílčí pozitivní změny je současná Praha stále městem zoufale přetíženým auty. Iniciativa Auto*Mat dlouhodobě oslovuje politickou reprezentaci s návrhy na opatření, která by vedla k udržitelné, efektivní a bezpečné městské dopravě a také kvalitnějšímu veřejnému prostoru. S komplexním balíčkem návrhů oslovujeme každou novou politickou reprezentaci i veřejnost.

Naše podrobné návrhy mají dva cíle:
Prvním je prosazení konkrétních zlepšení, druhým je ovlivnění magistrátní politiky. S postupem času se lépe orientujeme ve fungování města a naše návrhy se posouvají od jednotlivých požadavků na zlepšení směrem k návrhům na systémové změny v rozhodování o dopravní politice a plánování Prahy.

Výzvy, studie, publikace

V roce 2017 – 2018 jsme shromažďovali podpisy pod výzvou za zachování jízdy na kole na bezmotorových ulicích v centru Prahy 1. V říjnu 2017 jsme pak dokázali posbírat 1337 podpisů obyvatel Prahy, pod papírovou petici, předanou ke konci října Zastupitelstvu hlavního města Prahy, a v březnu pak opět přes 1300 podpisů pod druhou petici. Celková podpora zachování průjezdu centrem se přiblžila k 5000 lidem.

V roce 2016 jsme zaslali pražským politikům elektronickou výzvu, aby nedošlo ke zrušení části cykloobousměrek v Karlíně a z jara 2017 k bezpečnému řešení zastávky Divadlo na Fidlovačce – oboje se zhruba 300 podpisy.

Na konci roku 2015 jsme s pomocí finanční podpory veřejnosti a Fondu Otakara Motejla realizovali studii Centrum bez kolon. Ve studii představujeme naše návrhy na konkrétní opatření (jde o změny dopravního značení), které by z historického centra Prahy odklonily tranzitující dopravu. Tato opatření by naplnila původně proklamovaný smysl Blanky: dostat auta z centra, přičemž jejich souhrnná cena by dosáhla 1/100 000 konečné ceny Blanky. Studii jsme předali zodpovědným politikům včetně radního pro dopravu Petra Dolínka. Přestože naše návrhy měly velký mediální ohlas a podpořila je řada odborníků, jejich naplnění je zatím v nedohlednu. Body obsažené ve studii se nyní snažíme dostat na jednání zastupitelstva pomocí petice za zklidnění centra.

Na jaře 2015 jsme díky členům Klubu přátel Auto*Matu vydali tzv. studii proveditelnosti s názvem Změny organizace dopravy v Praze se zprovozněním tunelu Blanka. Studie představila námi navrhované dopravní změny v povrchové dopravě, které by zajistily, aby tunel Blanka nezhoršil dopravní situaci na některých místech Prahy. To bez jakýchkoliv nových dopravních opatření hrozilo díky tzv. dopravní indukci. Studie reagovala na téměř absolutní nečinnost a neznalost této problematiky na straně vedení Prahy, které až na výjimky změny ignorovalo a výsledek se brzy dostavil – některé lokality Blanka zahltila auty vysoko nad původní stav.

V květnu 2014 jsme jako první v historii Prahy nabídli koncepční představu, jak by Praha mohla vypadat a fungovat o jednu dekádu později. Publikovali jsme dokument Vizi pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 v podobě stránek a tištěné brožury, kterou jsme rozdávali politikům. Zorganizovali jsme několik debat a komentovaných výstav pro veřejnost. Vize představuje Prahu blízké budoucnosti jako fungující město, ve kterém je sladěn požadavek mobility a ekonomického rozvoje s kvalitou veřejného prostoru a životního prostředí. Některé ohlasy na Vizi25 najdete zde.

V roce 2013 jsme také zaslali členům Rady hlavního města dopis s třicítkou návrhů pro období do voleb 2014. Tyto návrhy se týkaly zkvalitnění veřejného prostoru, vytvoření metropolitního plánu, transparentnějšího financování, řešení pro automobilovou dopravu, zvýšení preference veřejné dopravy, přípravy nových železničních zastávek a také řešení pro pěší a cyklistickou dopravu.

V roce 2013 jsme zveřejnili studii Zklidnění centra Prahy v kontextu zprovoznění tunelu BlankaStudie shrnovala zkušenosti z námi organizovaných akcí Nábřeží žije!, definuje a stručně popisuje deset možných scénářů řešení Smetanova nábřeží a Malé Strany před a po zprovoznění tunelu Blanka. Za nejvhodnější scénář považujeme zabránění tranzitu na obou březích a zatraktivnění alternativ pohybu.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,- Přidám se

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře