Foto: Penta Real Estate

AutoMat, Arnika a další spolky napsaly ombudsmanovi v kauze zástavby Masaryčky

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se rozhodl zahájit šetření v kauze výstavby společnosti Penta u Masarykova nádraží. S AutoMatem a dalšími spolky, které se v kauze angažují (Arnika, Klub Za starou Prahu, Společnost pro trvale udržitelný život), jsme ombudsmanovi zaslali obsáhlý dopis, ve kterém shrnujeme kauzu i celý úřední proces povolování, jenž vedl k vydání územního rozhodnutí letos v květnu.
„Právě když jsme se Vás chystali upozornit na zásadní problémy a nekalé praktiky, které povolení tohoto kontroverzního, a pro budoucí rozvoj centra Prahy klíčového projektu, provázejí, objevila se v médiích zpráva, že se Váš úřad touto věcí již zabývá. Věříme, že takto strategický projekt by měl být projednán řádně, se zajištěním zákonné účasti veřejnosti i dotčených vlastníků, a bez kontroverzí, o kterých Vás níže informujeme. Proto si dovolujeme celý dosavadní proces shrnout spolu s odkazy na relevantní právní dokumenty, stanoviska a rozhodnutí,“ píše se v dopisu, jehož plné znění najdete na našem webu.

Shrnutí situace přinesla v létě i Česká televize ve svém pořadu Nedej se!

Příloha: Plné znění otevřeného dopisu ombudsmanovi v kauze Masaryčka

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře