"Na přechodu, před přechodem, nikdo nesmí stát"

06. 04. 2004,

Na bezohledné chování řidičů parkujících na křižovatkách, na přechodech nebo v těsné blízkosti přechodů upozornily dnes pražské matky s dětmi a kočárky při jarní jízdě Prahou. Organizátoři chtějí veřejnost obeznámit s tím, že špatné parkování je možná pohodlné pro řidiče, avšak chodcům, matkám s kočárky, a vozíčkářům přináší nejen problémy, ale výrazně zvyšuje pravděpodobnost fatální nehody. Akce proběhla v rámci projektu Auto*Mat a upozornila na probíhající 4.týden bezpečnosti silničního provozu OSN.

Ve všech shora jmenovaných případech – parkování na křižovatce, na přechodu, v
blízkosti přechodu – mají řidič i chodec, respektive vozíčkář zakrytý nebo zhoršený
výhled. Situace, kdy se řidič s chodcem vzájemně nevidí, nehodu při přecházení
přímo „přivolává“. Nejhůře jsou na tom děti nebo vozíčkáři, kteří kvůli své výšce do
vozovky vůbec nevidí. S obzvláštními potížemi se musí vyrovnat vozíčkář při
překonávání obrubně chodníku, jestliže je sjezd zablokován parkujícím autem.

Pražské matky žádají všechny řidiče, aby neporušovali silniční zákon a dodržovali při
parkování alespoň předepsanou pětimetrovou vzdálenost od přechodu a nezakrývali
tak výhled jak automobilistům, tak chodcům i vozíčkářům a rovněž se zdrželi
parkování na křižovatce u sjezdů pro vozíčkáře. Řidiči by si měli uvědomit, že
přestupováním těchto předpisů o parkování se podílejí na zbytečných nehodách, při
nichž je v sázce nejen zdraví, ale i životy chodců. Motto týdne bezpečnosti silničního
provozu zní: „Ohleduplnost znamená bezpečí“. Zkusme být k sobě ohleduplní.

zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích § 27: Řidič nesmí zastavit
a stát:
a) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním,
b) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní;
tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyús»ující
pozemní komunikace,

Kam se obracet o pomoc:
Policie ČR, tel. 974 821 111, Městská policie tel. 267 002 111, nebo přímo na linku
158:
oznámení o parkování na přechodu nebo v jeho těsné blízkosti, oznámení o
parkování na chodníku, asistence na přechodu
Magistrát hl.m. Prahy, tel. 236 004 286, e-mail: vendulamarakova@cityofprague.cz:
instalace zpomalovacího prahu, instalace děleného přechodu, vyznačení přechodu,
přisvětlení přechodu, instalace jiných bezpečnostních opatření
Technická správa komunikací, tel. 224 231 950, fax 224 231 856, celodenní dispečink
602 216 156, e-mail: tsk@tsk.mepnet.cz:
obnova značení, oprava světelné signalizace

Kontakty
Jarmila Johnová
Pražské matky, tel. 257 07 27 70, e-mail: johnovaj@senat.cz , http://pmatky.ecn.cz
Honza Bouchal
mluvčí Auto*Matu, tel. 776 2 95 95 4, e-mail: pup@tynska.cz, www.automat.ecn.cz/

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře