Karlín...jó, Karlín

Praha 8 opakovaně není schopná vydat dopravní opatření, která by byla v souladu se zákonem

Kauza rušení cykloobousměrek v Karlíně se táhne již pět let, dočkala se šesti soudních rozsudků a i pro zasvěcené již není lehké se v ní vyznat. Pokusili jsme se sepsat zkráceně, o co jde, a přehled článků, které jsme na toto téma vydali. Abyste, pokud se vás věc týká nebo se o ni jen zajímáte, měli všechny informace na jednom místě. Níže najdete rozcestník článků o kauze i návod, jak podat připomínku. A pokud vám kauza leží v žaludku a chcete o ní být informováni, podepište formulář a budete dostávat naše zpravodaje.

 

AutoMat dlouhodobě prosazuje zklidňování dopravy v obytných čtvrtí měst. V tomto případě jsme po zavedení dopravních opatření po roce 2012 nešetřili chválou – v oblasti byla zřízena zóna 30 a síť cyklobousměrek, takže se výrazně zlepšila prostupnost, aniž by řidiči automobilů pocítili nějaké nepříjemné změny. Tento stav však začal brát za své v roce 2016, kdy nové vedení silničního správního úřadu začalo plány měnit. Od té doby se s úřadem soudíme.

Při zavádění zón placeného stání úřad úskokem obešel právo veřejnosti se k návrhu dopravního řešení vyjádřit a část cykloobousměrek odstranil. Spolek se proto obrátil na soud, a ten předmětné dopravní řešení několikrát za sebou z formálních důvodů zrušil.

V zimě 2021 silniční správní úřad Prahy 8 opět nedokázal odůvodnit dočasné stanovení tak, aby by uneslo soudní přezkum z formálních důvodů – a dostal (již po několikáté) 90 dnů na nápravu. Současně už od června 2020 “visí ve vzduchu” návrh trvalého opatření, který AutoMat úspěšně napadl pro podjatost. Magistrátní silniční správní úřad proto přidělil rozhodování úřadu na Praze 7, což pro změnu napadla pro podjatost Praha 8. Rozhodnout má ministerstvo dopravy, které v tom ovšem nespěchá.

Praha 8 nyní znovu vydala návrh trvalého OOP, který může veřejnost připomínkovat. Představitelé městské části se k tomu vyjádřili v tištěných novinách Prahy 8. Starosta Prahy 8 Gros tam ve svém vyjádření lživě obvinil AutoMat ze záměru zrušit na Praze 8 160 parkovacích míst.

To ovšem není pravda. AutoMat požadoval obnovu cykloobousměrek bez změny režimu parkování. To od roku 2017 dovolují takzvané Technické podmínky 179 (TP 179) pro navrhování komunikací pro cyklisty. Policie a silniční správní úřad ovšem tvrdošíjně lpí na zastaralém požadavku 4,5metrového průjezdního profilu, který je oprávněný možná tak v relativně frekventované Křižíkově nebo Thámově, v uličkách, kterými projedou jen desítky aut za den, je ale naprosto nesmyslný. Policejní dopravák zkrátka vydedukoval, že rozšíření profilu na zcela nepotřebných 4,5 metru změnou šikmého parkování na podélné ubere 160 míst – a starosta Gros to dezinterpretoval jako náš požadavek.

Stejný text pak starosta zveřejnil na svém blogu a sdílení na sociální sítě boostovala ODS Prahy 8 pomocí komentářů z falešných profilů. Výsledkem byla “bouře ve sklenici vody” místních skupin na sociálních sítích, v níž ovšem zazněly i hlasy proti cykloobousměrkám v Karlíně jako takovým. Macešský přístup k cykloobousměrkám projevuje tamní radnice dlouhodobě, hrozí tak, že v budoucnu bude usilovat o jejich zrušení i tam, kde se to v roce 2016 nepovedlo.

Používáte-li tedy karlínské cykloobousměrky, nebo chcete-li obnovu těch chybějících, můžete vyjádřit veřejnou podporu jejich zachování tím, že úřadu Prahy pošlete připomínku v právě probíhajícím řízení (možné do pátku 23. 4.). AutoMat samozřejmě své připomínky podal.

Jak podat připomínku

  • Připomínku může podat kdokoliv.
  • Termín pro podání připomínky je 30 dnů od vyvěšení na úřední desce, ke kterému došlo 25.03.2021 v 08:45:03 . Spolehlivý termín je tedy nejpozději 23. dubna.
  • Na úřední desce visí dokument jen do 12.4., poté si jej můžete stáhnout zde.
  • Připomínka se posílá na adresu: Oddělení silničního správního úřadu, Odbor dopravy MČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň
  • Elektronicky lze připomínku spolehlivě zaslat buď datovou schránkou, nebo elektronicky podepsaným mailem na podatelnu MČ. Fyzicky je možné donést dokument na podatelnu (nechte si potvrdit) nebo poslat poštou, radíme doporučeně. Běžný mail nedoporučujeme.
  • V připomínce je třeba uvést své jméno a plnou adresu. Další náležitosti odpovídají běžné úřední korespondenci.
  • Připomínky doporučujeme formulovat slušně a věcně, vyhnout se narážkám a útokům. Připomínky a jejich vypořádání se následně stávají součástí veřejného dokumentu a každý si tak může později přečíst, co jste úřadu napsali.
  • Je vhodné na základě vlastní zkušenosti uvést, jak jste byli (nebo byste byli) zrušením cykloobousměrek poškozeni, případně že stav s cykloobousměrkami vám nečiní potíže ani když se v ulicích pohybujete jinak než na kole.
  • Není nutné zabředávat do technikálií, norem nebo TP. Připomínky na této úrovni zasílají ti, kdo se problematice věnují odborně. Chcete-li ale, je možné glosovat v tom smyslu, že postoj silničního správního úřadu požadující 4,5 metru na cykloobousměrku v libovolně pusté ulici o racionalitě zrovna nepřesvědčuje.

Děkujeme za podpis, zařadili jsme vás mezi naše kontakty a budeme vám pravidelně posílat zpravodaj. Pokud o něj nebudete stát, můžete si jej kdykoliv odhlásit.

Chybka na obzoru

Už jste výzvu podepsal/a – vypadá to, že na věci vám hodně záleží. Co takhle pravidelně darovat?

Osobně mi záleží na cykloobousměrkách v Karlíně

Přeji si být informován o kauze cykloobousměrek v Karlíně i o dalších kauzách a událostech kolem udržitelné mobility a tématech AutoMatu.