Nejvyšší správní soud dal naději cyklodopravě na Praze 8 i v centru

Štěpán Holub uspěl u Nejvyššího správního soudu  (NSS) s obhajobou práv cyklistů na území Prahy 8. Rozhodnutí NSS ohledně žaloby proti rušení cyklobousměrek v Karlíně představuje naději pro městskou cyklistiku i na Praze 1.

Auto*Mat se v minulosti postavil proti rozhodnutí silničního správního úřadu Prahy 8 rušícím část cykloobousměrek v Karlíně, a na rozhodnutí úřadu podal správní žalobu.  Po prvotním zamítnutí žaloby Městským soudem a podání kasační stížnosti Nejvyšší správní soud jako nadřazená instance rozhodnutí Městského soudu zrušil a vrátil je k dalšímu řízení.

V současnosti věnujeme velké úsilí snaze zabránit částečnému zákazu průjezdu cyklistů v některých pěších zónách v centru Prahy 1, kde jsme podali obdobnou žalobu poukazující jednak na formálně nedostatečné, jednak na věcně nesprávné vypořádání našich připomínek.

Vývoj ve sporu vedeným Štěpánem Holubem (Holubová advokáti), zastupujícím spolek Auto*Mat, a Prahou 8, tak dostává nový rozměr. Blog holubová.cz k tomu konkrétně uvedl:

NSS na rozdíl od městského soudu v první části konstatoval, že spolek občanů se sídlem na Praze 3 může podat žalobu proti opatření obecné povahy, které vydala městská část Praha 8. Důvodem je to, že členové tohoto spolku mají své zájmy na Praze 8. Kromě toho NSS vytkl Městskému soudu, že se nevyrovnal s řadou připomínek a konstatoval, že je rozhodnutí „nepřezkoumatelné“. Městský soud se tak bude muset zákonností opatření obecné povahy Prahy 8 zabývat znovu“.

Logika rohodnutí NSS vyzdvihuje do popředí především nutnost činit opatření obecné povahy tak, aby případná omezení způsobila dotčeným skupinám a jednotlivcům co nejmenší újmu. Jinými slovy, soudci zdůrazňují a zpochybňují přiměřenost opatření ve vztahu k proklamovanému cíli.

Stejnou optikou je možno nahlížet i současné snahy o částečný zákaz vjezdu cyklistů do exponovaných pěšího zón v centru města jako nepřiměřený a  diskriminační. Z obecného hlediska rozhodnutí NSS přináší další optimistické sdělení. Pokud má být Praha přátelským městem pro své obyvatele, nesmí diskriminovat ani menšinové způsoby dopravy po městě.

Jakkoliv Městský soud prozatím odmítl vydat předběžné opatření, a Praha 1 se chystá omezení provozu zřídit, aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně Prahy 8 vysílá jasný signál směrem k tomu, jaký pravděpodobně bude výsledek soudního sporu i v kauze omezení jízdy na kole přes hlavní náměstí v centru.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře