Konspirační teorie starosty Prahy 8

29. 03. 2021, Uncategorized @cs

Starosta Prahy 8 Ondřej Gros tlačí na úřad městské části, aby neobnovoval karlínské cykloobousměrky. Ve svém blogu k tomu použil vylhaná obvinění spolku AutoMat a Zelených z masivního rušení parkovacích míst.

Starosta Gros (ODS) ve svém blogu – kromě dalších nepodložených tvrzení – obviňuje spolek AutoMat a opoziční Zelené, že chtějí v Karlíně kvůli cykloobousměrkám zrušit až 160 parkovacích stání. To je ovšem naprostý nesmysl. AutoMat navrhuje dopravní řešení, které zobousměrní pro kola několik ulic, které už v letech 2012–2016 cykloobousměrné byly. To navrhujeme zcela v souladu s Technickými podmínkami TP 179, což je Ministerstvem dopravy schválená metodika, , která aktualizuje v kapitole k cykloobousměrkám zastaralé znění státní normy. Podle TP 179 lze zřizovat cykloobousměrky v klidných ulicích s šířkou vozovky od 3 metrů, v o něco rušnějších od 3,75 metru. Ve stávajících karlínských ulicích tak zásadně navrhujeme řešení, které nepovede ke změně režimu parkování.

Starosta Gros si ve svém blogu vyparkování oněch 160 aut vymyslel, přesněji řečeno účelově citoval Policii ČR nebo státní správu, které zarputile trvají na minimální šířce cykloobousměrky 4,5 metru, zatímco pro obousměrný provoz automobilů jim stačí 3 metry. 160 míst vychází z představy, že se kvůli cykloobousměrce musí vozovka rozšířit, což ale TP 179 nepožadují.

Spolek AutoMat v Karlíně nenavrhuje a nikdy nenavrhoval řešení, které by kvůli zřízení cykloobousměrek takto plošně rušilo parkovací místa. Jediné, co si občas zřízení cykloobousměrky vyžádá, je zrušení 1–2 míst před některými křižovatkami či přechody pro zlepšení rozhledových poměrů.

Postoj Policie ČR není pro státní správu závazný. Je známo, že policie k cykloobousměrkám systematicky zasílá zamítavá vyjádření, přestože pro to nemá žádná data nebo jiné podložené argumenty (podle studií ze zahraničí nejsou nebezpečnější než jednosměrná ulice – zdroj 1, zdroj 2). Pro státní správu není závazné ani to, co starosta napíše na svůj blog. Vyjádří-li ale veřejně naději, že státní správa „vydá takové opatření, které obstojí i před hnidopišskými žalobami zelených aktivistů“, deklaruje tím implicitně zájem samosprávy na dopravním řešení, které zrušené cykloobousměrky neobnovuje – byť by se pan starosta současně stokrát vymlouval, že jde o jeho osobní názor, který státní správa nemá a principiálně nemůže brát v potaz.

Státní správa Prahy 8 se tímto dostává do nezáviděníhodné pozice. Silniční správní úřad totiž právě před několika dny vydal nový návrh stanovení, který sporné cykloobousměrky opět neobnoví, opět se stejnými nepodloženými argumenty jako dříve. Po vyjádření pana starosty bude jen velmi obtížné prokázat, že státní správa městské části není ani nyní podjatá.

Je velmi politováníhodné, když představitel samosprávy (zvlášť na tak významné pozici) uvádí svými prohlášeními veřejnost v omyl. Spolek AutoMat proto starostu Grose žádá, aby svůj blog upravil v souladu s dohledatelnými fakty a spolku AutoMat se omluvil.

Veřejnost pak má do 24. 4. možnost návrh opatření připomínkovat (ke stažení do 12. 4. na úřední desce). Je opakovaně prokázáno, že cykloobousměrky jsou pro účastníky provozu bezpečné a v Karlíně je možné zachovat je v rozsahu, který tu byl do roku 2016, bez rušení parkovacích míst.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře