Město v pohybu

Díky, že vás zajímá udržitelná doprava a přátelský veřejný prostor. V AutoMatu už 20 let přinášíme inspiraci, data i analýzy, které postupně přispívají k proměně našich měst. Sousedům a sousedkám pomáháme uspořádat slavnosti Zažít město jinak a motivujeme desetitisíce lidí k pohybu na vlastní pohon v rámci akce Do práce na kole. Ilustrace Filipa Zatloukala se všech těchto témat dotýkají a navíc přináší zajímavosti, které vás možná překvapí. Zůstaňte v obraze a ještě vyhrajte. Odebírejte jednou měsíčně náš Zpravodaj Klubu přátel a zapojte se do soutěže o ilustraci. (Slosování již proběhlo.)

Děkujeme mnohokrát, že vás zajímá, co v AutoMatu děláme. Přibližně jednou měsíčně vás budeme e-mailem informovat o aktuálním dění, zvát vás na akce a výzvy a jednou za čas se optáme, jestli se nechcete zapojit ještě více.

Ale hlavně – chceme s vámi navázat vztah a doufáme, že se někdy setkáme osobně. Tak si budeme moci nejlépe říci, co pro sebe navzájem můžeme udělat, aby byla naše města radostnější.

Děkujeme

Váš AutoMat

Chcete se zapojit více? Podporujte AutoMat a vstupte do Klubu přátel.

Chybka na obzoru

Děkujeme mnohokrát, že vás zajímá, co v AutoMatu děláme. V minulosti jste se již registroval/a s tímto mailem. Pokud vám e-maily nechodí, zkontrolujte prosím složku hromadné a spam a případně se ozvěte na kp@auto-mat.cz.

Chci vědět víc

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Každý měsíc se postaráme o to, že vám neunikne nic podstatného za světa udržitelnosti, mobility a urbanismu ani pozvánky na naše akce. Všichni přihlášení navíc mají možnost vyhrát jeden z vystavených obrazů od Filipa Zatloukala. Přidejte se a zařadíme vás do losování.

Až 32 % zásilek v centrech měst lze dopravit na cargokolech, snížit tak počty aut dopravců v centru města a i škodlivé emise. Kolik cyklodep máme v Praze?

Jedním z důvodů, proč hlavní město cyklodepa buduje, je snaha snížit znečistění vzduchu v metropoli. V Praze vznikla za poslední dva roky dvě a slouží k rozvozu zásilek v širším centru Prahy. Jejich úkolem je zajistit, aby zboží dorazilo vždy z co nejkratší vzdálenosti. Efektivní logistika je základem zdravého města. Zkuste si odmyslet všechny ty poloprázdné dodávky, co krouží po vaší čtvrti každý den 2 hodiny a rozvážejí zboží. Spolek AutoMat se snaží téma cyklodopravy popularizovat také celorepublikovou výzvou Do práce na kole, která každý rok vyláká desetitisíce lidí k měsíčnímu se přepravování po svém městě udržitelně.

 

Chci se přidat a soutěžit

Hledáním parkovacího místa Pražan*ka stráví ročně až 180 hodin, což je více než jeden pracovní měsíc. 78 % řidičů*ek hledá parkování déle, než trvá jejich cesta. Jak to dělají třeba v Paříži?

Oslo, Paříž či belgický Gent už auta ze svých center úspěšně vykázaly. Evropská města se tak vracejí zpět ke své kdysi ztracené diverzitě. Barcelona demokratizuje veřejný prostor, začleňuje do něj patia a parky a bere si zpátky to, co dříve patřilo autům. Ta úplně nevykázala, ale představují pouze jedno z mnoha využití, nikoliv hlavní smysl existence ulic. Paříži se úspěšně daří naplňovat koncept patnáctiminutového města, tedy vytvářet soběstačné komunity, kde vše, co na denní bázi potřebujete, najdete v docházkové vzdálenosti do 15 minut.

Chci se přidat a soutěžit

Udržitelná mobilita prospívá lokální ekonomice. Investice do infrastruktury pro pěší a cyklisty zvedá tržby menších byznysů až o 30 %. Čemu ještě svědčí?

Řada měst po celém světě dnes pracuje na tom, aby počet cyklistů a cyklistek v jejich ulicích rostl. Když se zeptáte proč, dostane se vám široké spektrum odpovědí: Jsme zavaleni auty, máme špatnou kvalitu vzduchu, inspirují nás jiná města, pandemie změnila naše návyky. Stojíme před jedinečnou možností proměnit naše města díky cyklistice a odhalit její obrovský společenský, ekonomický a ekologický potenciál pro všechny jejich obyvatele. Pro bychom si tuhle šanci neměli nechat ujít?

Chci se přidat a soutěžit

K bezmotorovému pohybu stačí jen trochu motivace. Účastníci výzvy Do práce na kole najedou během května něco málo přes 6 221 664 km, což je zhruba 155x kolem zeměkoule.

Možná vám způsob, jakým cestujete do a z práce, připadá jako nepodstatná banalita. Ale to, jak se dopravujete do kanceláře, nebo třeba i na nákup, je jedno z největších klimatických rozhodnutí, která v každodenním životě děláme. Na globální úrovni je doprava zodpovědná za zhruba čtvrtinu celosvětových emisí CO2. A doprava jako sektor se stále většinově točí kolem spalovacích motorů. Silniční vozidla – auta, nákladní vozidla, autobusy a motorky – vyrábějí téměř tři čtvrtiny emisí skleníkových plynů, které emituje doprava. Když se na to podíváte takhle, těžko popřít, že způsob, jakým se pohybujete po městě, může vaši uhlíkovou stopu výrazně snížit.

Chci se přidat a soutěžit

40 % evropských emisí CO₂ pochází z dopravy. V Praze je to až 80 %. A víte, kolik je to plejtváků obrovských?

České emise CO2 z individuální automobilové dopravy dosahují ročně více než 6 miliónů tun, což je zhruba 42 tisíc plejtváků. Průměrná osoba, která by jezdila o 1 cestu/den více na kole a o 1 cestu/den méně autem po dobu 200 dní, by snížila emise CO2 související s mobilitou přibližně o 0,5 tuny za rok.

Chci se přidat a soutěžit

Každý rok v Praze umře 500 lidí na následky znečištěného ovzduší. V celém Česku je to 10x víc než při dopravních nehodách.

Praha má dlouhodobě problém s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší, které zhruba ze 70 % pochází z nadměrného využívání individuální automobilové dopravy. Na území hl. m. Prahy jsou jejím vlivem porušovány platné limity pro prachové částice (PM10, PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které jsou v České republice právně závazné a mají závažný dopad na lidské zdraví. V ochraně zdraví obyvatel zaostává nejen náš stát, ale i města. Ta mohou minimálně šířit osvětu, dále zavést například nízkoemisní zóny a těm „nejšpinavějším” vozidlům zakázat vjezd, podporovat MHD, cyklodopravu a chůzi.

Chci se přidat a soutěžit

Více než polovina žen v EU se některým místům ve svých městech vyhýbá, a to i za cenu toho, že si tím cestu o dost prodlouží. Je veřejný prostor přívětivý pro všechny?

 

Jeden z faktorů, který ovlivňuje pohyb lidí po městech a jejich každodenní dopravní chování, je podle mnohých studií a výzkumů gender. Ženy se podle dat pohybují pěšky po městě více než muži. Ti mají za den dvě delší, ale zato přímé trajektorie, které často vykonávají autem. Zatímco ženy mají daleko různorodější a kratší trasy vedoucí za různými cíli. Naše města, mobiliář i dopravní prostředky ale v minulosti častěji navrhovali muži bez osobních zkušeností např. s obavami o svou bezpečnost, doprovázením dětí, seniorů nebo osob s handicapem. Aby veřejný prostor sloužil co nejlépe všem obyvatelům měst, je nutné jich co nejvíce zapojit do jeho plánování. Abychom tvořili města bezpečná, příjemná pro život a férová pro všechny.

Chci se přidat a soutěžit

80 % dětí nemá dostatek přirozeného pohybu. Co s tím?

Stále více a více výzkumů potvrzuje, že fyzická aktivita má pozitivní vliv na mozky dětí a mladistvých. Takže, pokud chcete, aby měly vaše děti lepší známky a podávaly lepší akademické výkony, nenuťte je ležet nonstop v knihách. Radši je posaďte na kolo.

Chci se přidat a soutěžit

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 600,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

ve prospěch účtu: 2400063333/2010
částka: [amount]
variabilní symbol: [variable_symbol]
vybraná frekvence plateb: [freq]

Nakrmte AutoMat

Chcete také lepší město? Přidejte se k nám, darujte a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!