Podporujeme výzvu k sociálně-ekologické transformaci Nová dohoda. V čem spočívá?

17. 01. 2022, Uncategorized @cs

Pandemie covidu-19 přerušila běžný chod našich životů. Nutí nás ptát se, jakým směrem se vydáme, až pomine bezprostřední ohrožení našeho zdraví. Vedle aktuální pandemie tu máme dalekosáhlou ekologickou krizi, která se postupně vyhrocuje již několik desetiletí a prolíná s celosvětovou krizi sociální. V České republice i ve světě se prohlubují nerovnosti a rozevírají nůžky mezi úzkou skupinou nejbohatších a zbytkem společnosti. Je na čase, abychom s tím něco dělali, vzkazují autoři výzvy Nová dohoda. 

Abychom našli způsob, jak zvrátit tento neutěšený stav, uspořádala platforma pro sociální a ekologickou transformaci Re-set během roku 2020 diskuze, do kterých se zapojilo přes sto účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i občanských organizací – od ekologických organizací až po odbory – zabývajících se pestrou paletou témat, klimatem, sociálními otázkami i odborů. A Nová dohoda, program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku, je jejich výsledkem. Cílem, ke kterému míří,  je udržitelná a spravedlivá ekonomika, které nedosáhneme bez silných a širokých sociálních hnutí.

Klimatická a ekologická krize tady a teď ohrožuje naše životy a stabilitu naší civilizace. V důsledku přehřívání planety způsobeného spalováním fosilních paliv a dalšími faktory se stále častěji potýkáme s extrémním počasím. Zažili jsme drastické sucho, máme ho ještě v živé paměti. Dlouhá období bez deště střídají povodně. Česká krajina špatnou péčí ztrácí schopnost zadržet vodu, ubývá dříve běžného hmyzu a ptactva, kůrovec ničí lesy, pestrou mozaiku remízků a alejí nahradily nekončící monokultury.

Nová dohoda chce položit základy diskuse o nových podobách ekonomiky, která bude víc sloužit lidem a životnímu prostředí, a dá lidem více času pečovat o sebe navzájem i o naši krajinu. Výzva k sociálně-ekologické transformaci je všeobecnou výzvou k otevření diskuze o nutnosti provést transformaci ekonomiky tak, aby byla sociálně citlivá a zároveň udržitelná. Této výzvě vyjádřily sympatie desítky organizací a osobností reprezentující občanský sektor. Podporuje ji i AutoMat. A přidat se můžete i vy! Plné znění výzvy a různé konkrétní kroky, které mohou takovou spravedlivou sociálně-ekologickou transformaci uvést do chodu právě v různých oblastech ekonomiky, od péče a práce přes energetiku a zemědělství až po průmysl a výrobu, najdete na webu Nové dohody.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře