Podpořte připomínky Auto*Matu k Metropolitnímu plánu

Podpořte připomínky Auto*Matu k Metropolitnímu plánu

Auto*Mat zpracoval devadesát připomínek z oblasti veřejné, automobilové, pěší a cyklistické dopravy. V připomínkách se soustřeďujeme na podporu veřejné dopravy a adekvátní podmínky pro dopravu cyklistickou.

Podívejte se, jaké připomínky podáváme.

Podpořte naše připomínky

Podle platné legislativy se pořizovatel (Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy) nemusí zabývat připomínkami, které nepodaly dotčené orgány nebo městské části. Chcete-li, aby měly naše připomínky větší dopad, podpořte je vaším elektronickým podpisem vyplněním formuláře níže.

(Po vyplnění zůstane formulář neaktivní do doby, než svůj podpis potvrdíte na Vámi zadané e-mailové adrese.)

[emailpetition id=“5″]

Signatáři:
[signaturelist id=“5″]

 

Seznam připomínek

Připomínky Auto*Matu k veřejné dopravě

VHD – 001: Nové spojení II do návrhu
VHD – 002: Vysokorychlostní trati do návrhu
VHD – 003: Nové spojení 3 – východní sekce železničního diametru
VHD – 004: Doplnění železniční zastávky Průmyslová
VHD – 005: Přehodnocení vedení linky metra D v centru a na severu Prahy
VHD – 006: Druhý vestibul stanice Roztyly
VHD – 007: Druhý vestibul stanice Opatov
VHD – 008: Druhý vestibul stanice Strašnická
VHD – 009: Vestibul stanice Vyšehrad v Nuselském údolí
VHD – 010: Prodloužení metra C na jihu
VHD – 011: Prodloužení metra C na severu
VHD – 012: Potvrzení veřejného zájmu u vybraných tramvajových tratí
VHD – 013: Potvrzení veřejného zájmu tramvajových tratí v centru
VHD – 014: Přesun tramvajových tratí z územní rezervy do návrhu
VHD – 015: Doplnění nových tramvajových tratí v širším centru Prahy do územní rezervy
VHD – 016: Potvrzení veřejného zájmu trati Kobylisy – Bohnice
VHD – 017: Varianty tramvajové trati Bohnice – Podbaba
VHD – 018: Tramvajová trať Spořilov – Háje
VHD – 019: Doplnění alternativního koridoru trati Eden – Želivského
VHD – 020: Jižní tramvajová tangenta
VHD – 021 Tramvajová trať Nádraží Hostivař – Horní Měcholupy – Petrovice – Jižní Město
VHD – 022 Tramvajová trať Motol – Nové Butovice – Velká Ohrada
VHD – 023: Tramvajová trať Depo Hostivař – Jarov a odbočky
VHD – 024: Tramvajová trať Vozovna Kobylisy – hranice Prahy (Zdiby)
VHD – 025: Tramvajová trať Chilská – hranice Prahy (Průhonice / Čestlice)
VHD – 026: Tramvajová trať Depo Písnice (D) – hranice Prahy (Jesenice)
VHD – 027: Tramvajová trať Chilská – Depo Písnice (D)
VHD – 028: Kapacita odstavů na autobusových nádražích
VHD – 029: P+R a terminály BUS jako veřejně prospěšné stavby
VHD – 030: Absence trolejbusů

Připomínky Auto*Matu k automobilové dopravě

IAD – 001: Etapizace
IAD – 002: Článek 118 – Komunikační systém, odst. 4 – odstranění
IAD – 003: Článek 118 – Komunikační systém, odst. 5 – tunelové úseky
IAD – 004: Čl. 119 (3) – vliv Městského okruhu na dopravu v městské uliční síti
IAD – 005: Čl. 120 (4) – doplnění
IAD – 006: Záměry pro IAD uvnitř Městského okruhu podmínit jeho dostavbou
IAD – 007: Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka – variantní řešení
IAD – 008: Městský okruh – odstranění chyb – MÚK v Olšinách
IAD – 009: Kbelská a Průmyslová – vyřazení z NKS
IAD – 010: Zkapacitnění Kbelské a Průmyslové – odstranění z návrhu
IAD – 011: Břevnovská radiála – odstranění
IAD – 012: Vysočanská radiála – odstranění
IAD – 013: Radlická radiála – podmínění vnějším okruhem
IAD – 014: Městský okruh – podmínění vnějším okruhem
IAD – 015: Městský okruh – podmínění železničním diametrem a linkou metra D
IAD – 016: Městský okruh – podmínění železnicí Libeň – Hostivař
IAD – 017: Břevnovská radiála – podmínění železnicí do Kladna
IAD – 018: MÚK Vrbova – zaslepení ul. Ke Krči
IAD – 019: Smetanovo nábřeží a Křižovnická – zklidnění
IAD – 020: Severojižní magistrála – humanizace
IAD – 021: Plzeňská – převedení IAD do Vrchlického
IAD – 022: 610/-/104 Vestecká spojka – odstranění
IAD – 023: Vestecká spojka – náhradní záměr
IAD – 024: Obchvat Březiněvsi – odstranit z návrhu
IAD – 025: Propojení Veleslavín – Petřiny (610/-/113) – odstranění
IAD – 026: Komunikační propojení Bubenečská – Milady Horákové (610/-/14) – odstranit
IAD – 027: Rozšíření ulice Karlovarské (610/-/85) – podmínění tramvajovou tratí.
IAD – 028: Napojení Karlínského mostu – Urxova (610/-/134) také tramvaj
IAD – 029: Tunel pod Palmovkou – odstranění
IAD – 030: Podolský most (610/-/110) – řádně odůvodnit
IAD – 031: Dvorecký most (610/-/112) – řádně odůvodnit
IAD – 032: Nová ulice Dělnická (610/-/135) – odstranění
IAD – 033: Zkapacitnění Bohdalec (610/-/94 a 103) – odstranění
IAD – 034: Komunikační propojení Evropská – Svatovítská (KES, 610/-/11) – úprava
IAD – 035: Komunikace za Vršovickým nádražím – úprava na bezmotorové

Připomínky Auto*Matu k pěší a cyklistické dopravě

BEZM – 001: Pěší generel
BEZM – 002: Článek 31(5) propustnost cyklo na pozemních komunikacích
BEZM – 003: Článek 88 pěší prostupnost a cyklo
BEZM – 004: Zajištění nepřerušované jízdy na kole
BEZM – 005: 127 (3e) Řešení neomezující bezpečnost bezmotorové dopravy
BEZM – 006: 127 (3d) Systém zřizování cyklistické infrastruktury
BEZM – 007: 128 (4) Bezmotorová propojení
BEZM – 008: 128 (5) Kvalitativní standard
BEZM – 009: Stavby pro pěší dopravu
BEZM – 010: Zpřehlednění výkresů pro posouzení bezmotorové prostupnosti
BEZM – 011: Připomínka na systém celoměstských cyklotras
BEZM – 012: Veřejně prospěšné stavby cyklo
BEZM – 013: A2 – Novoměstská náplavka
BEZM – 014: A2 – Mánes – Rudolfinum
BEZM – 015: Severojižní magistrála
BEZM – 016: Železniční most – nádraží Vršovice
BEZM – 017: Stezka za Hlavním nádražím – VPS
BEZM – 018: Čtvrtý vinohradský tunel
BEZM – 019: Doplnění cyklotras – magistrála, Kladenka, trasa na letiště, vinohradská, vítkovská
BEZM – 020: A33 pod Jihozápadním Městem (VPS)
BEZM – 021: Vybrané pěší záměry na cyklotrasách v MPP jako VPS
BEZM – 022: Vybrané pěší záměry na trasách celoměstského generelu jako VPS
BEZM – 023: Lávka přes Bělehradskou ulici propojující Wenzigovu ulici a Zvonařku

Připomínky Auto*Matu k výstavbě

STAV – 001: Úprava regulativů pro park ve volné zástavbě
STAV – 002: Redefinice výškové regulace v parku ve volné zástavbě

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře