Zopakuje Blanka chyby tunelu Mrázovka?

PRAHA – Vývoj dopravy na Smíchově deset let po zprovoznění tunelu Mrázovka naznačuje, jak může pražskou dopravu i veřejný prostor ovlivnit jeho mladší sourozenec – tunel Blanka. Namísto slibovaného přesunutí dopravy do tunelu se počet aut projíždějících Smíchovem prakticky zdvojnásobil (1), (2). Příčinou bylo, že po zprovoznění Mrázovky nebyla zásadněji regulována kapacita smíchovských ulic (3). Pokud magistrát „zaspí“ i tentokrát, nepovede ke zlepšení situace v pražských ulicích ani zprovoznění tunelu Blanka.

Analýza dopravního vývoje po zprovoznění tunelu Mrázovka (1) ukazuje, že v okolí Smíchova byla promarněna řada příležitostí významně zklidnit přilehlé komunikace a udělat z nich místa příjemná pro život. Nadměrná doprava se z nich měla odvést (3). „Jakkoli na Strakonické poklesla intenzita dopravy o 30 %, nebylo toho využito k její přestavbě ze čtyřproudové výpadovky na kvalitní městskou třídu. Zanedbána byla i preference veřejné dopravy. Tzv. Malý smíchovský okruh je v Praze proslulý zdržováním tramvají,“ vysvětluje Vratislav Filler, člen iniciativy Auto*Mat.

Smíchov je i deset let po zprovoznění obchvatu přetížený jak auty pojíždějícími v kolonách, tak těmi, která parkují, kde se dá.

Podobné riziko hrozí i po zprovoznění tunelu Blanka. Nebude-li na zprovoznění Blanky navázáno důsledné zamezení tranzitu historickým centrem a humanizace severojižní magistrály, bude pozitivní efekt skoro čtyřicetimiliardové stavby na dopravu v centru minimální. „Tunel Blanka spíš přitáhne do centra nová auta, než aby přispěl k tomu, že jich po Malé Straně bude jezdit výrazně méně,“ říká Vratislav Filler. Bez snížení tranzitní kapacity na ulicích souběžných s Blankou se neuleví ani Letné a Praze 6 nebo 7.

„Je to i v rozporu s městskými programovými dokumenty deklarujícími potřebu snižovat v Praze podíl individuální automobilové dopravy. Automobilům se naopak díky výstavbě kapacitních městských dálnic pohyb po městě usnadňuje a MHD se pak stává nekonkurenceschopnou,“ varuje Marek Bělor, autor přiložené analýzy.

Namísto aby se současné vedení Prahy ve svém dalším dopravním plánování poučilo z chyb učiněných před deseti lety, ozývají se hlasy, že je s dalšími opatřeními třeba počkat, zda se doprava v centru po zprovoznění Blanky sama nezklidní. „Kdo chce vědět, jak pomůže Blanka provozu na Smetanově nábřeží, ať se zajde podívat, jak Mrázovka pomohla zlidštit smíchovskou část Strakonické,“ doporučuje Vratislav Filler.

Přílohy:

1) „Tunel Mrázovka a doprava na Smíchově  (autor: Marek Bělor)

2) Intenzity na komunikační síti na Smíchově – graf a tabulka. Převzato z analýzy (1).

 

 

 Tabulka: vývoj intenzit dopravy kolem otevření tunelu Mrázovka (tis. aut denně). Zdroj: Ročenky TSK.

Strakonická

Dobříšská (MO)

Mrázovka

Strakonická+Dobříšská celkem

1998

48000

0

0

48000

1999

49000

0

0

49000

2000

56000

0

0

56000

2001

56000

0

0

56000

2002

54000

0

0

54000

2003

40000

41000

0

81000

2004

32000

61000

35000

93000

2005

32000

67000

N/A

99000

2006

32000

66000

42000

98000

2007

33000

72000

46000

105000

2008

32000

70000

46000

102000

2009

33000

73000

45000

106000

2010

34000

79000

45000

113000

2011

33000

77000

45000

110000

2012

31000

78000

47000

109000

2013

33000

76000

49000

109000

.

3) Provedené změny a promarněné příležitosti v případě tunelu Mrázovka: 

Co se udělalo:

 • zákaz vjezdu aut na silnici vedoucí nad portálem Mrázovky (cca 1996) a její přestavba na park (2004),

 • zákaz vjezdu aut od Strakonické do Nádražní na Lihovaru (1998),

 • dělící prahy a sloupky, aby auta méně zdržovala tramvaje v Nádražní a Lidické, instalace podélných dělících prahů podél tramvajových tratí (průběžně),

 • pěší zóna Anděl v délce tří bloků (2001),

 • zjednosměrnění dvou bloků Lidické pro auta,

 • rekonstrukce Zborovské ( Újezd-Kořenského)

 • doplnění cyklopruhů a piktokoridorů tam, kde to neomezuje kapacitu komunikací pro IAD (2010–2012),

 • přechod Radlické u ulice Karla Engliše (2014).

Promarněné příležitosti – co se mělo udělat hned po zprovoznění Mrázovky:

 • rekonstrukce Nádražní včetně bezbariérových zastávek,

 • rekonstrukce Štefánikovy: odstranit zdržování tramvají (Švandovo divadlo – Kartouzská) + bezbariérové bezpečné zastávky,

 • rekonstrukce Vítězné: odklonění aut směřujících na Újezd + bezbariérová a bezpečná zastávka,

 • preference MHD na malém smíchovském okruhu,

 • křižovatka ul. Radlické a ul. Za Ženskými domovy: odstranění kolon aut z kolejí,

 • Lidická: bezbariérové a bezpečné zastávky,

 • zákaz vjezdu aut na Palackého most: zlepšení podmínek pro veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu na úzkém mostě, zlepšení plynulosti aut na Podolském nábřeží,

 • rekonstrukce ulic a nábřeží mezi Lihovarem a Kořenského včetně komfortních podmínek pro cyklisty,

 • omezení tranzitu na Malé Straně a Smetanově nábřeží pro auta a následná revitalizace.

 

Další zatím nevyužité příležitosti:

 • zřízení zóny placeného stání,

 • humanizace severojižní magistrály,

 • cykloobousměrky v ulicích Smíchova.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře