Veřejný prostor zlepšíme, vzkazují strany

Praha – Víte, co si před volbami vaše oblíbená strana myslí o tématu, které se denně týká všech Pražanů – veřejném prostoru?

Volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy se konají 10. a 11. října. Iniciativa Auto*Mat proto před nimi pořádá sérii čtyř tématických debat se zástupci politických stran, kteří kandidují do celopražského zastupitelstva (1). 10. září proběhla první debata s tématem veřejný prostor (2). Videozáznam celé debaty najdete na: www.auto-mat.cz (https://www.youtube.com/watch?v=bFoNzOxclUY&feature=youtu.be).

Debata, na které se mimo jiné probíraly bezbariérovost, regulace reklamy ve městě, Manuál tvorby veřejných prostranství či koordinace institucí při tvorbě a rekonstrukcích ulic (3), vyzněla optimisticky. Zdá se, že alespoň přítomných pět kandidujících  subjektů (Trojkoalice, ČSSD, Piráti, Demokraté Jana Kasla a Hnutí Pro Prahu), na rozdíl třeba od Hnutí ANO, ODS, KSČM, Svobodných či Hnutí Úsvit nechce ztratit krok s celospolečenským vývojem a vedle primátora Hudečka (který ovšem přijde až na debatu lídrů) i ony disponují lidmi, kteří téma kvality veřejného prostoru v Praze řeší. Rozdíl mezi těmito „připravenějšími“ subjekty najdeme zejména v pozici jejich odborníků na téma veřejného prostoru na kandidátce, tedy v pozici tématu v rámci strany. U všech, kdo téma řeší, najdeme kandidáty schopné o veřejném prostoru kvalifikovaně mluvit v první desítce, výjimkou je Hnutí Pro Prahu, u něhož je v tomto tématu expertem až člověk z 30. místa kandidátky.

Přítomní kandidáti se shodli, že současný pražský veřejný prostor rozhodně není v dobrém stavu. Důvody vidí Piráti v nerovnoměrném rozdělování peněz vzhledem k potřebám jejich obyvatel, Trojkoalice a Hnutí Pro Prahu v příliš centralizovaném rozhodování a nerovnoměrném rozdělování peněz mezi městské části . „Chceme upravit poměr investic do dopravy tak, jak ji lidé používají, čímž by šlo mnohem více peněz do veřejných prostranství, pěší a cyklistické dopravy,“ prohlásil Pirát Adam Zábranský.

Na magistrátě by podle hostů také mělo působit více lidí se zkušenostmi z komunální politiky a více odborníků: „Praha byla dlouhá léta spravována laiky a proto ztrácí konkurenceschopnost. Má také jednu vlastnost: dělá věci, které mohou být jednoduché, strašně draho,” kritizoval Petr Štěpánek z DJK.

Z oslovených stran své zástupce vyslaly jen Trojkoalice, ČSSD, Piráti, Hnutí pro Prahu a  Demokraté Jana Kasla. Pro zajímavost: ANO a Úsvit přímé demokracie přes půlroční snahu o navázání kontaktu vůbec neodpověděli. Svobodní a KSČM zareagovali, komunisté se však odmlčeli úplně a Svobodní až do doby po konání první debaty. TOP 09 a ODS nedokázali splnit podmínku debat: najít ve svých řadách vždy jiného zástupce pro každou ze čtyř debat.

Přílohy:

1) Přítomní kandidáti:

Adam Zábranský – Piráti

Jana Plamínková – Trojkoalice

Petr Dolínek – ČSSD

Petr Štěpánek – Demokraté Jana Kasla

Zdeněk Davídek – Hnutí pro Prahu

2) Termíny a témata dalších debat:

16. 9., Bio OKO – Občanská participace a otevřená radnice

24. 9., místo bude upřesněno (viz: www.auto-mat.cz) – Mobilita

2. 10., loď Tajemství, náplavka – Strategie a vize města, debata lídrů kandidátek

3) Podrobněji o probíraných podtématech:

Bezbariérovost

Tento rok byla radou HMP schválena Koncepce bezbariérové veřejné dopravy do roku 2025, která deklaruje, že všechny zastávky hromadné dopravy budou do roku 2025 bezbariérové. Petr Dolínek však říká, že kvůli nedostatku peněz se Koncepce nestihne naplnit. Jana Plamínková je přesvědčená, že Koncepci bezbariérové veřejné dopravy do roku 2025 naplnit lze a měla by to být priorita. Petr Štěpánek z DJK dodává, že i kdyby Praha byla mnohem chudší než je, oželel by tři ohňostroje a raději nainstaloval do metra několik plošin pro handicapované. Piráti, podobně jako DJK a ČSSD doporučují co nejrychleji zprovoznit ty stanice a zastávky, kde to není finančně a technicky náročné než čekat na stamilionové výtahy do metra.

Regulace reklamy ve městě

Adam Zábranský řekl, že „problém s reklamou je, jak vypadá, ne, že existuje. (…) Svítící billboard na Palackého náměstí je příkladem toho, co do města nepatří.“

Petr Štěpánek z DJK vysvětlil, že reklama je městotvorný prvek. To je vidět např. v zemích jako Německo nebo Švýcarsko, kde mají vysokou grafickou kulturu. Háček je dle Štěpánka v tom, že co je vkusné a co nevkusné se špatně kodifikuje do nějakého předpisu. Je nutné, aby instituce jako magistrát nebo IPR kultivovaly podnikatelské prostředí. Petr Dolínek upřesnil, že posledních 14 dní z popudu primátora Hudečka živnostenský odbor MHMP zahajuje ve spolupráci s dalšími odbory rozsáhlou akci proti nelegální reklamě na městských částech a odbor památkové péče MHMP, který vede Jiří Skalický, velmi intenzivně zahájil kontrolu a regulaci reklamy v památkové rezervaci podle existujícího manuálu. Z popudu pražského stavebního úřadu by podle Dolínka stavební úřady městských částí měly zahájit intenzivní kontrolu a odstraňování stávajících nelegálně umístěných billboardů. Nikdo to však dosud neudělal a ani reprezentanti ČSSD na městských částech v tomto nekonají. Podle Zdeňka Davídka by se pravidla pro centrum neměla aplikovat mimo něj. Jinde by měla platit pravidla jiná, odpovídající charakteru čtvrti.

Manuál tvorby veřejných prostranství

Nový Manuál tvorby veřejných prostranství z dílny IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) – návod, jak při stavebních úpravách ve veřejném prostranství zvyšovat jejich pobytovou kvalitu – je povinný pro instituce HMP, pro městské části je doporučený. Akceptují ho strany a udělají povinným i na městských částech? Zdeněk Davídek z HPP ho považuje za cestu dobrým směrem, mylně se však domnívá, že není propojen s novými stavebními předpisy a je to tak pouhé politické gesto. Petr Dolínek očekává, že „jeden z prvních kroků nového primátora bude, že pozve starosty a bude žádat naplňování Manuálu,“ v rámci ČSSD však s takovou výzvou spolustraníkům nepočítá. Petr Štěpánek z DJK Manuál považuje spolu s novými stavebními předpisy za progresivní a záviděníhodný počin. Manuál jako velmi přínosný vítá i Trojkoalice. Piráti a DJK považují za největší výzvu donutit úředníky, kteří se doteď nepoučili z minulých chyb, aby doporučení manuálu opravdu začali naplňovat.

Pražské stavební předpisy (PSP)

Z diskuze vyplynulo, že kandidáti nejsou dostatečně seznámeni s podobou a odůvodněním nových Pražských stavebních předpisů (PSP) zpracovaných IPRem. To jim však nebrání se vůči nim ostře vymezovat. Podle Zdeňka Davídka budují „PSPčka“ nová sídliště, to je však v rozporu se skutečností a jejich cíl je přesně opačný. S Petrem Dolínkem (ČSSD) se Davídek shodl na chybějícím důrazu na občanskou vybavenost. Je však otázkou do jaké míry ji má řešit právě tento dokument. Shoda většiny diskutujících byla v nepřiměřené rychlosti projednávání předpisů s MČ i veřejností, ta však byla dle zákonných lhůt. V opozici byl pouze Petr Štěpánek (DJK), vzděláním architekt, který uvedl, že „PSP jsou nepochybně velkým, ne krokem, ale skokem vpřed“.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře