V rámci Evropského týdne mobility startuje už 6. ročník Zářijové výzvy Do práce na kole

09. 09. 2022

Zlepšit si kondici, pomoci životnímu prostředí a vyhecovat se s kolegy. To jsou hlavní motivace tisíce lidí k účasti v Zářijové výzvě Do práce na kole. Výzvu vyhlašuje spolek AutoMat už po šesté. Do práce bez motoru se budou účastníci dopravovat po dobu dvou týdnů od 12. do 25. září, registrace je otevřená až do 14. září (včetně). Výzva chce upozornit na skutečnost, že bezmotorová doprava není sezónní záležitostí, ale je v kurzu po celý rok.

Zájem o aktivní a bezemisní dopravu se v českých městech každoročně zvedá. Velký boom městské cyklistiky souvisel i s covidou krizí, ale ani po jejím odeznění nepolevuje. To dokládá i zájem o výzvu Do práce na kole (nebo pěšky či poklusem). Do její zářijové verze se zatím přihlásilo přes tisíc účastníků a svou registraci dokončuje ještě řada firem. Ty se rozhodly podpořit své zaměstnance ve zdravém životním stylu a také v boji s klimatickou změnou. Z průzkumů také vychází, že si akci firmy oblíbily jako velmi efektivní teambuilding.

Ve výzvě Do práce na kole nejde o počty kilometrů, ale celkově o změnu pohledu na dopravu ve městech a naše vlastní dopravní návyky. Cílem je zamyslet se nad tím, jak náš každodenní výběr dopravního prostředku ovlivňuje nejen naši fyzickou i psychickou kondici, ale i veřejný prostor,“ říká Dominika Lenthárová, koordinátorka výzvy Do práce na kole. Stejně jako během „hlavní“ Květnové výzvy poslouží anonymizovaná data o trasách účastnic a účastníků městům k mapování a zlepšování cyklistické a chodecké infrastruktury.

Aktivní a udržitelná doprava je mezi lidmi stále populárnější, dokládají to data ve městech, která intenzitu cyklistické dopravy měří. Jen v Praze se mezi lety 2019 a 2021 počet průjezdů cyklistů téměř zdvojnásobil. Také z našeho dotazníkového šetření v rámci Květnové výzvy vyplynulo, že 99 % účastnic a účastníků se chce bezmotorově přepravovat i po skončení výzvy,” říká Dominika Lenthárová.

V rámci Zářijové výzvy vyhlásí pořádající spolek AutoMat také titul Cykloměsto Do práce na kole 2022. O jeho nositeli hlasovali účastnice a účastníci již v květnu.

Bezpečná a komfortní infrastruktura je pro cyklodopravu i chůzi klíčová. Mnohem víc než třeba kopcovitost terénu. Platí, že „koho si do města pozveme, ten přijde“ a vytvoříme-li potřebnou infrastrukturu pro pěší a cyklist(k)y, jejich počty narostou. V rámci Cykloměsto Do práce na kole oceňujeme města, která systematicky vytváří podmínky pro udržitelnou mobilitu, ať už jsou to cyklostezky a cyklostrasy, stojanová stání, provázanost veřejné a aktivní dopravy nebo celkově přívětivý a bezpečný veřejný prostor. Vyhlašovat budeme také Cykloskokana roku – tedy město, které za poslední dva roky udělalo podle svých obyvatelů a obyvatelek největší pokrok v podpoře udržitelné dopravy,” dodává Lenthárová.

Spolek AutoMat, který celý rok usiluje o lepší podmínky pro zdravou a šetrnou dopravu ve městě, přátelštější veřejný prostor a o propojování komunit, pořádá u příležitosti Evropského týdne mobility 17. září letos už 17. ročník sousedských slavností Zažít město jinak. Ty se ve spolupráci se stovkami dobrovolníků a dobrovolnic konají v rekordním počtu téměř dvou stovek lokalit po celé České republice.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře