Územní plán vede k betonování Prahy. Budovat nakreslené stavby by trvalo 50 let

PRAHA – Megalomanie a betonová lobby. To jsou dva výrazy, které se vybaví každému, kdo si přečte dopravní část konceptu nového územního plánu Prahy. Hlavní město se má podle plánu rozvíjet příštích 10 až 15 let. Dopravní stavby, které jsou v něm zakreslené, ale není možné postavit ani za půl století. Zakreslení tak velkého množství staveb může být výsledkem lobbingu stavebních firem. Zjistila to iniciativa Auto*Mat, která upozorňuje na hrozby předloženého plánu. Podle ní může docházet k nekoncepčnímu utrácení veřejných peněz za betonová monstra, přičemž dopravní situace Prahy se nezlepší.

„Aby měl územní plán smysl, musí určovat priority a vizi rozvoje Prahy. Není možné sesypat na hromadu všechny představy stavebních firem, developerů a politiků a tvářit se, že jde o promyšlenou koncepci,“ říká mluvčí iniciativy Auto*Mat Michal Křivohlávek. „Koncept nového územního plánu staví město spíše pro auta než pro lidi. Obyvatelé by se měli ozvat a požadovat přehodnocení celého materiálu,“ dodává Křivohlávek.

Podle Auto*Matu hrozí, že na základě takto sestaveného územního plánu bude v Praze přibývat aut a dále se zhorší stav veřejné dopravy. „Jak ukazuje trend posledních let, magistrát utápí všechny dostupné prostředky v tunelech Blanka. Na nové tratě tramvají a trasy metra nezbývají peníze. Pokud územní plán jasně neřekne, že prioritou Prahy je rozvoj veřejné dopravy, nebude tomu jinak ani v příštích letech,“ obává se Křivohlávek.

Koncept územního plánu odporuje podle Auto*Matu sám sobě. „Zatímco textová část deklaruje rozvoj veřejné dopravy, další kapitoly navrhují budování Městského okruhu a dálničních radiál, které jsou extrémně drahé a nemohou je ani využívat autobusy MHD,“ říká Michal Křivohlávek.

Plné dvě třetiny staveb pro veřejnou dopravu jsou podle něj navržené tak, že cestování po Praze nepomůžou. „Tyto chiméry mají vytvořit zdání vyrovnaného podílu automobilové dopravy a MHD v územním plánu. Například dokončit všechny navržené tramvajové trasy by při stávajícím tempu výstavby trvalo 134 let. Úlitby developerům, jako větev metra na Nákladové nádraží Žižkov mají zřejmě jen budit zdání, že město veřejnou dopravu podporuje,“ dodává Křivohlávek.

Prioritou města by podle Auto*Matu měla být výstavba trasy metra D a tramvajových tangent Želivského – Opatov a Budějovická – Smíchov, které by zásadně zjednodušily cestování. Potřebné jsou i nové trati radiální, jako například tramvaj do Suchdola a na Dědinu v Praze 6. „Pokud by se tyto stavby podařilo do dvaceti let uskutečnit, byl by to grandiózní úspěch,“ myslí si Křivohlávek. Rozvoj vlakové dopravy na území Prahy nemůže být jen věcí státu, jako je tomu nyní.

Auto*Mat vypsal z územního plánu všechny navržené tunely a povrchové silnice pro auta, nové tramvajové trati, zastávky vlaků, křižovatky a trasy metra, a odhadnul jejich cenu podle dosud realizovaných projektů. Celkovou cenu těch, které by zřejmě hradilo město, odhaduje na 384 miliard korun. Rozpočet města přitom dosahuje „jen“ 50 miliard za rok. Na kapitolu „doprava“ je každoročně vyčleněno zhruba 20 miliard, polovina z toho na investice do dopravních staveb.

Slabinou dopravní části územního plánu je umístění drtivé většiny staveb do návrhové části, přičemž reálné je postavit jich zhruba třetinu. Takové řešení radním umožňuje vybírat z navrhovaných staveb bez ohledu na potřeby města ty, které se právě hodí, a tím dokonale popřít regulační funkci územního plánu.

Obyvatelé Prahy se mohou k návrhu nového územního plánu vyjádřit až do 9. prosince. Zájemci mohou připojit svůj podpis k hromadným námitkám iniciativy Auto*Mat, které požadují zklidnění magistrály, zmražení projektů dálničních staveb v centru města, rozvoj veřejné dopravy a vytvoření infrastruktury pro cyklisty.

Další informace:

1) Text námitek Auto*Matu k územnímu plánu a seznam podpisových míst:

https://auto-mat.cz/aktivity/uzemni-plan-prahy/

2) Město staví dálnice, na MHD chybí peníze (tisková zpráva Auto*Matu):

https://auto-mat.cz/2009/10/prazany-cekaji-spatne-casy-mesto-stavi-dalnice-na-mhd-chybi-penize/

3) Jaké stavby navrhuje územní plán, kolik by nás stály a jak dlouho by se stavělo


* Všechny dopravní stavby vyjmenované v územním plánu by stály 384 miliard

* Postavit stavby vyjmenované pouze v návrhu územního plánu by trvalo 25 let (musely by se ovšem všechny začít stavět najednou, což je nereálné)

* Postavit všechny stavby vyjmenované i ve výhledu územního plánu by trvalo 31 let (opět s podmínkou zahájení stavby najednou. Reálný odhad je tak spíše 50 let)

Městský okruh a 7 radiál (bez Pražského okruhu a Blanky): 62 miliard

Všechny automobilové komunikace celkem: 142 miliard

Metro a tramvaje: 109 miliard

* Výstavba potřebných tramvajových tratí by stála méně než polovinu ceny východní sekce Městského okruhu

* Územní plán obsahuje mimo Pražský okruh celkem 39 km rychlostních komunikací

* Plán obsahuje 104 km nových silnic, včetně úseků v rostlém centru zrychlujících provoz aut

* Dvě třetiny navržených staveb pro individuální automobilovou dopravu podporují další automobilizaci Prahy. Ze 66 vyjmenovaných staveb nižšího komunikačního významu vedou pouze 3 ke zklidnění dopravy (včetně „zklidnění“ magistrály podtunelováním Muzea)

* 19 nových vlakových zastávek na stávajících železničních tratích by stálo jen o málo víc než polovinu ceny právě zahájené stavby metra do Motola se čtyřmi stanicemi

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře