Udržitelně do školy: děti mohou popsat svou cestu a soutěžit

Udržitelně do školy: děti mohou popsat svou cestu a soutěžit


PRAHA – Jak doprava ovlivňuje náš každodenní život ve městě? Právě nad tím se budou zamýšlet pražské děti, které se přihlásí k soutěži v rámci projektu Udržitelně do školy (1). Její letošní ročník dnes odstartovala iniciativa Auto*Mat. Děti mohou do března psát o svých cestách do školy – ať už se nechají vozit autem svými rodiči nebo chodí raději pěšky, jezdí na kole či veřejnou dopravou. Své myšlenky na téma dopravy a příběhy z cestování po městě pak mohou děti sepsat a zaslat do literární soutěže (2). Na autory vítězných literárních děl jsou připraveny drobné ceny.


„Rozbujelá automobilová doprava čím dál více utváří prostředí měst. Ovlivňuje i naše návyky. Vzdělávací projekt Auto*Matu a s ním i tato soutěž usilují o to, aby se děti naučili vnímat, jak doprava ovlivňuje náš každodenní život. Přemýšlejí, jaké jsou výhody a nevýhody různých dopravních prostředků a učí se vnímat jejich vliv na podobu a životní prostředí města,“ vysvětluje koordinátorka vzdělávacího projektu Udržitelně do školy Julie Kárová.

„Motivovat děti psát, formulovat vlastní nápady a myšlenky, je nejefektivnější způsob, jak rozvíjet jejich samostatné uvažování a čtenářskou gramotnost. A nápad psát o způsobech dopravy originálně vyvádí z okruhu ve výuce přetížených témat,“ říká spisovatelka Jana Šrámková, držitelka ceny Jiřího Ortena za knihu Hruškadóttir a také autorka knihy pro děti Putování žabáka Filemona. Jana Šrámková se stala patronkou literární soutěže a bude hodnotit přihlášená díla.

Letos probíhá soutěž již potřetí. Loni svá literární díla přihlásilo 49 dětí. Na jaře naváže na literární část soutěž o „zelené kilometry“, v níž budou žáci počítat, jakou vzdálenost překonají bez použití auta. Projekt se koná za podpory Hlavního města Prahy. Loni nasbíralo 1 255 žáků z 8 českých škol celkem 11 384 zelených kilometrů. Přispěli tím k celoevropské kampani „ZOOM – Kids on the Move (Děti v pohybu)“, která od roku 2002 vyzývá děti v celé Evropě, aby své každodenní cesty vykonávaly zdravě a s ohledem na životní prostředí.

„Mimo soutěží chystáme také školení pedagogů prvního stupně pražských škol o zapojení tématu udržitelné mobility do výuky. Stále sháníme školy, které by o takový program měly zájem,“ upřesňuje letošní plány Auto*Matu Julie Kárová (3).

Tyršova základní a mateřská škola v Praze 5 – Jinonicích se výchově dětí k udržitelné mobilitě věnuje již tři roky. Její žáci počítají, kolik projede kolem školy aut, hledají nejvhodnější cestu do školy, podle map srovnávají dnešní hustotu provozu s minulostí, učí se popsat jízdní kolo v angličtině, navrhují dopravní značky či zjišťují, jak doprava ovlivňuje každodenní život. Vyvrcholením loňského školního roku byla cyklojízda, jíž se účastnily desítky žáků.

„Chtěli jsme dětem ukázat, že v okolí školy se dá jezdit na dvou kolech. První až čtvrté třídy jely na koloběžkách po Jinonicích, druhý stupeň a páté třídy na kole do Stodůlek a zpět. Jsme moc rádi, že se do cyklojízd zapojili i rodiče žáků,“ popsala netradiční výuku koordinátorka ekologické výchovy Irena Chlebounová.

Vzdělávací program Auto*Matu nazvaný „Udržitelně do školy“ je založen na zážitkových aktivitách pro děti od čtyř do patnácti let (4). Od roku 2009 si našel cestu již do 157 škol, absolvovalo jej více než sedm tisíc žáků. Celkem 150 pedagogů absolvovalo školení v metodice výchovy k udržitelné dopravě. V roce 2010 získal záštitu ministra školství. V posledních dvou letech se projekt šířil i do škol v okolních zemích – na Slovensku a v Polsku.

Přílohy:

1) Podrobnosti o projektu „Udržitelně do školy“:http://vzdelavani.auto-mat.cz/

2) Literární soutěž „Udržitelně do školy 2013“

Soutěž je určena pro žáky prvního stupně pražských základních škol. Startuje 4. února, uzávěrka je 15. března.

Možná forma příspěvku je prakticky libovolná:
• Novinový článek (např. reportáž z cykloakce, z projektového dne ve škole, článek o dopravě ve městě), max. 400 slov
• Povídka (např. Moje cesta do školy), max. 400 slov
• Komiks nebo fotoromán
• Báseň

Registrace: Pokud se chce škola nebo jednotlivec do soutěže zapojit, stačí poslat e-mail s kontaktními údaji na e-mailovou adresu julie.karova@auto-mat.cz.

Vítězné příspěvky zveřejníme na internetových stránkách projektu Udržitelně do školy, vítězové budou ohodnoceni drobnými cenami s cyklistickou tématikou.

3) Projekt „Udržitelně do školy 2013“

V tomto školním roce se projekt zaměřuje na žáky prvního stupně základních škol v Praze. Zabývá se ekologickými způsoby dopravy, ale také prostředím města a životem v něm. Školy se mohou zapojit různými způsoby:

• Začleněním interaktivních vzdělávacích aktivit na téma dopravy přímo do výuky

• Zapojením školy do soutěže o sběr zelených kilometru nebo do literární soutěže

• Účastí pedagogů na školení na téma udržitelná mobilita ve výuce základních škol

• Uspořádáním projektového dne na téma udržitelné mobility nebo školní cyklojízdy

Cílem projektu je zvýšit povědomí žáků o vztazích dopravy ve městě a životního prostředí a jejich motivaci k ekologickému chování v oblasti dopravy.

4) Fotografie z minulých ročníků projektu Udržitelně do školy:
Fotografie ze školních cyklojízd
Cyklojízda pražských škol
Vzdělávací aktivity ve školách

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře